Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH."— Transcript presentasi:

1 PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH

2 PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH
Tanggungjawab Bersama: Pengetua/Guru Besar Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Pengurus Kantin Warga Sekolah

3 JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH
Setiap sekolah yang mempunyai kantin, dikehendaki menubuhkan Jawatankuasa Kantin Sekolah. Jawatankuasa Kantin Sekolah terdiri daripada : Pengerusi : Pengetua/Guru Besar N. Pengerusi : Guru Penolong Kanan (HEM) Setiausaha : Guru Kantin Ahli J/Kuasa : Wakil Guru Wakil PIBG (Ibubapa) Wakil Staf Sokongan Wakil Murid

4 PERANAN JAWATANKUASA KANTIN
Membantu Pengetua/Guru Besar dalam usaha membuat perancangan, perlaksanaan dan penilaian berkaitan kantin. Membantu Pengetua/Guru Besar dalam usaha mengendalikan kantin sekolah setiap hari.

5 PERANAN JAWATANKUASA KANTIN
3. Menyampaikan maklum balas dan cadangan daripada murid-murid, guru-guru, staf sokongan ibu-bapa kepada Pengetua/Guru Besar tentang pengurusan kantin. 4. Menjalankan pelbagai aktiviti pendidikan dan kempen berkaitan kantin.

6 PERANAN PENGETUA/GURU BESAR
Pengetua/Guru Besar bertanggungjawab dalam memastikan : Kantin sentiasa selamat , bersih dan ceria serta berfungsi dengan baik. 2. Kes keracunan dilapor segera dan mengikut prosedur. Elakan membuat sidang akhbar.

7 PERANAN PENGETUA/GURU BESAR
Pengetua/Guru Besar bertanggungjawab dalam memastikan : Kandungan Buku Panduan Kantin dikuti dan dipatuhi. 4. Pengusaha kantin seboleh-bolehnya menyediakan makanan bermasak dikantin. Pengusaha kantin mengambil kira kepentingan agama pelanggan.

8 PERANAN PENGETUA/GURU BESAR
Pengetua/Guru Besar bertanggungjawab dalam memastikan : Pengusaha kantin perlu menyediakan makanan yang halal sahaja. (Ruj. Per. Iktisas Bil1/1981 bertarikh 8 Feb. 1981) 7. Pengusaha kantin perlu menjual makanan mengikut kontrak.

9 PERANAN PENGETUA/GURU BESAR
Pengetua/Guru Besar bertanggungjawab dalam memastikan : Pengusaha kantin perlu ada lesen perniagaan. Pengusaha kantin dan pekerja perlu mendapatkan suntikan dari Jabatan Kesihatan, Klinik.

10 SISTEM SEBUT HARGA Sistem Sebut Harga terdiri daripada : ditutup.
Kenyataan Sebut Harga. Tarikh Sebut Harga dikeluarkan dan ditutup. Borang Sebut Harga. Syarat-syarat Sebut Harga dan perbekalan perkhidmatan.

11 SISTEM SEBUT HARGA Sistem Sebut Harga terdiri daripada :
Senarai jenis makanan dan minuman yang dibenarkan. ( Harga Standard ) Contoh Kontrak. Laporan J/kuasa Sebut Harga kepada PPD.

12 Bagaimana pihak sekolah hendak mejalankan
“ SEBUT HARGA KANTIN SEKOLAH ” ? Sekolah mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kantin untuk bagi menentukan “ Tawaran Sebut Harga Kantin Sekolah ” jika Perjanjian dengan pengusaha lama tamat pada 30 November ( Setelah dua tahun beroperasi atau selepas ) Selepas itu KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA KANTIN diiklankan. Rujuk Buku Pengurusan Kantin ms : 58

13 Bagaimana pihak sekolah hendak mejalankan
“ SEBUT HARGA KANTIN SEKOLAH ” ? Pihak sekolah perlu mencetak borang-borang berikut : Lampiran 8 - ms : Lampiran 9 - ms : Harga Standard JPN Rujuk Buku Pengurusan Kantn Sekolah. PERHATIAN ! BORANG-BORANG DIBERI PERCUMA

14 Sediakan peti Sebut Harga Kantin
Bagaimana pihak sekolah hendak mejalankan “ SEBUT HARGA KANTIN SEKOLAH ” ? Sediakan peti Sebut Harga Kantin Tarikh tutup sebut harga ialah satu bulan diberikan dari tarikh tawaran. Selepas itu pihak sekolah perlu menubuhkan JAWATANKUASA PEMBUKA PETI SEBUT HARGA

15 Bagaimana pihak sekolah hendak mejalankan
“ SEBUT HARGA KANTIN SEKOLAH ” ? JAWATANKUASA PEMBUKA PETI SEBUT HARGA Jika sekolah Menengah/Rendah Jawatankuasa Pembuka Peti Sebut Harga ialah: Pengerusi : Penolong Kanan 1 Ahli : 2 orang ahli Rujuk : Buku Pengurusan Kantin. ms 29

16 BUKA TENDER SEBUT HARGA
Semasa Buka Tender Sebut Harga Kantin Sekolah pastikan borang-borang berikut disediakan:- Borang Lampiran 1 Borang Lampiran 2 Borang Lampiran 3 Borang Lampiran 4

17 JAWATANKUASA SEBUT HARGA JAWATANKUASA SEBUT HARGA
Pemilihan Pengusaha kantin dilakukan secara telus. Ahli Jawatankuasa Sebut Harga SEKOLAH MENENGAH Dianggotai oleh : PENGERUSI Pengetua sekolah AHLI : PK HEM 1 orang pegawai kanan dalam kumpulan pengurusan dan profesional.

18 JAWATANKUASA SEBUT HARGA JAWATANKUASA SEBUT HARGA
Pemilihan Pengusaha kantin dilakukan secara telus. Ahli Jawatankuasa Sebut Harga SEKOLAH RENDAH Dianggotai oleh : PENGERUSI Guru Besar Sekolah AHLI : PK HEM 1 orang Pegawai PPD ( dalam kumpulan pengurusan dan profesional ). Catatan : Ahli J/kuasa Buka Peti Sebut Harga dan J/kuasa Sebut Harga adalah terdiri daripada orang yang berlainan 18

19 Bila selesai Pemilihan Sebut Harga Kantin pihak sekolah perlu :-
Menghantar surat pemberitahuan kepada yang berjaya dan tidak berjaya dengan menghantar surat kepadanya. Memulangkan semula wang deposit pertaruhan kepada yang tidak berjaya. Menyediakan Surat Perjanjian dengan pembida yang berjaya. Perjanjian perlu ditanda tangani oleh Pengerusi Pemilihan Sebut Harga Kantin Sekolah dan pembida. Perlu disediakan dalam TIGA naskah perjanjian dua bersetem dan satu lagi fotokopi untuk PPD.

20 PERJANJIAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH
Persetujuan Pengusaha Kantin Pengusaha bersetuju mengusaha kantin diperimis yang ditetapkan. Kedua-dua pihak bertanggungjawab sepenuhnya mengusahakan kantin berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pejanjian.

21 PERJANJIAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH
Tempoh Perjanjian Tempoh bagi satu perjanjian ialah 24 bulan mulai dari “Tarikh Kuatkuasa Perjanjian”. Mulai 1 Disember selama dua tahun dan berakhir pada 30 November. Perjanjian boleh dilanjutkan untuk tempoh bulan selepas tamat tempoh.

22 PERJANJIAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH
Wakil Kerajaan GuruBesar/Pengetua mempunyai kuasa mengeluarkan apa-apa arahan kepada pengusaha kantin selaras dengan peruntukan perjanjian. Rujuk : Buku Pengurusan Kantin Sekolah Lampiran 10 . ms

23 PERJANJIAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH
Sewa Kantin Pengusaha Kantin perlu membayar Sewaan Kantin berdasarkan perjanjian kepada Guru Besar/Pengetua pada minggu pertama setiap bulan kalender.

24 PERJANJIAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH
Deposit Sewa Kantin Pengusaha perlu menyerah wang deposit bersama sebulan sewa kantin tidak lewat hari selepas perjanjian ditandatangani. Wang deposit akan dikembalikan kepada pengusaha kantin tidak lewat 7 hari dari tempoh tarikh tamat perjanjian, tanpa faedah dan tertakluk kepada apa-apa potongan oleh kerajaan.

25 PERJANJIAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH
Bayaran Pengunaan Elektrik dan Deposit Bertanggungjawab atas penggunaan elektrik dan air sepanjang tempoh kuatkuasa perjanjian kantin. ( Bayar terus kepada pihak berkuasa ) Sebagai sekuriti pelaksanaan tanggungjawab pengusaha perlu menyerah ……… sebagai deposit bayaran elektrik dan air tidak lewat 7 hari dari tarikh perjanjian ditandatangani. Deposit akan dipulangkan 7 hari sebelum tamat perjanjian.

26 PERJANJIAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH
Penyediaan dan penjualan makanan dan minuman. Harga standard ( ikut perjanjian) Mematuhi garis panduan seperti dalam buku Panduan Pengurusan Kantin Sekolah. Makanan Halal. Menjaga Kebersihan Kantin. Mematuhi arahan dan peraturan setiap masa.

27 PERJANJIAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH
Penjagaan Kantin Semua kemudahan yang disediakan seperti perabot dan peralatan dijaga dengan baik. Bertanggungjawab membaiki peralatan yang rosak dan membayar perbelanjaan yang dibuat atau deposit akan dipotong. ( Fasal 6 )

28 PERJANJIAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH
Waktu Perkhidmatan Pengusaha perlu membuka kantin setiap hari persekolahan mengikut masa yang ditetapkan oleh pihak sekolah.

29 PERJANJIAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH
Pekerja Pengusaaha Kantin Pengusaha Kantin bertanggungjawab atas semua pekerjanya. Pekerja mesti sihat dan bebas dari sebarang penyakit. Tidak mempunyai rekod jenayah. Pekerja mesti berkelakuan sopan dan bermoral.

30 PERJANJIAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH
Penyerahanhakkan atau Sewaan Pengusaha tidak boleh menyerah hak perniagaan kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan kerajaan terlebih dahulu.

31 PERJANJIAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH
Penyelesaian Pertikaian Sila rujuk kepada Jawatankuasa Penyelesaian Pertikaian yang terdiri daripada: Pengarah Pelajaran ( Pengerusi ) Seorang Wakil Kerajaan – Pegawai JPN/PPD Seorang wakil yang dilantik oleh Pengusaha Kantin. Jika sekiranya penyelesaian tidak dapat dibuat dalam tempoh 30 hari, Pemyelesaian seterusnya ialan proses undang-undang, termasuk timbangtara.

32 PERJANJIAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH
Penamatan Perjanjian Kerajaan berhak menamatkan Perjanjian dengan notis bertulis dalam tempoh 30 hari. Atas sebab melanggar mana-mana syarat perjanjian. Perkhidmatan yang diberi tidak memuaskan. Kerajaan berhak menuntut apa-apa gantirugi daripada Pengusaha Kantin berikutan penamatan perjanjian.

33 Jawatankuasa Kantin Sekolah perlu :
Memantau perlaksanaan kantin. KEBERSIHAN PENJUALAN BARANGAN HARGA BARANGAN

34 PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH
KEBERSIHAN KANTIN Tahap kantin sekolah-sekolah belum lagi mencapai “TARAF LIMA BINTANG” Pemantauan Kantin “KENDIRI” Pengusaha akan membuat pemantauan setiap hari. PK HEM/Guru Kantin akan memberi perakuan. Borang akan diedarkan oleh KKM

35 TINDAKAN PERLU DIAMBIL
JIKA ADA KES KERACUNAN

36 ISU-ISU KANTIN

37 Harga makanan di kantin mahal dan penjualan makanan ringan (junk food)
Kes Pertama : Harga makanan di kantin mahal dan penjualan makanan ringan (junk food)

38 Penjualan makanan di koperasi sekolah.
Kes Kedua : Penjualan makanan di koperasi sekolah.

39 PENAMATAN PERJANJIAN PENYEWAAN KANTIN

40 Surat notis


Download ppt "PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google