Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DARI MANA KATA “ISLAM” SEBAGAI NAMA AGAMA?

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DARI MANA KATA “ISLAM” SEBAGAI NAMA AGAMA?"— Transcript presentasi:

1 DARI MANA KATA “ISLAM” SEBAGAI NAMA AGAMA?
DITENTUKAN DALAM AL-QUR’AN AL MAIDAH 3: “ALLAH MERIDHOI ISLAM SEBAGAI AGAMA” ALI IMRON 19: “SESUNGGUHNYA AGAMA DI SISI ALLAH ADALAH ISLAM”

2 MEMBENTUK KATA: SALM, SILM, SALMA
AKAR KATA “ISLAM” MEMBENTUK KATA: SALM, SILM, SALMA DAMAI, SELAMAT, TUNDUK, SEJAHTERA, BERSERAH DIRI

3 ISTILAH DAN PENGERTIAN
ASLAMA / ASLAMTU: ALI IMRON 20 BERSERAH DIRI SALIMA (KATA KERJA TRANSITIF YANG MEMERLUKAN OBJEK) MENYELAMATKAN, MENENTRAMKAN, MENGAMANKAN (+ OBJEK ) SALAMA (KATA KERJA TANPA OBJEK KE LUAR TETAPI KE DALAM) PENYELAMAT, PENENTRAM

4 ISLAM SEBAGAI AGAMA MEMENUHI 3 ASPEK:
KESIMPULAN ISLAM SEBAGAI AGAMA MEMENUHI 3 ASPEK: HUBUNGAN VERTIKAL DENGAN ALLAH (HABLUMINALLAH): TUNDUK, PATUH, BERSERAH DIRI HUBUNGAN HORIZONTAL DENGAN MAKHLUK ALLAH: MENYELAMATKAN, MENTENTRAMKAN HUBUNGAN KE DALAM JIWA, HATI: KEDAMAIAN, KETENANGAN (NAFSUN MUTMAINAH)

5 ISLAM SEBAGAI SUATU SISTEM

6 CHRISTIAN SNOUCK HURGRONYE
“ISLAM IS A RELIGION OF LAW IN THE FULL MEANING OF THE WORD”

7 WASATHIYAH: HARMONIS, SEIMBANG HARAKAH: BERGERAK, FLEKSIBEL
SIFAT HUKUM ISLAM TAKAMUL: BULAT, UTUH WASATHIYAH: HARMONIS, SEIMBANG HARAKAH: BERGERAK, FLEKSIBEL

8 APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN SEKULERISME?
BAGAIMANA PANDANGAN ISLAM TENTANG SEKULERISME? APA YANG DIMAKSUD DENGAN “ISLAM SEKULER”?

9 BAHASA LATIN: SAECULARIS AKAR KATA: SAECULUM ARTI: DUNIA / DUNIAWI
ASAL KATA “SEKULER” BAHASA LATIN: SAECULARIS AKAR KATA: SAECULUM ARTI: DUNIA / DUNIAWI

10 SEJARAH TERTUJU PADA DUNIA NASRANI / GEREJA, SEJAK DILAKSANAKANNYA REVOLUSI PERANCIS SECARA KONSEKWEN

11 MENGAPA TUMBUH PAHAM SEKULARISME PADA GEREJA?
DALAM SEJARAH NASRANI TERDAPAT CIRI FANATISME YANG DIANGGAP BERTENDENSI MENGHAMBAT PERKEMBANGAN PIKIRAN DAN ILMIAH (CONTOH: COPERNICUS , GALILEO GELILEI ) KEKUASAAN GEREJA ATAS HARTA YANG BERLIMPAH DISALAHGUNAKAN OLEH LAPISAN BISHOP

12 BAGAIMANA ISLAM MEMANDANG SEKULERISME?
TIDAK TERDAPAT KATA YANG SEPADAN DENGAN PENGERTIAN SEKULER DALAM ISLAM TERDAPAT PERBEDAAN MENDASAR ANTARA AL-QUR’AN DENGAN INJIL TERKAIT DENGAN TOPIK ILMIAH TERDAPAT PERBEDAAN DALAM FAKTA SEJARAH ISLAM TERHADAP PARA ILMUWAN ISLAM TIDAK MENGENAL LEMBAGA KEPENDETAAN / TAWASSUL

13 FAKTOR PENYEBAB KESALAHFAHAMAN TERHADAP ISLAM DAN HUKUM ISLAM
SALAH MEMAHAMI RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM SALAH MENGGAMBARKAN KERANGKA DASAR AJARAN ISLAM SALAH DALAM METODE

14 BAGAIMANA METODE YANG BENAR?
MINIMAL PELAJARI ISLAM SECARA INTEGRAL RUANG LINGKUP DAN KERANGKA DASARNYA PELAJARI DARI SUMBER ASLINYA PELAJARI DARI KEPUSTAKAAN YANG DITULIS OLEH ULAMA BESAR YANG DIAKUI, BUKAN ORIENTALIS JANGAN DILIHAT DARI KENYATAAN UMAT


Download ppt "DARI MANA KATA “ISLAM” SEBAGAI NAMA AGAMA?"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google