Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pembelajaran Secara Kontekstual

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pembelajaran Secara Kontekstual"— Transcript presentasi:

1 Pembelajaran Secara Kontekstual
Disediakan oleh: ABDUL LATIF BIN AHMAD IPG Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat, Johor

2 Pembelajaran Kontekstual
Pembelajaran kontekstual menyimpulkan bahawa murid-murid akan belajar dengan baik jika apa yang dipelajari berkaitan dengan apa yang berlaku dipersekitaran. (Dewey, 1916) Pembelajaran ini menekankan pada: daya fikir yang tinggi, pemindahan ilmu pengetahuan, pengumpulan dan penganalisis data, pemecahkan masalah2 tertentu samada secara individu atau berkumpulan.

3 Teori Pembelajaran Kontekstual
Pembelajaran hanya berlaku apabila pelajar memproses maklumat atau ilmu pengetahuan baru dengan cara tertentu sehingga ia membawa maksud atau makna kepada mereka dalam kerangka rujukan mereka sendiri. minda akan mencari maksud dalam konteks dengan cara semula jadi, iaitu berkait dengan persekitaran semasa pendidik memilih dan membina persekitaran pembelajaran yang menggabungkan atau mevariasikan pelbagai bentuk pengalaman yang boleh melibatkan aspek-aspek sosial, fizikal, psikologikal untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan.

4 Pendekatan Kontekstual
Pendekatan kontekstual adalah teknik pembelajaran yang melibatkan pelbagai bentuk penemuan yang menjangkau kaedah2 jenis latih tubi, rangsangan dan tindak balas. pembelajaran yang bercirikan penemuan dan pencarian. mendorong pelajar mencari hubungan dan cara penyelesaian berdasarkan persekitarannya.

5 Mengapa Pendekatan Kontekstual
Pelajar menemui perhubungan yang bermakna antara idea abstrak dan aplikasi praktikal dalam konteks alam yang nyata. Penghayatan konsep diperolehi melalui proses penemuan, pengukuhan dan menghubungkaitkan.

6 Perbandingan Pengajaran Kontekstual dan Tradisional
Pengajaran Tradisional Pengajaran Kontekstual Bergantung pada penghafazan Bergantung pada memori spatial (ruang) Lazimnya tertumpu pada satu subjek tertentu Lazimnya mengintegrasikan pelbagai subjek Nilai maklumat ditentukan oleh guru Nilai maklumat diasaskan pada keperluan perseorangan Melengkapkan pelajar dengan cara sogokan maklumat apabila diperlukan Mengaitkan maklumat dengan pengetahuan dan pengalaman sedia ada Penilaian pembelajaran semata-mata berasaskan tujuan akademik secara formal seperti peperiksaan dan ujian Penilaian yang tulen melalui ketetapan praktikal atau penyelesaian masalah realistik

7 Konsep Pengajaran Kontekstual
Pembelajaran kontekstual mengambil kira pelbagai gaya pembelajaran. Individu mengekalkan maklumat dgn lebih berkesan melalui pengalaman sendiri. Individu memiliki pelbagai jenis kecerdasan.

8 Proses Pembelajaran Kontekstual
(a) Kebanyakan murid belajar dgn berkesan melalui pengalaman penglibatan peribadi, aktiviti hands-on dan peluang utk penemuan kendiri. (b) Pembelajaran lebih bermakna apb konsep disampaikan dlm konteks hubungan yg tidak asing kpd murid. (c) Kebanyakan murid belajar dgn lebih berkesan melalui komunikasi interpersonal, belajar dlm kumpulan, berkongsi maklumat, saling membantu dan maklum balas yg positif. (d) Pemindahan pembelajaran dari satu situasi ke situasi yg lain adalah satu kemahiran yg perlu dipelajari.

9 Proses Pembelajaran Kontekstual

10 Faedah Pembelajaran Kontekstual
(a) Faedah kepada Murid: Mengaitkan pembelajaran dgn pekerjaan. Mengaitkan pembelajaran kehidupan harian. Mengaitkan kandungan pembelajaran dgn pengalaman harian. Memindahkan kemahiran. Meneroka dan mendapatkan bukti. Menguasai perkara abstrak melalui pengalaman konkrit. Belajar secara bekerjasama (akt. berkumpulan).

11 Faedah Pembelajaran Kontekstual
(b) Faedah kepada Guru Pengajaran sebagai satu pengalaman yang berjaya Kebolehan mengaitkan prinsip pembelajaran dgn dunia pekerjaan Sebagai penghubung antara pihak akademik dan vokasional atau industri.

12 Faedah Pembelajaran Kontekstual
(c) Faedah kepada Industri Memperolehi tenaga kerja yang berpotensi Sebagai penggerak industri ke dalam pendidikan. Menggerakkan industri ke dalam pendidikan sebagai rakan kongsi. Mengujudkan interaksi murid dengan pengeluar bahan-bahan keperluan yang berkaitan. Tenaga kerja yang berpotensi untuk dilatih atau dilatih semula secara berkesan mengikut keperluan.

13 Faktor Yang Membantu Proses P&P Kontekstual
Pembelajaran Murid. - gaya pembelajaran Pengajaran Guru. - gaya pengajaran Sokongan Pentadbiran Sekolah. - Motivasi - Profesionalisme Sokongan Masyarakat - Kerjasama

14 Komunikasi

15 SEKIAN TERIMA KASIH


Download ppt "Pembelajaran Secara Kontekstual"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google