Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

WAQI’IYYAH.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "WAQI’IYYAH."— Transcript presentasi:

1 WAQI’IYYAH

2 MAKSUD WAQI’IYYAH Dari segi bahasa ialah realiti.
Dari segi islam bermaksud praktikal,mampu diamalkan oleh semua golongan manusia.

3 PRINSIP WAQI’IYYAH Islam sebagai agama rabbani dan syumul mengambil kira keupayaan dan kemampuan umatnya dalam melaksanakan tanggungjawab dan fungsi sebagai khalifah di bumi.

4 Prinsip-prinsip Waqi’iyyah

5 1.Praktikal bukan utopia
Dapat memenuhi kehendak dan keperluan manusia serta mampu menyelesaikan masalah contohnya,di bawah sistem pemerintahan islam,orang bukan islam bebas mengamalkan ajaran agama,adat resam,dan budaya mereka.

6 2.Menyelesaikan masalah
Penyelasaian masalah dalam islam terjamin keberkesanannya kerana merangkumi pelbagai aspek dalam kehidupan. Contohnya,dalam menangani isu keruntuhan akhlak,islam telah menyediakan garis panduan sejak kecil lagi melalui didikan ibu bapa.

7 3.Menekankan kesederhanaan
Islam juga menggariskan keseimbangan hidup antara kehidupan dunia dengan akhirat,antara hak dengan tanggungjawab serta antara individu dengan masyarakat. Contohnya,dalam urusan jual beli.

8 Dalam Islam,kesederhanaan boleh dilihat melalui aspek-aspek yang berikut.
Akidah : mempercayai sesuat yang nyata atau zahir dan perkara-perkara ghaib yang mempunyai dalil serta bukti. Ibadat : tidak meringankan dan tidak sampai membebankan umatnya. Kerohanian & kebendaan : seimbang dengan tuntutan di dunia dan juga di akhirat.

9 Undang-undang : setiap hukuman bersifat adil dan saksama bagi mencegah kemungkaran
Individu dan masyarakat : setiap individu mempunyai hak dan tanggungjawab yang wajib dilaksanakan bagi menjamin kehidupan yang harmoni dan sejahtera.

10 4.Positif terhadap pemikiran
Ajaran islam sentiasa menggalakkan umatnya meningkatkan daya fikir yang tinggi,kreatif,dan inovatif.Manusia memerlukan tiga sumber ilmu untuk memahami hakikat kehidupan,iaitu akal,pengalaman,dan wahyu.

11 Tamat


Download ppt "WAQI’IYYAH."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google