Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENTAKSIRAN BILIK DARJAH"— Transcript presentasi:

1 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
Peneraju Pendidikan Negara BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

2

3

4 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
Peneraju Pendidikan Negara BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

5 PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PENTAKSIRAN SEKOLAH (BPK)
PENGENALAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH KOMPONEN AKADEMIK PENTAKSIRAN PUSAT (LP) PENTAKSIRAN SEKOLAH (BPK) KOMPONEN BUKAN AKADEMIK PAJSK (BKK) PSIKOMETRIK (BPSH) Kerangka PBS Guru keliru dengan PBS, PS dan PBD PBS terdiri daripada empat komponen: 2 komponen akademik dan 2 komponen bukan akademik Komponen akademik ialah Pentaksiran Pusat dan Pentaksiran Sekolah Komponen bukan akademik ialaj PAJSK dan Psikometrik Pentaksiran Sekolah (PS) ialah satu komponen dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

6 Pentaksiran Sekolah (PS) Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)
PENGENALAN Pentaksiran Sekolah (PS) kini dikenali sebagai Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)

7 Perkembangan Dokumen Kurikulum dan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)
7 Perkembangan Dokumen Kurikulum dan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) LP (Perekodan PS secara Online) BPK (Perekodan PS secara offline mulai 2014) 2011 2014 2016 2017 DSK+DSP DSKP DSKP DSKP Tahun 1 dan Tingkatan 1 (2012) Bermula Tahun 4 PS dikenali sebagai PBD KSSM Tingkatan 1 KSSR Tahun 1 (Semakan) 1. Rajah ini memberi maklumat tentang kronologi atau sejarah PBD dan dokumen kurikulum 2. Bermula dari tahun 2011 – pelaksanaan KSSR Tahun 1, menggunakan DSK yang dikeluarkan oleh BPK dan DSP oleh LP. 3. DSP menggunakan 6 Band bagi mewakili tahap pencapaian murid dalam PS. Perekodan dilakukan secara atas talian. 4. Pada tahun 2012, PS dimulakan pada murid Tingkatan Satu 5. Pada tahun 2013, Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Kebangsaan Bil. 4/2013 memutuskan untuk menggabungkan DSK dan DSP ke dalam satu dokumen iaitu DSKP 6. Pada tahun 2014 DSKP mula digunakan pada murid Tahun 4. Mulai 2014, PS direkod secara luar talian. 7. Pada tahun 2016, dalam salah satu Mesyuarat Task Force PBS, KPPM telah mencadangkan agar nama PS ditukar kepada PBD bagi mengelakkan kekeliruan PS dan PBS. 8. Pada tahun 2017 PBD dilaksanakan pada murid Tingkatan 1 KSSM dan murid Tahun 1 KSSR (semakan 2017)

8 OBJEKTIF PBD Formatif Formatif Sumatif
“Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid.” Mentaksir perkembangan sebagai pembelajaran Formatif As learning For learning Formatif Mentaksir perkembangan untuk pembelajaran Sumatif Of learning Slaid ini menerangkan tentang pentaksiran bilik darjah Mentaksir perkembangan tentang pembelajaran (Di akhir unit pembelajaran, penggal, bulan atau tahun)

9 Melalui PBD Guru Dapat TUJUAN PBD 01 02 03 04 05
Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran. 01 02 Mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. 03 Merancang dan mengubah suai kaedah pengajarannya. 04 Mengetahui keberkesanan pengajarannya. Mengambil tindakan susulan yang sesuai dengan serta merta. 05

10 PELAKSANAAN PBD PBD Dilaksanakan Dalam Semua Mata Pelajaran
Proses PdP Aktiviti pembelajaran (menepati kurikulum dan PAK 21) Tugasan individu atau kumpulan, sumbang saran, debat, sketsa, pembentangan multi media, projek atau aktiviti mengeksperimen Instrumen Pentaksiran Kaedah dan instrumen pentaksiran pelbagai Kuiz Kerja projek Portfolio Ujian bulanan Peperiksaan Penilaian kendiri Refleksi kendiri Penilaian rakan sebaya Tahap Penguasaan TP 1 - TP 6 Merujuk standard prestasi dinyatakan dalam kurikulum Menggunakan pertimbangan profesional untuk menetapkan tahap penguasaan murid Pelaksanaan PBD melibatkan beberapa komponen iaitu PdP, instrumen pentaksiran dan tahap penguasaan PdP dijalankan hendaklah merujuk DSKP – Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Gunakan pelbagai kaedah, strategi dan pendekatan PAK21 Gunakan pelbagai kaedah pentaksiran Kekeliruan dalam kalangan guru ialah sama ada ujian bulanan atau peperiksaan itu termasuk dalam PBD atau tidak. Jawapannya Ya. Perlu diingatkan pentaksiran sumatif tidak semestinya ujian atau peperiksaan Penentuan tahap penguasaan mestilah merujuk Standard Prestasi. Pertimbangan professional digunakan dalam PdP dan pentaksiran secara berterusan, terutamanya dalam menentukan tahap penguasaan.

11 PELAKSANAAN PdP dan PBD
1 Mengenal pasti SK & SP Menentukan objektif Mengenal pasti instrumen pentaksiran berdasarkan aktiviti yang dirancang Menentukan strategi pengajaran dan kaedah pentaksiran Menyediakan instrumen mengikut keupayaan murid Selari dengan SK & SP yang telah dipilih Merekod status perkembangan murid mengikut kreativiti guru Merekod dalam dokumen seperti rekod mengajar, buku catatan guru, senarai semak & templat pelaporan (Excel) MERANCANG PdP & MENYEDIAKAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN MELAKSANAKAN PdP 4 3 Kaedah pentaksiran: Pemerhatian, lisan atau penulisan PENTAKSIRAN 2 TINDAKAN SUSULAN Tidak Ya 5 MELAPOR TAHAP PENGUASAAN MEREKOD & MENGANALISIS Perlu diingatkan penentuan tahap penguasaan dilakukan selepas guru selesai mengajar satu SK / bidang / kelompok / tema Standard Pembelajaran tidak mempunyai tahap penguasaan (Ini berbeza dengan PS dalam DSP dahulu) Nombor 6 – Melapor Tahap Penguasaan – ada slaid khusus menerangkannya (Slaid No. 12) Melepasi tahap penguasaan minimum TP3

12 Guru Membuat Pertimbangan Profesional Berdasarkan
Guru berpengetahuan luas dalam mata pelajaran yang diajar dan dalam bidang pedagogi. PENGETAHUAN Guru membuat pertimbangan berdasarkan hasil kerja, keupayaan, tingkah laku, kelebihan/ kekurangan pada murid dan prestasi mereka dalam ujian/ aktiviti PdP. INPUT MURID Guru bertanggungjawab melaksanakan pentaksiran dengan cekap, adil, telus, sistematik dan holistik tanpa melibatkan emosi. TANGGUNGJAWAB PROFESIONAL Guru menggunakan pengalaman mengajar dan pengalaman dengan murid. PENGALAMAN 01 02 03 04 Ini ialah empat elemen utama dalam membuat pertimbangan profesional

13 PERTIMBANGAN PROFESIONAL
Keperluan utama kepada pertimbangan profesional Asas kepada Pertimbangan Profesional Memerlukan guru membuat keputusan berdasarkan analisis dan rumusan maklumat terhadap pembelajaran murid yang merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai secara beretika dan bertanggungjawab Merupakan satu proses berterusan sepanjang PdP Menentukan Tahap Penguasaan (TP) berdasarkan Standard Prestasi bagi setiap kelompok Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Menentukan Tahap Penguasaan Keseluruhan dalam mata pelajaran bagi melapor keputusan pentaksiran akhir tahun.

14 PERTIMBANGAN PROFESIONAL
Perkara lain yang perlu diambil kira dalam melaksanakan pertimbangan profesional Memahami hasrat kurikulum yang terkandung dalam DSKP. Hasrat kurikulum Menentukan tujuan pentaksiran, mengenal pasti aspek pembelajaran yang perlu ditaksir berdasarkan standard prestasi bagi setiap kelompok SK dan SP. Tujuan pentaksiran Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran meliputi pemerhatian, lisan dan penulisan sepanjang PdP. Pelbagai kaedah pentaksiran Mengambil kira interaksi guru dan murid, murid dan murid serta murid dan bahan pembelajaran. Interaksi Berbincang sesama rakan sejawat dalam panitia bagi memantapkan pertimbangan professional. Moderasi Meningkatkan kebolehpercayaan antara pentadbir, guru, murid dan ibu bapa. Guru bersikap terbuka dan profesional dalam memberi justifikasi dan membuat pertimbangan terhadap perkembangan pembelajaran murid. Kebolehpercayaan 1 5 3 2 6 7 4 Memberi peluang yang adil dan masa yang secukupnya kepada murid untuk mempamerkan apa yang telah dipelajari. Peluang

15 Melaporkan dalam bentuk tahap penguasaan (TP)
PELAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH Melaporkan dalam bentuk tahap penguasaan (TP) 01 Merujuk standard prestasi (DSKP) 02 Merujuk hasil kerja dan penguasaan murid 03 Menggunakan pertimbangan profesional guru 04 Menggunakan templat Excel (luar talian) 05 Membuat pelaporan dua kali setahun 06

16 TEMPLAT PELAPORAN PBD 2018 PELAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
Templat baharu di laman web BPK mulai 2018 TAHUN 1 Templat baharu di laman web BPK mulai 2018 TAHUN 2 Templat PPPM laman web LP sehingga TAHUN 3 TAHUN 4 Templat sedia ada di laman web BPK sehingga 2019 TAHUN 5 Templat sedia ada di laman web BPK sehingga 2020 TAHUN 6 Templat sedia ada di laman web BPK sehingga 2021 TINGKATAN 1 Templat baharu di laman web BPK mulai 2018 TINGKATAN 2 Templat baharu di laman web BPK mulai 2018 TINGKATAN 3 Templat PPPM laman web LP sehingga 2018

17 TEMPLAT PEREKODAN DAN PELAPORAN PBD
Contoh Templat PBD Bahasa Melayu Tingkatan 2 Terangkan penambahbaikan pada templat pelaporan mata pelajaran masing-masing Senarai nama murid tidak dapat dicapai secara terus dari APDM kerana templat ini beroperasi secara luar talian. Kaedah copy paste digunakan untuk mengisi nama dan nombor KP murid Tunjuk dan terangkan setiap halaman Berikan contoh pelaporan setengah tahun dan akhir tahun Lihat contoh laporan murid (individu) Terangkan bagaimana menentukan TPK

18 TEMPLAT PEREKODAN DAN PELAPORAN PBD
Contoh Standard Prestasi Bahasa Melayu Tingkatan 2 Pernyataan Standard Prestasi berbeza mengikut mata pelajaran – atas keperluan mata pelajaran tersebut Pegawai mata pelajaran hendaklah menerangkan semua Standard Prestasi yang terdapat di dalam DSKP Guru perlu merujuk Standard Prestasi untuk menentukan tahap penguasaan murid

19 TEMPLAT PEREKODAN DAN PELAPORAN PBD
Contoh Pelaporan Pentaksiran Bilik Darjah 1. Guru boleh menunjukkan contoh laporan individu ini daripada fail Excel Templat Pelaporan PBD mata pelajaran masing-masing

20 PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN UMUM
Tahu Tahap 2 Tahu dan faham Tahap 3 Tahu, faham dan boleh buat Tahap 4 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab Tahap 5 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji Tahap 6 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas Murid menunjukkan kefahaman dengan menjelaskan sesuatu perkara yang dipelajari dalam bentuk komunikasi Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi Murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau secara analitik dan sistematik Murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap positif Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif dalam penghasilan idea baharu serta boleh dicontohi Tahap penguasaan minimum Dapatan Makmal PEMANDU dan Makmal PBD tahun lepas menunjukkan guru keliru dengan Tahap Penguasaan Umum dan Tahap Penguasaan Keseluruhan Terangkan perbezaannya: TPU adalah sama bagi semua mata pelajaran. Daripada TPU dihasilkan Standard Prestasi mata pelajaran. TPK ialah tahap penguasaan yang ditentukan pada hujung tahun persekolahan tersebut. TPK tidak ditentukan dengan kiraan purata, atau kekerapan, atau mengambil TP tertinggi yang dicapai oleh murid. TPK ditentukan menggunakan pertimbangan profesional guru. TPU dibina berasaskan Standard Prestasi dalam DSP (LP). Persoalan yang ditimbulkan ialah Tahap Penguasaan ini terlalu bertumpu kepada kognitif, tiada sahsiah atau nilai. Ada yang kata hanya pada tahap 4, 5 dan 6 barulah ada pentaksiran untuk sahsiah dan nilai Hujah kita: setiap Tahap mempunyai tafsiran merujuk kepada pengetahuan, kemahiran dan nilai (beri contoh) Persoalan: kenapa Tafsiran kita tidak ikut LP? Hujah kita: LP menggunakan Band, keputusan mesyuarat JKK setuju tukar Band kepada Tahap bagi mengelakkan kekeliruan Band pentaksiran dengan Band Sekolah ketika itu TP minimum = TP3? Bagaimana jika murid memang tak boleh capai TP3? Jawapan = maknanya murid belum menguasai pelajaran mereka, dan guru perlu berbuat sesuatu bagi membantu murid melepasi tahap penguasaan minimum.

21 Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
SEKIAN, TERIMA KASIH Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

22 PBD Selangor 2018 Dalam Mesyuarat Penyelarasan BPK Bersama-sama KSPA JPN Bil 2/2017 (Para 4.2) : a. Pelaksanaan PBD dijadikan sebagai KPI kepada Pengetua dan Guru Besar b. PS/PBD sebagai agenda Mesyuarat Pengurusan Akademik di peringkat JPN, daerah dan sekolah. Perubahan Template Pelaporan PBD mulai 22 Jan 2018: a. Surat BPK nombor rujukan KPM 600-5/1/5 Jld 3 (28) bertarikh 30 Januari 2018 b.Surat JPN nombor rujukan JPNS. SPA 700-4/9/1(9) bertarikh 15 Februari 2018 Taklimat Pembugaran Penjaminan Kualiti PBS Aktiviti Terkini di Portal BPK dimuatnaik perkara Baharu pada 18 Mei 2018: a. Manual Penggunaan Templat Pelaporan PBD Gabungan 2018 b. Templat pelaporan PBD Kelas 2018 Tahun 1 c. Templat pelaporan PBD Kelas 2018 KSSM Ting 1 d. Penambahbaikan templat pelaporan PBD Ting 1 TINJAUAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) NEGERI SELANGOR 2018

23 SURAT SIARAN PELAKSANAAN PBS
KPM.600-5/1/5 Jld.3 (6) 23 Nov 2017 MASIH DITERUSKAN

24 DEWAN UTAMA JPN SELANGOR TARIKH : 5 -7 FEBRUARI 2018
TAKLIMAT PEMBUGARAN PENJAMINAN KUALITI PBS DEWAN UTAMA JPN SELANGOR TARIKH : FEBRUARI 2018

25 TAKLIMAT PEMBUGARAN PENJAMINAN KUALITI PBS
BIL TARIKH PESERTA URUSETIA 1 5 FEB 2018 ISNIN PK 1 & KUSTODIAN PBS DAERAH SABAK BERNAM, HULU SELANGOR, KUALA SELANGOR, GOMBAK. PPD PBS GOMBAK 2 6 FEB 2018 SELASA DAERAH KUALA LANGAT, HULU LANGAT, PETALING UTAMA. 3 7 FEB 2018 RABU PK1 & KUSTODIAN PBS DAERAH PETALING PERDANA, SEPANG, KLANG.

26 Pengagihan Kustodian KP/KPM/LP Jld 4(24) bertarikh 11 Nov 2014

27 KUSTODIAN PBS PBS PP PBD (PS) PAJSK PSi Surat kustodian

28 Surat Punca Kuasa Pengagihan Kustodian
NORZAIDAH BINTI ABD GHANI PEN. PENGARAH KANAN UNIT PBS ANITA BINTI PARLAN PEN. PENGARAH KANAN UNIT SAINS NOOR ISMAHISHAM BIN ISMAIL PEN. PENGARAH UNIT PBS BKK (SPK) BPSH LP (SPP) BPK (SPA) PS(PBD) PP PAJSK PPsi NORAZMAN BIN AHMAD PEN. PENGARAH KANAN UNIT KAJIAN KEMASYARAKATAN AZLIZA BINTI MOHD SHARIF PEN. PENGARAH PT 3 MOHD HALIM BIN DUKIMIN PENYELIA KANAN UNIT PBS SAIDI BIN SAARI PEN. PENGARAH KANAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING ARMALIK BIN MOHD ALI PEN. PENGARAH UNIT KOKURIKULUM SURAT SIARAN KPPM

29 PENJAMINAN KUALITI PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
Rujukan : Dokumen Panduan Penjaminan Kualiti PBS Lembaga Peperiksaan 2014

30 1. PENGOPERASIAN PENJAMINAN KUALITI
KANDUNGAN 1. PENGOPERASIAN PENJAMINAN KUALITI 2. PEMENTORAN 3. PEMANTAUAN 4. PENYELARASAN 5. PENGESANAN

31 PERSONEL PENJAMINAN KUALITI

32 √ X KOMPONEN PENJAMINAN KUALITI PS (PBD) PP PAJSK PPSI KOMPONEN
PEMENTORAN PEMANTAUAN PENYELARASAN X PENGESANAN

33 CARTA ALIR

34 BORANG PKM 1 Diisi oleh Mentee selepas pementoran dijalankan

35 BORANG PKM 2 Diisi oleh Mentor berdasarkan dapatan instrumen PKM 1

36 CARTA ALIR

37 BORANG PEMANTAUAN PS PKP 1A
Diisi oleh pemantau selepas pemantauan PdP

38 BORANG PEMANTAUAN PS PKP 2A
Diisi oleh pemantau berdasarkan dapatan instrumen PKP 1A

39 CARTA ALIR

40 BORANG PKK1 Instrumen penjaminan kualiti – Pengesanan
Instrumen diisi oleh Personel Pengesanan yang menjalankan pengesanan.

41 BORANG PKK2 Instrumen penjaminan kualiti – Pengesanan
Laporan disediakan oleh Personel Pengesanan berdasarkan maklumat instrumen PKK1.

42 CARTA ALIR

43 BORANG PKS 1B Instrumen penjaminan kualiti – Penyelarasan Penskoran
Diisi oleh Penyelaras yang menjalankan penyelarasan

44 BORANG PKS2 Instrumen penjaminan kualiti – Penyelarasan Penskoran
Disediakan oleh Penyelaras sebagai laporan berdasarkan maklumat instrumen PKS 1B

45 TERIMA KASIH


Download ppt "PENTAKSIRAN BILIK DARJAH"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google