Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

EDUP3033 MURID DAN PEMBELAJARAN

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "EDUP3033 MURID DAN PEMBELAJARAN"— Transcript presentasi:

1 EDUP3033 MURID DAN PEMBELAJARAN
Topik 5: Teori-Teori Pembelajaran Pensyarah: Dr. Hj. Sajap Maswan

2 Hasil Pembelajaran Menganalisis teori-teori pembelajaran dan implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah; Teori Pembelajaran Behaviouris - Pavlov - Thorndike – Skinner Teori Pembelajaran Kognitif - Kohler - Piaget - Gagne - Bruner – Ausubel Teori Pembelajaran Konstruktivis - Piaget - Vygotsky Teori Pembelajaran Sosial - Albert Bandura Teori Pembelajaran Humanistik - Carl Rogers – Maslo Implikasi Teori-teori pembelajaran

3 Pengenalan Proses pendidikan adalah sesuatu aktiviti yang dinamik.
Para pendidik sentiasa mencari asas yang sesuai untuk membuat keputusan tentang kaedah pengajaran yang harus disusun supaya pembelajaran dapat berjalan dengan berkesan (Lourdusamy, 1995). Terdapat berbagai aliran yang dianuti oleh para pendidik dalam menentukan kaedah pengajaran yang sesuai. Terdapat tiga aliran utama yang wujud di dalam teori-teori pembelajaran iaitu aliran behavioris, kognitivis dan konstruktivisme.

4 TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIOURIS

5 TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIOURIS
Behavioris berpendapat pembelajaran adalah perilaku yang diperhatikan secara luaran. Pembelajar dikatakan telah berlaku jika ada perubahan tingkahlaku yang boleh diperhatikan. Antara tokoh-tokoh aliran ini ialah; Ivan Pavlov (1849 – 1936) E.L Thorndike (1874 – 1949) B.F Skinner (1904- )

6 Teori Pembelajaran Behaviouris
Teori Pelaziman Klasik Pavlov Bagaimana seseorang individu belajar dan menguasai tingkah laku. Eksperimen : anjing - loceng Teori Pelaziman Cuba Jaya Thorndike Prinsip asas pembelajaran ialah pengaruh ganjaran dan dendaan. Eksperimen: kucing secara cuba jaya telah berjaya menekan selak yang membuka pintu dalam kotak. Teori Pelaziman Operan Skinner Hampir semua tingkah laku manusia boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu tingkah laku responden dan tingkah laku operan. Eksperimen: tikus dan burung merpati

7 Teori Pelaziman Klasik Pavlov (1827)
Setiap rangsangan (R) akan menimbulkan gerak balas (G) Gerak balas ialah tingkah laku yang timbul akibat rangsangan. Rangsangan ialah sebarang bentuk tenaga yang menimbulkan gerak balas. Pembelajaran boleh berlaku akibat wujud perkaitan antara rangsangan dengan gerak balas.

8 Teori Pelaziman Klasik Pavlov (1927)
Rangsangan (R) & Gerak Balas (G) 3 jenis rangsangan Rangsangan semula jadi (RSJ) Rangsangan neutral (RN) Rangsangan terlazim (RTL) 3 jenis gerak balas Gerak balas semula jadi (GSJ) Gerak balas neutral (GN) Gerak balas terlazim (GTL)

9 Teori Pelaziman Klasik Pavlov (1827)
Rangsangan (R) & Gerak Balas (G) Pelaziman ialah pembelajaran yang berlaku akibat perkaitan antara rangsangan dengan gerak balas. Pelaziman klasik ialah pembelajaran yang berlaku akibat perkaitan antara dua rangsangan (RN dengan RSJ). Ada tiga peringkat pelaziman: (a) Sebelum pelaziman (b) Semasa pelaziman (c) Selepas pelaziman

10 Teori Pelaziman Klasik Pavlov (1827)

11 Teori Pelaziman Klasik Pavlov (1827)
SEBELUM PELAZIMAN Daging Air Liur (Rangsangan semula jadi) (Gerak balas semula jadi) Bunyi loceng Air Liur (Rangsangan neutral) (Tiada Gerak balas ) SEMASA PELAZIMAN Bunyi Loceng Air Liur (Rangsangan terlazim) (Gerak balas terlazim) Daging (Rangsangan semula jadi) SELEPAS PELAZIMAN (Rangsangan terlazim) (Gerak balas terlazim) Daging (Tidak ditunjukkan)

12 Teori Pelaziman Klasik Pavlov (1827)
Konsep Asas dalam Teori Pelaziman Klasik Pavlov Pengulangan Generalisasi Diskriminasi Penghapusan Pembelajaran semula

13 Teori Pelaziman Klasik Pavlov (1827)
Konsep Asas dalam Teori Pelaziman Klasik Pavlov Pengulangan Pembelajaran berlaku melalui proses pengulangan yang kerap sehingga wujud perkaitan antara RN dan RSJ. Proses pengulangan menghasilkan pembelajaran yang berupa hasil pembelajaran (association) dua rangsangan tersebut Pembelajaran berupa gerak balas kepada rangsangan yang dilazimkan (Rangsangan terlazim)

14 Teori Pelaziman Klasik Pavlov (1827)
Konsep Asas dalam Teori Pelaziman Klasik Pavlov Generalisasi Rangsangan yang sama/hampir sama akan menghasilkan tindak balas yang sama/hampir sama. Diskriminasi Individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak pada rangsangan yang lain (membezakan rangsangan).

15 Teori Pelaziman Klasik Pavlov (1827)
Konsep Asas dalam Teori Pelaziman Klasik Pavlov Penghapusan Rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim akan menyebabkan penghapusan Pembelajaran semula Ulang semula (RN+RSJ) akan menghasilkan pembelajaran semula.

16 Teori Pelaziman Cuba Jaya E.L Thorndike (1913)
Pengenalan: Suatu bentuk pembelajaran yang melibatkan kesan akibat tingkah laku menjadi kemungkinan kepada tingkah laku seterusnya diulangi, diteruskan atau dihentikan. Kajian ke atas haiwan seperti kucing, ayam, anjing dan monyet Memperkenalkan pembelajaran secara “cuba jaya”

17 Teori Pelaziman Cubajaya E.L Thorndike (1913)
Pembelajaran cubajaya: Kucing di dalam sangkar – makanan di luar sangkar Pintu sangkar terbuka apabila tuil selaknya dipijak oleh kucing Kucing ‘cuba jaya’ untuk keluar “Hubungan antara R (makanan) dengan G (tekan selak) menjadi lebih kukuh apabila wujud kesan yang positif. Sekiranya wujud kesan negatif, hubungan R dgn G akan lemah (tingkah laku tidak berulang.”

18 Teori Pelaziman Cubajaya E.L Thorndike (1913)

19 Teori Pelaziman Cubajaya E.L Thorndike (1913)

20 Teori Pelaziman Cubajaya E.L Thorndike (1913)
Tiga hukum dalam proses pembelajaran 1. Hukum kesediaan 2. Hukum latihan 3. Hukum kesan

21 Teori Pelaziman Cubajaya E.L Thorndike (1913)
Hukum Pembelajaran Thorndike Hukum Kesediaan Hukum Latihan Hukum Kesan Kesediaan dari Latihan yang Kesan yang segi psikomotor, diulang-ulang menyeronokkan afektif dan kognitif untuk tingkatkan yang dpt meningkat- sebelum murid sesuatu kan pertalian antara mula belajar kemahiran R dengan G

22 Teori Pelaziman Cuba Jaya E.L Thorndike (1913)
1. Hukum Kesediaan Menurut Thorndike(1913), apabila seseorang itu bersedia untuk melakukan sesuatu tindakan, maka tindakan itu dapat memberi kepuasan kepadanya. Sekiranya murid tidak dapat melakukannya, akan menimbulkan perasaan dukacita. Kalau dipaksa melakukannya, akan menghasilkan pembelajaran yang tidak sempurna.

23 Teori Pelaziman Cuba Jaya E.L Thorndike (1913)
Hukum Kesediaan merujuk kepada kesediaan dan persiapan yang perlu ada, sebelum individu itu bertindak, iaitu belajar. Tiga aspek utama kesediaan: (i) Kesediaan psikomotor (ii) Kesediaan afektif (iii) Kesediaan kognitif

24 Teori Pelaziman Cuba Jaya E.L Thorndike (1913)
2. Hukum Latihan Menurut Thorndike, perkaitan antara rangsangan dan gerak balas (R - G) akan bertambah kukuh melalui latihan yang diulang-ulang Individu akan menguasai kemahiran jika banyak latihan diadakan Sesuatu tingkah laku akan diteguhkan melalui aplikasi dan akan dilemahkan tanpa pengukuhan Contoh: Menghafal sifir 2 hingga 12

25 Teori Pelaziman Cuba Jaya E.L Thorndike (1913)
3. Hukum Kesan Hukum Kesan menyatakan jika sesuatu tindakan diikuti oleh perubahan persekitaran yg menyeronokkan, kebarangkalian tindakan itu berlaku akan meningkat dan sebaliknya. Selepas gerak balas terhasil, pertalian antara rangsangan dan gerak balas akan bertambah kukuh, jika terdapat kesan yang menyeronokkan. Kesan yang menyakitkan akan melemahkan pertalian antara R- G. ( Jika kucing dalam eksperimen Thorndike mendapat kejutan elektrik yang menyakitkan apabila keluar dari sangkar, ia tidak akan bermotivasi keluar dari sangkar lagi.)

26 Teori Pelaziman Cuba Jaya E.L Thorndike (1913)
3. Hukum Kesan Rumusannya: Tingkah laku yang diikuti dgn kepuasan, tingkah laku itu akan diulang-ulang, tetapi jika tingkah laku diikuti dengan kesakitan, tingkah laku itu tidak akan diulang lagi

27 Teori Pelaziman Cuba Jaya E.L Thorndike (1913)
Strategi PdP berdasarkan Teori Pelaziman Operan Mengadakan pelbagai rangsangan untuk mewujudkan kesan pembelajaran yang menyeronokkan Memberi ganjaran atau peneguhan untuk respon yang betul. Memberikan dendaan untuk respon yang tidak dikhendaki

28 Teori Pelaziman Operan B.F Skinner (1913)
Beliau terkenal kerana kajian beliau ke atas tikus dengan menggunakan Kotak Skinner. Eksperimen menggunakan tikus dan burung merpati.

29

30

31 Teori Pelaziman Operan B.F Skinner (1913)
Mencipta Skinner Box: Tingkah laku binatang boleh dikawal dan gerak balas boleh diperhatikan dan direkod atau diukur. Menurut Skinner(1953), dlm teori pelaziman operan gerak balas boleh diperkuatkan(diulangi) atau dihapuskan(tidak diulangi), jika diberi peneguhan sebaik sahaja gerak balas itu ditunjukkan.

32 Teori Pelaziman Operan B.F Skinner (1913)
Peneguhan ialah perkara yg dilakukan utk menggalakkan sesuatu perlakuan itu diulangi. Menurut Rachlin(1991), peneguhan diberikan utk memuaskan kehendak individu, mengurangkan tekanan danmerangsang otak. Menurut Skinner, terdapat dua jenis peneguhan iaitu peneguhan positif dan peneguhan negatif.

33 Teori Pelaziman Operan B.F Skinner (1913)
Lima jenis proses dalam teori pelaziman operan Skinner: Peneguhan positif Peneguhan negatif Dendaan Prinsip Premack Pelupusan

34 Teori Pelaziman Operan B.F Skinner (1913)
Lima jenis proses dalam teori pelaziman operan Skinner: Peneguhan positif Memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan, yang menyebabkan perlakuan itu diulangi atau diperkuatkan lagi. Satu bentuk motivasi dalam aktiviti PdP. Contoh: Memberi kata pujian, senyuman, menepuk bahu pelajar, memberi hadiah dan sebagainya. Mendorong murid menghasilkan kerja yang bermutu tinggi

35 Teori Pelaziman Operan B.F Skinner (1913)
Lima jenis proses dalam teori pelaziman operan Skinner: Peneguhan positif Tingkah Laku Kesan/Akibat Tingkah laku Masa Hadapan Guru kemukakan soalan dengan baik Guru memuji murid Guru kemukakan lebih banyak soalan yang baik

36 Teori Pelaziman Operan B.F Skinner (1913)
Peneguhan positif Peneguhan positif yg diberikan mestilah jelas dan sistematik. Hanya tingkah laku yang spesifik sahaja perlu diberi peneguhan. Guru mesti ikhlas ketika memberi peneguhan.

37 Teori Pelaziman Operan B.F Skinner (1913)
Peneguhan negatif Rangsangan serta-merta yg tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan. Tingkah Laku Kesan/ Akibat Tingkah laku Masa Hadapan Murid tidak menyiapkan tugasan tepat pada waktunya Guru menegur murid Murid akan menyiapkan tugasan yg seterusnya tepat pada waktunya.

38 Teori Pelaziman Operan B.F Skinner (1913)
Peneguhan negatif Peneguhan boleh diberi secara berterusan atau berkala. Jadual peneguhan untuk membentuk tingkah laku yang diingini meliputi peneguhan berterusan – selepas setiap gerak balas peneguhan berkala tetap- selepas satu jangka masa yang ditetapkan peneguhan berkala berubah - selepas jangka masa yang berubah-ubah peneguhan berkala nisbah tetap - selepas bilangan set gerak balas yg telah ditetapkan peneguhan berkala nisbah berubah - selepas beberapa bilangan gerak balas yg berubah-ubah.

39 Teori Pelaziman Operan B.F Skinner (1913)
Dendaan Suatu proses atau tatacara untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini. Kesan negatif yg membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkah laku yang tidak diingini.

40 Teori Pelaziman Operan B.F Skinner (1913)
Dendaan Tingkah Laku Kesan/Akibat Tingkah Laku Masa Hadapan Murid membuat bising di dlm kelas Guru memberi amaran kpd murid Murid berhenti membuat bising dlm kelas

41 Teori Pelaziman Operan B.F Skinner (1913)
Dendaan Dua bentuk dendaan Dendaan Persembahan (Presentation Punishment) Dendaan Penyingkiran (Removal Punishment)

42 Teori Pelaziman Operan B.F Skinner (1913)
Dendaan Dendaan Persembahan (Presentation Punishment) Berlaku apabila sesuatu rangsangan menyebabkan berlakunya perubahan dalam tingkah laku diri pelajar tersebut. Tidak melibatkan fizikal, tetapi dapat menakutkan murid spt larian padang, sistem demerit, guru memberi kerja tambahan dansebagainya.

43 Teori Pelaziman Operan B.F Skinner (1913)
Dendaan Dendaan Penyingkiran (Removal Punishment) Berkaitan dengan penyingkiran rangsangan. Contoh,tidak memberi kemudahan apabila murid tidak berkelakuan betul, tidak membenarkan menonton televisyen dalam tempoh seminggu sebab tidak membuat kerja rumah Matematik.

44 Teori Pelaziman Operan B.F Skinner (1913)
Dendaan Untuk menjadikan dendaan lebih efektif: Dilakukan segera. Mesti tahu mengapa dia dihukum. Untuk mengubah kelakuan dan bukan sebagai balasan perlakuannya. Hendaklah tekal. Ingat: Dendaan berterusan boleh membentuk tingkah laku negatif.

45 Teori Pelaziman Operan B.F Skinner (1913)
Prinsip Premack Mengaitkan aktiviti yang kurang diminati dengan aktiviti yang lebih diminati untuk mengukuhkan tingkah laku terhadap aktiviti yang kurang diminati. Dikenali sebagai “Grandma’s Rule”. Guru boleh selang-seli aktiviti menarik dengan kurang menarik untuk meningkatkan kadar pembelajaran.

46 Teori Pelaziman Operan B.F Skinner (1913)
Pelupusan Perlakuan yang tidak diberi peneguhan akan lupus dengan sendirinya. Dapat diatasi jika; -peneguhan untuk sesuatu perlakuan itu dapat dikenal pasti. -peneguhan itu tidak lagi digunakan. -guru sanggup bersabar dalam menghadapi proses pelupusan.

47 Teori Pelaziman Operan B.F Skinner (1913)
Aplikasi Teori Operan Skinner dalam bilik darjah: Pemberian peneguhan positif hendaklah secara bersistematik Ganjaran harus sesuai dengan umur murid Ganjaran mengikut kadar kesukaran Berhati-hati memberi peneguhan negatif, jangan sampai menjadi hukuman Gerak balas hasil daripada rangsangan haruslah dikukuhkan untuk membentuk pelaziman Beri keutaman kepada latihan dan gerak balas yang berulang

48 TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF

49 TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF
Tokoh-Tokoh Teori Pembelajaran Kognitif Kohler Bruner Piaget Ausubel Gagne

50 Fokus Teori Kognitif Proses pemikiran (kognitif/mental):
1. Aspek dalaman (internal) 2. Proses pemikiran tidak dapat dilihat 3. Berfikir secara serius untuk menyelesaikan masalah 4. Pembelajaran berlaku walaupun seseorang individu itu tidak melakukan sebarang perlakuan (diam) – sedang berfikir secara serius untuk selesaikan masalah.

51 Prinsip Utama Teori Kognitif
1. Pembelajaran ialah proses penyelesaian masalah yang melibatkan proses pemikiran yang aktif. 2. Penyelesaian masalah juga melibatkan proses celik akal (insight).

52 Proses Mental yang Aktif dalam Teori Kognitif
1. Mengumpul, 2. Menyimpan, 3. Mengingat dan 4. Menggunakan ilmu/maklumat/fakta konsep lama dan baru untuk sesuatu menyelesaikan masalah

53 Proses Mental yang Aktif dalam Teori Kognitif
1. Mengumpul, 2. Menyimpan, 3. Mengingat dan 4. Menggunakan ilmu/maklumat/fakta konsep lama dan baru untuk sesuatu menyelesaikan masalah

54 Proses Mental yang Aktif dalam Teori Kognitif
1. Mengumpul, 2. Menyimpan, 3. Mengingat dan 4. Menggunakan ilmu/maklumat/fakta konsep lama dan baru untuk sesuatu menyelesaikan masalah

55 Celik Akal dalam Teori Kognitif
Idea (ilham) timbul secara spontan Bagaimanakah individu memperoleh idea yang baik atau bernas? Jawapan: Berfikir secara serius (brainstorming) Kebolehan mental seseorang untuk menyelesaikan masalah secara spontan. Keupayaan mental untuk menggabungkan unsur- unsur berlainan untuk membuat pertalian antaranya.

56 Teori Pembelajaran Celik Akal Wolfgang Kohler (1887-1967)
Eksperimen Kohler (1925) Mengkaji cara cimpanzi menyelesaikan masalah Cimpanzi (binatang) mampu berfikir seperti manusia – Sifat-sifat fizikalnya hampir sama dengan manusia Pendekatan kognitif Mengkaji cara seekor cimpanzi (Sultan) untuk menyelesaikan masalah: Mendapatkan sebiji pisang yang tergantung di bumbung sangkarnya. Melompat-lompat untuk mendapatkan pisang - gagal

57 Teori Pembelajaran Celik Akal Wolfgang Kohler
Eksperimen Kohler (1925) Cimpanzi itu tiba-tiba dapat melihat pertalian antara susunan kotak-kotak dengan cara mendapat pisang tersebut. Akhirnya, cimpanzi itu dapat menyelesaikan masalah untuk memperoleh pisang yang tergantung di bumbung sebuah bilik dengan menyusun kotak- kotak yang terdapat di dalam sangkarnya dan berjaya mendapatkannya. Cimpanzi itu telah menggunakan celik akalnya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

58 Teori Pembelajaran Celik Akal Wolfgang Kohler
Eksperimen Kohler (1925)

59 Teori Pembelajaran Celik Akal Wolfgang Kohler
Implikasi Teori Pembelajaran Celik Akal Kohler terhadap PdP Guru perlu menggalakkan murid agar menggunakan celik akalnya untuk menyelesaikan sesuatu masalah dalam pelajarannya. Membimbing murid untuk menggunakan persepsinya untuk menghubungkaitkan masalahnya dengan elemen-elemen persekitaran Menyampaikan pengajaran secara sistematik iaitu menurut langkah demi langkah dan mengikut urutan yang sesuai Membimbing murid untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknik penyoalan yang baik

60 Teori Pembelajaran Celik Akal Wolfgang Kohler
Kesimpulan Teori Pembelajaran Celik Akal Kohler Manusia mempunyai struktur kognitif Minda akan menyusun maklumat- maklumat yang terpisah sebagai suatu organisasi. Individu menggunakan celik akal untuk menambahkan maklumat kepada pengalaman dan input melalui anggota deria untuk menghasilkan gambaran baru.

61 Teori Pembelajaran Jean Piaget (1970)
Seorang ahli psikologi yang berasal dari Switzeland dan terkenal dengan kajian perkembangan kognitif kanak-kanak Perkembangan kognitif kanak-kanak berbeza-beza mengikut peringkat umur: Peringkat Deria Motor (0-2 tahun) Peringkat Peringkat Pra Operasi (2-7 tahun) Peringkat Operasi Konkrir (7-12 tahun) Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun)

62 Teori Pembelajaran Jean Piaget (1970)
Peringkat Deria Motor (0-2 tahun) Kemampuan terbatas Otaknya masih baru- belum banyak berkerja Suka membuat pemerhatian diikuti dengan gerak balas Belum menguasai simbol/bahasa Berkomunikasi melalui gerak-geri/ memegang/ menghisap Tidak mempunyai konsep pengekalan

63 Teori Pembelajaran Jean Piaget (1970)
2. Peringkat Peringkat Pra Operasi (2-7 tahun) Telah mula menguasai bahasa/bercakap sendiri/egosentrik (peringkat awal) Boleh menggunakan simbol Mula meneroka alam sekitar/suka bertanya Boleh berimaginasi/mencipta pelbagai benda Cuba menghubungkan simbol dan perkataan dengan objek dengan cara intuisi – bukan dengan cara penaakulan (reasoning) Pemikiran sehala merasa/sentiasa benar

64 Teori Pembelajaran Jean Piaget (1970)
3. Peringkat Operasi Konkrir (7-12 tahun) Perasaan ingin tahu/belajar semakin tinggi Penguasaan pertuturan yang baik Menguasai konsep pengekalan/paduan/nombor/berat/padatan Boleh mengklafikasikan Minat sentiasa berubah-ubah Selalu putus asa bila/kecewa bila keinginan tidak tercapai Boleh menimbangkan sesuatu perkara sebelum membuat keputusan.

65 Teori Pembelajaran Jean Piaget (1970)
4. Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun) Peringkat perkembangan kognitif tertinggi Dapat mengurus/mengolah persekitaran Mampu untuk menerima pelbagai kemungkinan daripada tindakan mereka Perkembangan fizikal lebih pantas berbanding mental Boleh memahami konsep abstrak Sedar tentang falsafah hidup/etika/politik/agama

66 Teori Pembelajaran Jean Piaget (1970)
Piaget mencadangkan lima konsep asas dalam pembelajaran iaitu: Skema (Schema) Adaptasi (Adaptation) Keseimbangan(Equilibration) Asimilasi (Assimilation) Akomodasi (Accomodation)

67 Teori Pembelajaran Jean Piaget (1970)
Skema (Schema) Proses penyusunan dan pembentukan skema ini dipanggil ORGANISASI dan bermula sebaik sahaja seseorang individu dilahirkan. Bermula dengan pembentukan skema yang mudah kemudian beransur kepada skema yang lebih kompleks. Contoh : Kanak-kanak membina skema-skema untuk mengkategori sesuatu benda/skema untuk mengenal huruf. Dalam banyak situasi, skema-skema yang dibentuk ini akan berdepan dengan situasi yang baru. Contoh : Kanak-kanak yang telah mengenal huruf berdepan dengan situasi baru untuk menyusun huruf-huruf tersebut membentuk perkataan.

68 Teori Pembelajaran Jean Piaget (1970)
Adaptasi (Adaptation) Adalah Proses perubahan/pertukaran skema lama kepada skema baru dimana melibatkan dua proses yang saling berkait iaitu akomodasi dan asimilasi untuk mencapai keseimbangan. Jika kita menggunakan skema baru untuk sesuatu situasi maka keseimbangan akan berlaku tetapi sekiranya skema baru tidak memberi penyesuaian yang baik maka ketidakseimbangan akan berlaku Jika ketidakseimbangan berlaku, kita akan terus membina skema-skema baru untuk disesuaikan dengan situasi baru tersebut.

69 Teori Pembelajaran Jean Piaget (1970)
Keseimbangan(Equilibration) Proses mengorganisasi,mengasimilasi dan mengakomodasi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk mencapai keseimbangan dimana individu akan terus menguji minda mereka untuk mencari keseimbangan. Keseimbangan akan berlaku jika berjaya menggunakan skema baru untuk sesuatu situasi / pengalaman yang baru.

70 Teori Pembelajaran Jean Piaget (1970)
Asimilasi (Assimilation) Berlaku apabila individu cuba memahami pengalaman baru dan cuba untuk menyesuaikan pengalaman ini dengan skema-skema yang telah sedia ada. Contoh: dalam mengenal huruf, kanak-kanak mungkin akan menyatakan ‘d’ sebagai ‘b’ apabila diperkenalkan. Melalui pengalaman dan bimbingan, kanak-kanak akan cuba memadankan pengetahuan baru ini dengan skema lama yang telah ada.

71 Teori Pembelajaran Jean Piaget (1970)
Akomodasi (Accomodation) Berlaku apabila individu dapat menukar skema lama untuk disesuaikan dengan pengalaman baru. Individu akan mengubah cara pemikiran untuk disesuaikan. Akomodasi dengan pengalaman baru dan seterusnya membentuk skema baru. Contoh: Apabila kanak-kanak dapat mengenal dan membezakan ‘d’ daripada ‘b’.

72 Teori Pembelajaran Robert Gagne (1916-2002)
Gagne telah memperkenalkan Pemprosesan maklumat Organisma menerima pelbagai rangsangan daripada persekitaran secara sedar atau tidak sedar Rangsangan diproses oleh pancaindera Maklumat disimpan dalam ingatan jangka pendek atau ingatan jangka panjang

73 Teori Pembelajaran Robert Gagne (1916-2002)
Teori Pemprosesan Maklumat Gagne telah menganjurkan tugas pembelajaran bagi kemahiran intelektual disusun dalam bentuk hiraki. Pembelajaran mengikut peringkat daripada asas sehingga peringkat yang lebih kompleks 8 peringkat dalam proses mengubah maklumat kepada pengetahuan yang dipelajari (learned knowledge)

74 Teori Pembelajaran Robert Gagne (1916-2002)
Hierarki Pembelajaran Gagne Pembelajaran Isyarat Pembelajaran Gerak balas Pembelajaran Rangkaian motor Pembelajaran Pertalian bahasa Pembelajaran Diskriminasi Pembelajaran Konsep Pembelajaran Prinsip/hukum Pembelajaran Penyelesaian masalah

75 Teori Pembelajaran Robert Gagne (1916-2002)

76 Teori Pembelajaran Robert Gagne (1916-2002)
Fasa Pembelajaran Gagne 1) FASA MOTIVASI Jangkaan 2) FASA KEFAHAMAN Perhatian dan pemilihan persepsi 3) FASA PEMEROLEHAN Pengekodan-maklumat disimpan 4) FASA PENAHANAN Menyimpanan ingatan

77 Teori Pembelajaran Robert Gagne (1916-2002)
Fasa Pembelajaran Gagne (sambungan) 5) FASA INGATAN KEMBALI Mengingat Kembali-Mencari 6) FASA GENERALISASI Pemindahan pembelajaran 7) FASA PERLAKUAN Gerak balas 8) FASA MAKLUM BALAS Peneguhan

78 Teori Pembelaran Penemuan Jerome S. Bruner (1915 – 2009)
S.Bruner seorang ahli psikologi dari Universiti Harvard, Amerika Syarikat. Mempelopori aliran psikologi kognitif yang memberi dorongan  agar memberikan perhatian pada pentingnya pengembangan berfikir. Banyak memberikan pandangan mengenai perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar, atau memperoleh pengetahuan dan mentransformasi pengetahuan.

79 Teori Pembelaran Penemuan Bruner (1915 – 2009)
Memandang bahawa manusia sebagai pemproses, pemikir dan pencipta informasi. Bruner menyatakan belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi yang diberikan kepada dirinya.

80 Teori Pembelaran Penemuan Bruner (1915 – 2009)
Menurut Bruner, dalam proses pembelajaran murid akan melalui tiga tahap, iaitu: Tahap informasi (tahap penerimaan bahan/maklumat) Dalam tahap ini, seorang murid yang sedang belajar memperoleh sejumlah keterangan mengenai bahan yang sedang dipelajari. Tahap transformasi (tahap pengubahan bahan/maklumat) Dalam tahap ini, informasi yang telah diperoleh itu dianalisis, diubah atau ditransformasikan menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual.

81 Teori Pembelaran Penemuan Bruner (1915 – 2009)
Menurut Bruner, dalam proses pembelajaran murid akan melalui tiga tahap, iaitu: Tahap evaluasi/penilaian Dalam tahap evaluasi, seorang murid menilai sendiri sejauh mana informasi yang telah ditransformasikan tadi dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala atau masalah yang dihadapi.

82 Teori Pembelaran Penemuan Bruner (1915 – 2009)
Menurut Bruner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui tiga tahap, iaitu: Tahap enaktif (0-3 tahun) Dalam memahami dunia kanak-kanak mengunakan pengetahuan psikomotor: sentuhan, pegangan dll. Tahap ikonik (3-8 tahun) Seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar atau visual. Tahap simbolik (lebih 8 tahun) Seseorang memahami dunia melalui simbol-simbol bahasa, logik, matematik dll.

83 Teori Pembelaran Penemuan Bruner (1915 – 2009)
Bruner telah memperkenalkan pembelajaran konsep melalui penemuan/Penerokaan. Pembelajaran konsep melibatkan tiga proses: Mengingat kembali. Membuat perkaitan antara maklumat baru dengan maklumat lama membuat subkategori Pembelajaran konsep merupakan proses pembinaan pengetahuan.

84 Teori Pembelaran Penemuan Bruner (1915 – 2009)
Langkah-langkah pembelajaran penemuan/discovery iaitu: Menentukan tujuan pembelajaran Melakukan analisis kebolehan pelajar (kemampuan awal, minat, gaya belajar dan sebagainya) Memilih bahan pelajaran

85 Teori Pembelaran Penemuan Bruner (1915 – 2009)
Menentukan topik-topik yang dapat dipelajari murid secara induktif (dari contoh-contoh kepada generalisasi). Mengembangkan bahan-bahan pembelajaran yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugasan, dan sebagainya untuk dipelajari murid. Menyusun topik-topik pelajaran dari yang sederhana kepada yang kompleks, dari yang konkrit kepada yang abstrak, atau dari tahap enaktik, ikonik sampai kepada tahap simbolik melakukan penilaian proses dan hasil pembelajaran murid.

86 Teori Pembelaran Penemuan Bruner (1915 – 2009)
Dasamping itu ada beberapa cadangan tambahan yang berdasarkan pendekatan pembelajaran penemuan/discovery learning terhadap pengajaran. Mendorong memberikan “dugaan sementara” dengan mengemukakan soalan-soalan. Menggunakan berbagai alat persembahan dan permainan Guru harus mendorong murid untuk memuaskan keingintahuan jika mereka ingin mengembangkan pikirannya atau idea-idea yang kadang-kadang tidak ada kaitan dengan mata pelajaran Gunakan sejumlah contoh yang belawanan dengan mata pelajaran yang berkaitan dengan dengan topik.

87 Teori Pembelaran Penemuan Bruner (1915 – 2009)
Implikasi Teori Pembelajaran Penemuan Bruner. Menurut Bruner pembelajaran bermakna hanya akan berlaku melalui pembelajaran penemuan (discovery learning). Pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran penemuan bertahan lama, dan mempunyai kesan yang lebih baik.

88 Teori Pembelaran Penemuan Bruner (1915 – 2009)
Implikasi Teori Pembelajaran Penemuan Bruner. Pembelajaran penemuan meningkatkan kemampuan berfikir secara bebas, dan memilih keterampilan-keterampilan kognitif untuk penemuan dan penyelesaian masalah. Lebih mengutamakan proses pembelajaran berbanding hasil tingkahlaku yang dapat perhatikan (seperti dalam pembelajaran behavioris)

89 Teori Pembelaran Resepsi David P. Ausubel (1918-2008)
Seorang ahli psikologi Amerika. Telah memberi banyak sumbangan yang penting khususnya dalam bidang psikologi pendidikan, sains kognitif dan juga pembelajaran pendidikan sains. Mengemukakan teori pembelajaran yang mengatakan manusia memperoleh ilmu kebanyakannya dalam bentuk pembelajaran resepsi dan bukan daripada pembelajaran penemuan atau dikenali sebagai Model Pembelajaran Ekspositori.

90 Teori Pembelaran Resepsi David P. Ausubel (1963, 1977)
Prinsip pembelajaran dan pengajaran Ausubel boleh digunakan dalam pengajaran dengan memberikan perhatian kepada dua perkara berikut: Ausubel mencadangkan supaya guru menggunakan pembelajaran resepsi (penerimaan) atau model pengajaran ekspositori kerana guru dapat menyampaikan maklumat yang lengkap dalam susunan yang teratur seperti dalam kaedah kuliah.   Menggunakan penyusunan awal dalam pengajaran untuk menggalakkan pelajar mengingat semula konsep yang telah dipelajari dan mengaitkannya dengan konsep baru yang akan dipelajari serta mengingatkan mereka tentang perkara- perkara penting dalam sesuatu tajuk pelajaran.

91 Teori Pembelaran Resepsi David P. Ausubel (1963, 1977)
Model pembelajaran ekspositori yang dikemukakan oleh Ausubel menekankan penerangan bahan pembelajaran oleh guru dalam bentuk fakta yang tersusun dan dijelaskan menurut urutan serta fakta yang lengkap. Menegaskan pembelajaran sepatutnya berkembang dalam bentuk deduktif daripada am kepada spesifik atau daripada prinsip kepada contoh (Woolfolk, 1998).

92 Teori Pembelaran Resepsi David P. Ausubel (1963, 1977)
Penyusunan awal (advance organizer) telah diperkenalkan oleh Ausubel untuk menyesuaikan skema pelajar dengan bahan pembelajaran, supaya pembelajaran optimal berlaku. Salah satu strategi untuk memastikan wujudnya kesesuaian tersebut ialah memulakan pembelajaran berpandukan kepada “penyusunan awal”. Ia merupakan struktur yang menerangkan hubungan antara konsep-konsep yang hendak disampaikan pada hari tersebut.

93 Teori Pembelaran Resepsi David P. Ausubel (1963, 1977)
Fungsi penyusunan awal ialah untuk menjelaskan kepada guru dan pelajar tentang perkara-perkara yang perlu difahami bagi sesuatu tajuk pelajaran. Penyusunan awal juga boleh menghubungkan konsep baru dengan konsep yang telah dipelajari. Jadi terdapat tiga tujuan penggunaan penyusunan awal, iaitu memberi gambaran tentang apa yang penting dalam pelajaran. menjelaskan hubungan antara konsep yang akan dihuraikan. menggerakkan minda pelajar untuk mengingat semula konsep berkaitanyang telah dipelajari.

94 Teori Pembelaran Resepsi David P. Ausubel (1963, 1977)
 Ausubel telah memperjelaskan pembelajaran resepsi (reception learning) Dalam pembelajaran resepsi, isi kandung (content) penting pelajaran yang hendak disampaikan kepada pelajar adalah dalam bentuk yang lengkap. Pembelajaran tidak melibatkan sebarang penemuan maklumat tetapi pelajar-pelajar hanya perlu menginternalisasikan bahan atau mencantumkan maklumat dalam struktur kognitifnya dan mengeluarkannya pada masa yang diperlukan.

95 Teori Pembelaran Resepsi David P. Ausubel (1963, 1977)
Dalam pengajaran eksposisi yang baik, guru akan menstrukturkan dan menerangkan tajuk-tajuk matematik supaya pelajar boleh mengorganisasikan atau menyusun tajuk tersebut dan menghubungkaitkan dengan tajuk yang lepas yang telah dipelajarinya. Ini akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan dan efisien.

96 Teori Pembelaran Resepsi David P. Ausubel (1963, 1977)
Mengikut Ausubel terdapat dua prasyarat bagi pembelajaran resepsi bermakna (meaningful reception learning) pembelajaran resepsi bermakna hanya akan berlaku jika pelajar mendapat set pembelajaran yang bermakna. tugasan pembelajaran yang diberikan mempunyai kaitan dengan struktur kognitif yang sedia wujud. Dengan menghubungkaitkan konsep dan prinsip matematik yang baru dengan konsep dan prinsip yang telah dipelajari, pelajar berkemampuan untuk mengasimilasikan bahan baru ke dalam struktur kognitif yang lama.

97 TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME

98 Teori Pembelaran Konstruktivisme
Pendekatan pembelajaran secara konstruktivisme menekankan bahawa manusia memperolehi pengetahuan hasil dari usaha-usaha mentalnya. Konstruktivisme melibatkan pelajar ke dalam pengalaman yang bermakna di mana pelajar menginterpretasi sendiri maklumat tanpa mengikut apa yang dipetakan oleh orang lain. (Heinich, Molenda, Russel & Samaldino, 1999

99 Teori Pembelaran Konstruktivisme
Pendekatan ini menumpukan kepada bagaimana untuk belajar, menjana dan menguji pengetahuan yang diperolehi. Menurut Brunner (1974), semasa pelajar belajar, dia perlu membentuk konsep-konsep dan membuat kategori dengan membezakan benda-benda yang beraneka jenis dan rupa yang terdapat di persekitaran.

100 TEORI KONSTRUKTIVISME LEV VYGOTSKY (1896 – 1934)
Vgotsky sebagai orang yang dianggap pelopor dalam falsafah pembelajaran konstruktivisme. Konstruktivisme dari perkataan asal Inggeris Construct/pembina

101 TEORI KONSTRUKTIVISME LEV VYGOTSKY (1896 – 1934)
Pelajar sebagai PEMBINA pengetahuan, melalui pengetahuan dan pengalaman sedia ada PELAJAR bukan PENERIMA pengetahuan yang pasif (menerima bulat-bulat pengetahuan daripada guru).

102 TEORI KONSTRUKTIVISME LEV VYGOTSKY (1896 – 1934)
Teori Vygotsky lebih menekankan kepada  interaksi antara aspek internal dan eksternal dalam pembelajaran. Menurut Vygotsky,  sistem sosial sangat penting dalam perkembangan kognitif  kanak-kanak. Mereka akan berinteraksi  dan berkolaborasi untuk mengembangkan sesuatu yang baru.   Vygotsky menekan bahawa perkembangan kognitif seseorang kanak-kanak sangat dipengaruhi oleh sosial dan budaya 

103 TEORI KONSTRUKTIVISME LEV VYGOTSKY (1896 – 1934)

104 TEORI KONSTRUKTIVISME LEV VYGOTSKY (1896 – 1934)

105 TEORI KONSTRUKTIVISME LEV VYGOTSKY (1896 – 1934)
Vygotsky memperkenalkan Zon Perkembangan proksima(zone of proximal development – ZPD Konsep ini adalah “tahap jurang atau jarak yg dikenal pasti antara tahap perkembangan sebenar individu dalam menyelesaikan masalah tanpa dibantu dengan tahap maksimum potensi perkembangan individu yang dibantu atau dibimbing oleh orang dewasa atau yang dibimbing secara kolaborasi daripada rakan sebaya yang lebih pandai atau berpengalaman.

106 TEORI KONSTRUKTIVISME LEV VYGOTSKY (1896 – 1934)

107 TEORI KONSTRUKTIVISME LEV VYGOTSKY (1896 – 1934)
Dalam pembelajaran, guru adalah sebagai pembimbing. Guru akan memberi panduan supaya murid menghayati fungsi ini. Apabila kemahiran ini diperoleh, murid akan memperoleh alat atau cara tertentu untuk pembelajaran terarah kendiri (self-guided learning). Amalan pembelajaran dengan bantuan dan panduan ini juga dikenali sebagai scaffolding.

108 TEORI KONSTRUKTIVISME LEV VYGOTSKY (1896 – 1934)
Scaffolding: iaitu memberikan sejumlah besar bantuan pada tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada kanak-kanak mengerjakan sendiri. Bantuan yang diberi adalah seperti  peringatan, petunjuk dan dorongan  sehingga kanak-kanak tersebut boleh  melakukannya. Dalam teori ini menyatakan potensi murid dapat dikembangkan melalui usaha dan pengalaman sendiri dalam proses pembelajaran, sehingga ke satu peringkat kanak-kanak akan boleh melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain

109 TEORI KONSTRUKTIVISME LEV VYGOTSKY (1896 – 1934)
 Pembelajaran dijalankan secara koperatif supaya murid-murid dapat berinteraksi antara satu sama lain. Contoh dalam mata pelajaran sains, murid akan diminta membuat satu uji kaji mengenai tumbuhan dalam kumpulan. Mereka akan berbincang dan mengeluarkan pendapat masing-masing dengan menggunakan pengetahuan sedia ada untuk mencapai satu keputusan. 2.    Konsep bantu sepenuhnya dan cuba sendiri dalam pembelajaran  merupakan satu interaksi pengalaman yang berkesan. Contohnya ada sekumpulan murid dalam ujikaji sains seperti diatas memerlukan bantuan guru untuk memberi idea dan menggerakkan mereka dalam aktiviti tersebut sehingga mencapai satu keputusan. 3.    Perkembangan kognitif murid akan lebih teransang sekiranya pengetahuan sedia ada digunakan dalam proses pembelajaran. Contohnya dalam aktiviti seperti di atas juga, murid akan cuba menggunakan pengalaman masing-masing untuk di adaptasikan dalam ujikaji sains tersebut. Semasa proses ini berlansung pelbagai percubaan yang berulangkali dilakukan sehingga objektif dapat dicapai. TEORI KONSTRUKTIVISME LEV VYGOTSKY (1896 – 1934) Aplikasi teori Konstruktivisme dalam PdP Pembelajaran dijalankan secara koperatif supaya murid-murid dapat berinteraksi antara satu sama lain. Contoh: dalam mata pelajaran sains, murid akan diminta membuat satu uji kaji mengenai tumbuhan dalam kumpulan. Mereka akan berbincang dan mengeluarkan pendapat masing-masing dengan menggunakan pengetahuan sedia ada untuk mencapai satu keputusan..

110 TEORI KONSTRUKTIVISME LEV VYGOTSKY (1896 – 1934)
 Pembelajaran dijalankan secara koperatif supaya murid-murid dapat berinteraksi antara satu sama lain. Contoh dalam mata pelajaran sains, murid akan diminta membuat satu uji kaji mengenai tumbuhan dalam kumpulan. Mereka akan berbincang dan mengeluarkan pendapat masing-masing dengan menggunakan pengetahuan sedia ada untuk mencapai satu keputusan. 2.    Konsep bantu sepenuhnya dan cuba sendiri dalam pembelajaran  merupakan satu interaksi pengalaman yang berkesan. Contohnya ada sekumpulan murid dalam ujikaji sains seperti diatas memerlukan bantuan guru untuk memberi idea dan menggerakkan mereka dalam aktiviti tersebut sehingga mencapai satu keputusan. 3.    Perkembangan kognitif murid akan lebih teransang sekiranya pengetahuan sedia ada digunakan dalam proses pembelajaran. Contohnya dalam aktiviti seperti di atas juga, murid akan cuba menggunakan pengalaman masing-masing untuk di adaptasikan dalam ujikaji sains tersebut. Semasa proses ini berlansung pelbagai percubaan yang berulangkali dilakukan sehingga objektif dapat dicapai. TEORI KONSTRUKTIVISME LEV VYGOTSKY (1896 – 1934) Aplikasi teori Konstruktivisme dalam PdP 2. Konsep bantu sepenuhnya dan cuba sendiri dalam pembelajaran merupakan satu interaksi pengalaman yang berkesan. Contoh: ada sekumpulan murid dalam ujikaji sains seperti di atas memerlukan bantuan guru untuk memberi idea dan menggerakkan mereka dalam aktiviti tersebut sehingga mencapai satu keputusan.

111 TEORI KONSTRUKTIVISME LEV VYGOTSKY (1896 – 1934)
Aplikasi teori Konstruktivisme dalam PdP 3.    Perkembangan kognitif murid akan lebih teransang sekiranya pengetahuan sedia ada digunakan dalam proses pembelajaran. Contoh: dalam aktiviti seperti di atas juga, murid akan cuba menggunakan pengalaman masing-masing untuk di adaptasikan dalam ujikaji sains tersebut. Semasa proses ini berlansung pelbagai percubaan yang berulangkali dilakukan sehingga objektif dapat dicapai.

112 Hasil Pembelajaran Menghuraikan Teori-teori pembelajaran
Teori Pembelajaran Sosial - Albert Bandura Teori Pembelajaran Humanistik - Carl Rogers – Maslo Implikasi Teori-teori pembelajaran

113 TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL

114 Pengenalan Teori pembelajaran sosial menegaskan bahawa pembelajaran adalah melalui proses permodelan, iaitu melibatkan permahatian atau peniruan. Teori ini melibatkan tiga unsur asas iaitu individu, pesekitaran dan tingkah laku. individu di rujuk sebagai keadaan motivasi dirinya, pesekitaran ialah rangsangan luar dan dan tingkah laku sebagai perlakuan.

115 Pengenalan – Teori Pembelajaran Sosial
Tiga Unsur Asas: I = Individu P = Persekitaran T = Tingkah Laku T P Rajah: Interaksi unsur asas dalam pembelajaran sosial

116 Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura (1965,1971, 1977)
Dilahirkan di Mundare Northern Alberta Kanada pada tahun 1925. Menerima anugerah American Psychological Association untuk Distinguished scientific contribution, pada tahun 1980. Sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial (Sosial Learning Theory), salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pemikiran, pemahaman dan evaluasi. 

117 Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura
Bandura telah memberi penekanan tentang bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh persekitaran melalui peneguhan (reinforcement) dan pembelajaran peniruan (observational learning), dan cara berfikir yang kita miliki terhadap sesuatu maklumat dan juga sebaliknya, iaitu bagaimana tingkah laku kita mempengaruhi persekitaran dan menghasilkan peneguhan (reinforcement) dan peluang untuk diperhatikan oleh orang lain (observational opportunity).

118 Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura
Albert Bandura, seorang tokoh mazhab sosial ini menyatakan bahawa proses pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dengan menggunakan pendekatan ‘permodelan’. Beliau menjelaskan bahawa aspek pemerhatian pelajar terhadap apa yang disampaikan atau dilakukan oleh guru dan juga aspek peniruan oleh pelajar akan dapat memberikan kesan yang optimum kepada kefahaman pelajar.

119 Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura
Eksperimen Albert Bandura Eksperimennya yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobo Doll yang menunjukkan kanak-kanak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa disekitarnya.

120 Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura
Eksperimen Albert Bandura Kumpulan A = Disuruh memerhati sekumpulan orang dewasa memukul, menumbuk, menendang dan menjerit ke arah patung besar Bobo. Hasil = Meniru apa yang dilakukan orang dewasa malahan lebih agresif. Kumpulan B = Disuruh memerhati sekumpulan orang dewasa bermesra dengan patung besar Bobo. Hasil = Tidak menunjukkan sebarang tingkah laku agresif seperti kumpulan A.

121 Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura
Eksperimen Albert Bandura

122 Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura
Eksperimen Albert Bandura Rumusan: Tingkah laku kanak-kanak dipelajari melalui peniruan/permodelan.

123 Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura
Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura Jenis-jenis peniruan Peniruan langsung Meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian. Contoh: meniru gaya pemimpin yang disanjungi. Pembelajaranan yang dirancang untuk mengajarkan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang diajarkan setahap demi setahap. Ciri khas pembelajaranan ini adalah adanya modeling, iaitu suatu fasa di mana seseorang memodelkan atau mencontohkan sesuatu melalui demonstrasi bagaimana suatu keterampilan itu dilakukan.

124 Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura
2.    Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura Jenis-jenis peniruan Peniruan tak langsung Peniruan adalah melalui imaginasi atau pemerhatian secara tidak langsung. Contoh: meniru watak yang dibaca dalam buku, memerhati seorang guru mengajar rakannya.

125 Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura
2.    Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura Jenis-jenis peniruan Peniruan gabungan Peniruan jenis ini adalah dengan cara menggabung tingkah laku yang berlainan iaitu peniruan langsung dan tidak langsung. Contoh: pelajar meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarna daripada buku yang dibacanya.

126 Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura
2.    Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura Jenis-jenis peniruan Peniruan sekat laluan Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu sahaja. Contoh: Tiru fesyen pakaian di TV, tapi tidak boleh dipakai di sekolah.

127 Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura
2.    Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura Jenis-jenis peniruan Peniruan sekat laluan Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu sahaja. Contoh: Tiru fesyen pakaian di TV, tapi tidak boleh dipakai di sekolah.

128 Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura
2.    Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura Jenis-jenis peniruan Peniruan tak sekat laluan Tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam apa-apa situasi. Contoh: pelajar meniru gaya berbudi bahasa ibunya.

129 Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura
2.    Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura Faktor-faktor Penting dalam Pembelajaran Melalui Pemerhatian Menurut Bandura, ada empat proses yang penting agar pembelajaran melalui pemerhatian berlaku iaitu: Perhatian (attention process): Sebelum meniru orang lain, perhatian harus dicurahkan kepada model tersebut. Perhatian tersebut dipengaruhi oleh asosiasi pengamat dengan modelnya Sifat model yang menarik, akan mudah dicontohi oleh yang memerhatikan.

130 Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura
2.    Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura Faktor-faktor Penting dalam Pembelajaran Melalui Pemerhatian Representasi (representation process) Tingkah laku yang akan ditiru, harus disimbolisasikan dalam ingatan. Baik dalam bentuk verbal mahupun dalam bentuk gambaran/imaginasi. Representasi verbal memungkinkan orang mengevaluasi secara verbal tingkah laku yang diamati Representasi imaginasi memungkinkan dapat dilakukannya secara simbolik dalam fikiran.

131 Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura
2.    Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura Faktor-faktor Penting dalam Pembelajaran Melalui Pemerhatian Peniruan tingkah laku model (behavior production process) Sesudah mengamati dengan penuh perhatian, dan memasukkannya ke dalam ingatan. Pengubahan dari gambaran fikiran menjadi tingkah laku menimbulkan keperluan evaluasi Berkaitan dengan kebenaran, hasil pembelajaran melalui pemerhatian tidak dinilai berdasarkan kemiripan respons dengan tingkah laku yang ditiru, tetapi lebih kepada tujuan pembelajaran dan efikasi dari pembelajaranan.

132 Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura
2.    Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura Faktor-faktor Penting dalam Pembelajaran Melalui Pemerhatian Motivasi dan penguatan (motivation and reinforcement process) Pembelajaran melalui pengamatan menjadi efektif sekiranya pembelajaran memiliki motivasi yang tinggi untuk dapat melakukan tingkah laku modelnya. Pemerhatian mungkin memudahkan orang untuk menguasai tingkah laku tertentu, tetapi kalau motivasi rendah, proses daripada tingkah laku yang dihukum tidak akan berlaku.

133 Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura
CIRI-CIRI TEORI PEMODELAN BANDURA 1. 2.    Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura Proses pembelajaran melalui pemerhatian atau pemodelan iaitu; Perhatian Peniruan Peneguhan Penyimpanan

134 Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura
CIRI-CIRI TEORI PEMODELAN BANDURA 1. 2.    Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura Peniruan Peneguhan Pemerhatian Penyimpanan

135 Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura
Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura Implikasi Teori Pembelajaran peniruan/permodelan Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai dan lain-lain. Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demontrasi guru sebagai model. Hasil kerja seorang guru perlulah teliti, kemas, dan dapat memberi murid-murid memahami.

136 Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura
.    Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura Implikasi Teori Pembelajaran peniruan/permodelan Pelajar memperoleh kemahiran jika memperoleh kepuasan dan peneguhan yang berpatutan. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian, peringatan, peniruan dengan tingkah laku atau gerak balas yang sesuai, diakhiri dengan peneguhan positif. Peyampaian guru hendaklah cekap dan menarik, menjadi role model Demonstrasi guru hendaklah jelas

137 TEORI PEMBELAJARAN HUMANISTIK
CIRI-CIRI TEORI PEMODELAN BANDURA 1. 2.    TEORI PEMBELAJARAN HUMANISTIK

138 Pengenalan Teori ini menekankan keunikan dan individualiti seorang murid. Setiap individu adalah unik dan mempunyai emosi, cita-cita peribadi serta perhubungan yang khusus dengan orang lain. Pendekatan ini memfokus kepada kehendak afektif dan perbezaan individu dalam pembelajaran. Antara pelopor teori pembelajaran humanistik ialah Carl Rogers dan Abraham Maslow.

139 Teori Pembelajaran Humanistik Carl Rogers (1902-1987)
Teori Pembelajaran Humanistik Carl Rogers ( ) Seorang ahli psikologi kelahiran Amerika Serikat Teori Kaunseling: Psikoterapi Berpusatkan Klien. Seorang yang berpegang teguh dengan ajaran agama. Beliau mengatakan behawa seseorang hanya dianggap berpendidikan sekiranya ia telah belajar cara belajar dan ingin berubah.

140 Teori Pembelajaran Humanistik Carl Rogers
Teori Pembelajaran Humanistik Carl Rogers Ciri utama teori beliau ialah; Fenomena setiap individu adalah fenomena logikal, iaitu seseorang itu mengalami dan memahami dirinya. Setiap individu mempunyai kecederungan dan hasrat sendiri untuk menyampaikan kesempurnaan kendiri. Setiap individu membentuk konsep kendiri yang unik melalui sistem nilai dan kepercayaan diri.

141 Teori Pembelajaran Humanistik Carl Rogers
Teori Pembelajaran Humanistik Carl Rogers Ciri utama teori beliau ialah; Tingkahlaku di dorong oleh kepercayaan pada dirinya. Ianya di fahami hanya melalui proses komunikasi Pengalaman setiap individu adalah unik dan berbeza bagi setiap individu

142 Teori Pembelajaran Humanistik Carl Rogers
Teori Pembelajaran Humanistik Carl Rogers Ciri utama teori beliau ialah; Tingkahlaku di dorong oleh kepercayaan pada dirinya. Ianya di fahami hanya melalui proses komunikasi Pengalaman setiap individu adalah unik dan berbeza bagi setiap individu

143 Teori Pembelajaran Humanistik Carl Rogers
Teori Pembelajaran Humanistik Carl Rogers Prinsip Pembelajaran Carl Rogers Mengtuamakan pendidikan berpusatan pelajar (Learner Centered Eduacation) Mengutamakan prinsip pembelajaran berasaskan kebebasan (freedom to learn) - pembelajaran merupakan sesuatu jenis naluri ingin tahu (curiosity) pembelajaran boleh berlaku jika bahan pembelajaran adalah bermakna dan sesuai dengan pelajar

144 Teori Pembelajaran Humanistik Carl Rogers
Teori Pembelajaran Humanistik Carl Rogers Prinsip Pembelajaran Carl Rogers keberkesanan dapat di capai jika tahap pendidikan tidak di ancam dan pelajar mengambil inisiatif sendiri dan penglibatan sepenuhnya dalam proses pembelajaran Aktiviti pembelajaran mestilah berasaskan keadaan di sekeliling kehidupan kita

145 Teori Pembelajaran Humanistik Carl Rogers
Teori Pembelajaran Humanistik Carl Rogers Pandangan Rogers Terhadap Pembelajaran; Proses pembelajaran merupakan naluri semula jadi manusia. Manusia berhak mendapat pendidikan yang sempurna Apabila pelajar mempunyai inisiatif sendiri untuk belajar, hasil yang akan diperolehi sentiasa positif. Penilaian yang berasaskan pemikiran refleksi pelajar adalah lebih baik dan bertanggungjawab berbanding penilaian oleh orang lain. Pembelajaran mestilah berasaskan perkara harian yang berlaku dan belajar bagaimana untuk belajar (learn to learn)

146 Teori Pembelajaran Humanistik Carl Rogers
Teori Pembelajaran Humanistik Carl Rogers Teori Carl Rogers Mementingkan konsep kendiri positif di mana murid-murid dapat menampilkan tingkah laku yang baik dan disukai oleh orang lain. Konsep kendiri ini terbina daripada kasih sayang, pujian, layanan, perhatian ibubapa, guru. Rogers menyifatkan konsep kendiri yang positif boleh menerima kritikan secara terbuka dan mudah berinteraksi. Murid yang mempunyai konsep kendiri yang rendah menampilkan tingkahlaku yang kurang baik.

147 Teori Pembelajaran Humanistik Abraham Maslow (1908-1970)
Teori Pembelajaran Humanistik Abraham Maslow ( ) Seorang ahli psikologi yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik  Ia terkenal dengan teorinya tentang hieraki keperluan manusia. Mengikut Maslow manusia akan memenuhi keperluan-keperluan asas seperti fisiologi, keperluan keselamatan,kasih sayang, penghargaan kendiri dan kesempurnaan kendiri

148 Teori Pembelajaran Humanistik Abraham Maslow
Teori Pembelajaran Humanistik Abraham Maslow Kesempurnaan Kendiri Penghargaan Kendiri Kasih Sayang Keselamatan Fisiologi

149 Teori Pembelajaran Humanistik Abraham Maslow
Teori Pembelajaran Humanistik Abraham Maslow Konsep Asas Teori Maslow; Lebih kepada motivasi Intrinsik. Kuasa dalaman yang berada dalam perkembangan fsiologikal dan psikologikal manusia Perkaitan antara motivasi dan hieraki keperluan. Apabila individu mendapat kepuasan dalam sesuatu keperluan, maka hieraki yang lebih tinggi berlaku semula jadi.

150 Teori Pembelajaran Humanistik Abraham Maslow
Teori Pembelajaran Humanistik Abraham Maslow Konsep Asas Teori Maslow; Jika keperluan hieraki manusia rendah, wujud persamaan yang sangat besar, fleksibiliti semakin kecil dan penbezaan antara individu semakin mengecil. Contohnya seperti makanan, minuman, perkahwinan dan sebagainya.

151 Teori Pembelajaran Humanistik
Teori Pembelajaran Humanistik Implikasi Teori Pembelajaran Humanistik dalam PdP; Mewujudkan persekitaran pembelajaran yang sesuai dan mesra Pengajaran berkonsepkan berpusat pelajar Motivasi dan harga diri penting Bina keyakinan pelajar untuk belajar Pembelajaran perlulah kontektual

152 Teori Pembelajaran Humanistik
Teori Pembelajaran Humanistik Implikasi Teori Pembelajaran Humanistik dalam PdP; Bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri. Bahan-bahan pembelajaran mestilah bermakna dan mudah difahami. Pastikan keperluan pelajar dipenuhi. Pelajar menilai pencapaian sendiri.

153 Sekian TERIMA KASIH

154 Rujukan: Ewell, P.T. (1997), Organizing for Learning: A point of entry. Draft. Dipetik dari Gagne, R. (1985), Conditions of Learning. New York: Holt, Rinehart and Winston Halim Ahmad (2013), Teori pembelajaran social Albert Bandura. Dipetik dari sosial-albert-bandura.html Mok Soon Sang.(2009), Psikologi Pendidikan untuk pengajaran & pembelajaran.Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd Noriati A. Rashid, Boon, P.Y dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad (2015), Murid dan Alam Belajar (Edisi Kedua).Selangor Darul Ehsan: Oxford Fajar Sdn. Bhd. Noriati A. Rashid, Boon, P.Y dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad (2015), Murid dan Pembelajaran.Selangor Darul Ehsan: Oxford Fajar Sdn. Bhd. Slavin, R.E. (2011). Educational psychology.Theory and practice.(10th ed.). Boston: Allyn and Bacon.

155 Penghargaan Abd Rashid bin Ismail - Jabatan Ilmu Pendidikan IPG Kampus Tuanku Bainun


Download ppt "EDUP3033 MURID DAN PEMBELAJARAN"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google