Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERSEDIAAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN (BITK) TAHUN 2019.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERSEDIAAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN (BITK) TAHUN 2019."— Transcript presentasi:

1 PERSEDIAAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN (BITK)
TAHUN 2019

2 POLISI Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2001, Perkhidmatan Awam (JPA) telah memberi kelulusan kepada Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) untuk mengendalikan Peperiksaan Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK) kepada calon-calon daripada IPTA.

3 TARIKH PEPERIKSAAN 2019 24 JULAI 2019 RABU

4 SUKATAN PEPERIKSAAN BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN (BITK)
●Untuk menentukan bahawa undang-undang dan peraturan mengenai kewangan dan perakaunan IPTA difahami dan diketahui penggunaannya dalam segala urusan harian. ●Pengetahuan ini penting bagi mengelakkan berlakunya kesilapan dalam pengurusan kewangan IPTA Matlamat Sukatan

5 SUKATAN PEPERIKSAAN BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN (BITK)
●Untuk membolehkan Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi) dan skim perkhidmatan lain yang setaraf dan skim perkhidmatan lain yang lebih rendah yang sedang menerima BITK RM40.00 sebulan, Pembantu Akauntan dan Pembantu Tadbir (Kewangan) memiliki sijil bagi melayakkan mereka dibayar BITK RM80.00 sebulan Tujuan Peperiksaan

6 SUKATAN PEPERIKSAAN BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN (BITK)
●Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) dan skim perkhidmatan lain yang setaraf dan skim perkhidmatan lain yang lebih rendah yang sedang menerima BITK RM40.00 sebulan, Pembantu Akauntan dan Pembantu Tadbir (Kewangan). ●Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) dan skim perkhidmatan lain yang setaraf dan skim perkhidmatan lain yang lebih rendah yang telah memiliki sijil Peperiksaan BITK tetapi tidak menerima BITK selama lima (5) tahun atau lebih secara berterusan, perlu menduduki semula dan memperolehi sijil peperiksaan ini dibayar BITK RM80.00 sebulan ●Bagi permohonan daripada Pembantu Tadbir dan skim perkhidmatan lain yang setaraf dan skim perkhidmatan lain yang lebih rendah, Ketua Jabatan hendaklah mengesahkan anggota berkenaan sedang menerima BITK RM40.00 sebulan. ●Bayaran pendaftaran RM50.00 bagi setiap calon hendaklah dibuat kepada Bursar, Universiti Putra Malaysia (UPM) sebelum atau pada14 Jun 2019 (Jumaat). Siapa Layak Menduduki Peperiksaan

7 PENYEDIA SOALAN BITK UNIVERSITI AWAM
Penggubal yang dilantik di kalangan pegawai kewangan setiap Universiti Awam (UA) KELEBIHAN Soalan lebih menjurus kepada aktiviti/keperluan UA Keseragaman Soalan/Bahasa Dipermudahkan Disedia dan disemak oleh penggubal/panel yang berpengalaman

8 BUKU RUJUKAN Arahan Perbendaharaan/Perintah Am Bab B dan G
Pekeliling Perbendaharaan (ppp.treasury.gov.my) Pekeliling Perkhidmatan( Pekeliling Bursar Prinsip Asas Perakaunan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971/Perlembagaan Universiti

9 CIRI-CIRI ASAS SOALAN Jumlah soalan: 40 soalan (jawab semua) Masa : 1 jam 30 minit Bentuk Soalan : Objektif/Aneka Pilihan (merangkumi teori dan kajian kes)

10 SUKATAN PEPERIKSAAN KEWANGAN AM BELANJAWAN AKAUN TERIMAAN PEROLEHAN
ASET/STOR PEMBAYARAN EMOLUMEN

11 BELANJAWAN BIL TAJUK SUMBER RUJUKAN 1
Konsep Asas Belanjawan/ Pengenalan Bajet Buku Asas Perakaunan, Buku Peraturan Kewangan dan Perakaunan UPM 2 Komponen Bajet (Belanjawan, Hasil, Perbelanjaan) Arahan Perbendaharaan 29-35 3 Jenis dan Sistem Bajet Pekeliling Perbendaharaan 1.1 4 Asas Perundangan dan Peraturan Buku Peraturan Kewangan dan Perakaunan UPM, Arahan Perbendaharaan 48-52 5 Penyediaan Belanjawan Mengurus Pekeliling Perbendaharaan 6 Penyediaan Belanjawan Pembangunan Arahan Perbendaharaan 43-46 7 Pengurusan dan pengawalan peruntukan Pekeliling Perbendaharaan 8 Peranan Bajet (sebagai alat dasar fiskal dan alat pengurusan)

12

13

14 PENGURUSAN KEWANGAN AM
BIL TAJUK SUMBER RUJUKAN 1 Pengurusan, penyelenggaraan dan pemantauan jenis panjar Arahan Perbendaharaan , Pekeliling Perbendaharaan 10.8 2 Pengurusan keselamatan peti besi atau bilik kebal di mana wang awam disimpan Arahan Perbendaharaan 3 Pengendalian buku daftar cek terimaan Arahan Perbendaharaan 4 Pengurusan pendahuluan diri, pelbagai, pinjaman komputer dan kenderaan Arahan Perbendaharaan ,Pekeliling Perbendaharaan , ,Pekeliling Perbendaharaan 5 Perakaunan perbelanjaan tidak rasmi atau terlebih bayar Arahan Perbendaharaan 327, Pekeliling Perbendaharaan 10.2 6 Penyelenggaraan dokumen-dokumen/borang-borang kewangan terkawal Arahan Perbendaharaan , Pekeliling Perbendaharaan 10.1 7 Pinjaman Kenderaan dan Komputer Pekeliling Perbendaharaan

15

16 BIL TAJUK SUMBER RUJUKAN
PENGURUSAN TERIMAAN BIL TAJUK SUMBER RUJUKAN 1 Pengurusan terimaan wang awam Arahan Perbendaharaan 60-69 2 Pengeluaran resit rasmi Arahan Perbendaharaan 60-91 3 Penyelenggaraan buku tunai cerakinan Arahan Perbendaharaan 4 Penyediaan slip masuk bank, Penyata Pemungut dan terimaan ke bank Arahan Perbendaharaan 78-79, 146 5 Penyediaan laporan kira-kira wang tunai bulanan

17

18 BIL TAJUK SUMBER RUJUKAN
PENGURUSAN PEROLEHAN BIL TAJUK SUMBER RUJUKAN 1 Pengenalan Perolehan ( Contoh: Definisi, Jenis, Dasar, Prinsip, Objektif) Arahan Perbendaharaan , Pekeliling Perbendaharaan 2 Pembelian Terus Arahan Perbendaharaan 173.1, Pekeliling Perbendaharaan 2.1 3 Sebutharga Arahan Perbendaharaan 170, Pekeliling Perbendaharaan 2.1 4 Tender Arahan Perbendaharaan 171,174, Pekeliling Perbendaharaan 2.1 5 Kontrak Pusat Arahan Perbendaharaan 178, Pekeliling Perbendaharaan 4 6 Pembelian Darurat Arahan Perbendaharaan 55,173.2, Pekeliling Perbendaharaan 2.1, 7 Rundingan Terus Pekeliling Perbendaharaan 2 8 Gotong Royong 9 E-Perolehan Pekeliling Perbendaharaan 5

19

20 PENGURUSAN BAYARAN EMOLUMEN
BIL TAJUK SUMBER RUJUKAN 1 Gaji & Pencen Arahan Perbendaharaan ,Pekeliling Perkhidmatan 4/2012, 2 Elaun-Elaun Pekeliling Perkhidmatan 4/2012 3 Potongan-potongan (KWSP, PERKESO) Pekeliling Perkhidmatan 5/2004

21

22 PENGURUSAN PEMBAYARAN
BIL TAJUK SUMBER RUJUKAN 1 Jenis-jenis Bayaran (selain bayaran emolumen) Pekeliling Perbendaharaan , ,10.2 2 Prosedur Pembayaran 3 Kaedah-kaedah Bayaran Arahan Perbendaharaan 4 Daftar Bil Termasuk Rekod Pembatalan Arahan Perbendaharaan 103

23

24 PENGURUSAN AKAUN BIL TAJUK SUMBER RUJUKAN 1
Am (Kewajipan Akauntan, Bendahari dll) Arahan Perbendaharaan 2 Penyenggaraan Akaun (Cara Penyenggaraan, Buku Akaun Utama, Penyesuaian Akaun) Arahan Perbendaharaan 3 Deposit Arahan Perbendaharaan 4 Tatacara Pengendalian Akaun Amanah Arahan Perbendaharaan , Pekeliling Perbendaharaan 10.4

25

26 PENGURUSAN ASET DAN STOR
BIL TAJUK SUMBER RUJUKAN 1 Pengurusan Aset (Tanggungjawab, Pelantikan Pegawai Aset dll) Pekeliling Bursar Bil 1 Tahun 2018,Pekelliling Perbendaharaan Bil 6 2 Penerimaan 3 Pendaftaran 4 Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan 5 Penyelenggaraan 6 Pelupusan Pekeliling Bursar Bil 1 Tahun 2018,Pekelliling Perbendaharaan Bil 6, Arahan Perbendaharaan 326 7 Kehilangan dan Hapuskira Pekeliling Bursar Bil 1 Tahun 2018,Pekelliling Perbendaharaan Bil 6, Arahan Perbendaharaan

27

28 KAEDAH MENJAWAB SOALAN
BACA Baca arahan pada kertas soalan dengan teliti DENGAR Dengar arahan daripada Ketua Peperiksaan

29 KAEDAH MENJAWAB SOALAN
PENGETAHUAN 8 Soalan Menguji pengetahuan calon berkenaan perkara asas di dalam setiap tajuk Biasanya soalan dan jawapan sangat ringkas Memerlukan penghafalan calon KEFAHAMAN 16 Soalan Menguji sejauh mana calon faham kandungan utama bagi setiap tajuk Biasanya berbentuk ayat penyataan dan jawapan dalam bentuk aneka pilihan (i-iv) APLIKASI Menguji sejauh mana calon boleh mengaplikasikan kadar di dalam situasi yang diberikan atau menyusun turutan peristiwa

30 KAEDAH MENJAWAB SOALAN
PENGETAHUAN Tetapkan masa sebanyak 1 minit bagi setiap soalan (=8 minit) KEFAHAMAN Tetapkan masa sebanyak 2 minit bagi setiap soalan (=32 minit) APLIKASI Tetapkan masa sebanyak 3 minit bagi setiap soalan (=48 minit)

31 KAEDAH MENJAWAB SOALAN
SEMASA MEMBACA SOALAN Baca dengan teliti ayat demi ayat Cuba fahamkan kehendak soalan Cari kata kunci pada soalan Anda boleh gariskan kata kunci pada soalan tersebut Cari kata kunci soalan pada pilihan jawapan

32 A. Laporan Pelupusan Aset B. Laporan Awal Kehilangan
CONTOH! Apakah laporan yang perlu disediakan jika seseorang pegawai tidak menjumpai aset yang disimpan di dalam pejabatnya? A. Laporan Pelupusan Aset B. Laporan Awal Kehilangan C. Laporan Panjar Wang Runcit D. Laporan Perolehan Universiti

33 KAEDAH MENJAWAB SOALAN
SOALAN SUKAR Jika terdapat soalan yang sukar dan kurang yakin jawapannya,calon seharusnya tinggalkan dahulu soalan tersebut. Teruskan kepada soalan seterusnya Teliti semula soalan bermasalah selepas selesai menjawab soalan yang lain Masa yang diberikan antara 1-2 minit bagi setiap soalan. Urus masa dengan bijak

34 KAEDAH MENJAWAB SOALAN
SOALAN DENGAN PELBAGAI PILIHAN JAWAPAN Bagi soalan yang mempunyai pilihan jawapan i-iv, cara mendapatkan jawapan adalah seperti berikut: Teruskan mencari jawapan yang tepat dan mengabaikan distractor. Baca semua alternatif jawapan dengan menyingkirkan setiap distractor yang lemah sehingga tinggal satu jawapan yang tepat sahaja Potong jawapan yang diyakini salah/tidak tepat Dengan cara ini, calon akan mempunya sedikit pilihan jawapan yang benar Pastikan calon membaca dengan teliti soalan dan setiap pilihan jawapan yang diberikan dan perhatikan jika terdapat ayat negative di dalam soalan seperti ‘’tidak’’, ‘’tidak benar’’, ‘’bukan’’, ‘’kecuali’’ dan ‘’salah’’. Ini dinamakan ‘PERANGKAP SOALAN’

35 Penyimpanan wang tunai yang dianggap selamat di pejabat adalah di….
CONTOH! Penyimpanan wang tunai yang dianggap selamat di pejabat adalah di…. i. peti besi ii. bilik kebal iii. laci almari iv. dompet i dan ii i,ii dan iii i,iii dan iv i,ii,iii dan iv

36 KAEDAH MENJAWAB SOALAN
SOALAN BERBENTUK URUTAN PROSES Bagi soalan berbentuk graf/urutan peristiwa, calon perlu mempunyai maklumat setiap proses pada setiap tajuk yang diberikan Fahami fakta penting pada setiap tajuk Semasa mengulangkaji, buat catatan ringkas turutan peristiwa bagi tajuk yang mempunyai proses. Kebiasaanya tajuk di dalam Arahan Perbendaharaan akan mempunyai turutan peristiwa Tiada jawapan yang salah di dalam pilihan jawapan yang melibatkan urutan peristiwa/proses

37 ii. tahan cek dari ditunaikan di bank
CONTOH! Kaedah terbaik bagi menguruskan cek yang dihilangkan oleh pelanggan adalah seperti berikut: i. keluarkan cek baharu ii. tahan cek dari ditunaikan di bank iii. Bank mengesahkan bahawa cek belum ditunaikan iv. semak transaksi berkaitan cek di dalam akaun bank i,ii,iii dan iv ii,iv,iii dan i i,ii,iv dan iii iv,ii,iii dan i

38 KAEDAH MENJAWAB SOALAN
SOALAN BERBENTUK PENGIRAAN Bagi soalan berbentuk pengiraan, kebiasaannya jadual kadar akan diberikan kepada calon samada berkaitan secara lansung atau tidak langsung Calon dikehendaki untuk menggunakan kadar yang berkaitan dengan soalan sahaja dan mengabaikan kadar yang tidak berkaitan bagi menjimatkan masa Walau bagaimanapun, calon juga perlu membuat hafalan mudah beberapa jadual kadar Pastikan calon membaca dengan teliti kehendak soalan bagi mengelakkan kesilapan pengiraan

39 CONTOH! Puan Fareeda, Penolong Pegawai Tadbir bergred N29 perlu ke Pulau Langkawi untuk menghadiri mesyuarat dengan keterangan berkaitan: Berapakah jumlah elaun makan yang layak dituntut oleh Puan Fareeda jika sepanjang tempoh mesyuarat, beliau telah menerima kemudahan elaun makan dalam bentuk wang daripada pihak penganjur sebanyak RM30.00 sehari? A. RM60.00 (RM40 + RM10 + RM10) B. RM80.00 (RM40 + RM10 + RM10 + RM20.00) C. RM (RM40 + RM40 + RM40 +RM20.00) D. RM (RM40 + RM40 + RM40 + RM40) Bertolak dari rumah jam 8.00 pagi pada 14 Mei 2018 Tempoh Mesyuarat 15 Mei 2018 hingga 16 Mei 2018 Elaun Makan RM40 Elaun Harian RM20 Sampai ke rumah jam 6.00 petang pada 17 Mei 2018

40 CONTOH! Pada 1 April 2019, Puan Mahani, Ketua Bahagian Kewangan Staf, Pejabat Bursar, UPM telah mengesan bayaran gaji seorang pegawainya yang akan bersara pada 31 Ogos 2019 telah terlebih dibayar sebanyak RM3, Setelah dimaklumkan, pegawai terbabit telah bersetuju membayar balik lebihan bayaran gajinya dengan memohon Pendahuluan Diri( Pegawai Awam). Berapakah jumlah kutipan bulanan yang perlu dibuat oleh Puan Mahani ke atas pegawai itu untuk dikreditkan ke akaun Pendahuluan Diri (Pegawai Awam) tersebut? A. RM B. RM C. RM1,000.00 D. RM3,000.00

41 SEKIAN, SEMOGA BERMANFAAT TERIMA KASIH


Download ppt "PERSEDIAAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN (BITK) TAHUN 2019."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google