Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DAN ISTILAH POKOK IBADAH HAJI DAN UMRAH

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DAN ISTILAH POKOK IBADAH HAJI DAN UMRAH"— Transcript presentasi:

1 DAN ISTILAH POKOK IBADAH HAJI DAN UMRAH
DASAR HUKUM DAN ISTILAH POKOK IBADAH HAJI DAN UMRAH Eman S’, materi bimbingan haji, dasar hukum dan istilah dlam haji & umrah.

2 DASAR PERINTAH UNTUK BERHAJI
ﻭﷲ ﻋـﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺲ ﺣﺞ ﺍﻟـﺒـﻴـت ﻣﻥ ﺍﺴـﺘـﻄﺎﻉ ﺍﻟـﻴـﻪ ﺴـﺒـﻴـﻼ ﻭﻣﻥ ﻛﻓـﺮ ﻓﺈ ﻥ ﺍﷲ ﻏـﻧـﻲ ﻋـﻥ ﺍﻠـﻌﺎ ﻠﻣﻳﻦ ARTINYA : “ Mengerjakan Haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, barangsiapa yang mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah maha kaya dari semesta alam “

3 DASAR PELAKSANAAN IBADAH HAJI
ﺍﻠـﺣﺞ ﺍﺸـﻬـﻮﺮ ﻣـﻌـﻟﻮﻣـﺕ ﻓـﻤﻦ ﻓﺮﺾ ﻓـﻳـﻬﻦ ﺍﻠﺣﺞ ﻓﻼ ﺮ ﻮﻻ ﻓـﺳﻮﻕ ﻭﻻ ﺠـﺪﺍﻞ ﻓﻰﺍﻠـﺤﺞ ﻮﻣﺎ ﺗـﻓﻌﻠﻮ ﻣﻦ ﺧـﻳـر ﻳـﻌﻠﻣﻪ ﺍﷲ ﻭﺗﺯﻭﺩﻭﺍ ﻓﺈﻦ ﺧـﻴـﺮﺍﻟﺯﺍﺪ ﺍﻟـﺗﻗﻭﻯ ﻭﺍﺗـوﻦ ﻳﺎﺍﻭﻟﻰ ﺍﻷ ﻟﺑﺎﺐﻓـﺚ ARTINYA : “ (MUSIM) HAJI ADALAH BEBERAPA BULAN YANG DIMAKLUMI, BARANGSIAPA YANG MENETAPKAN NIATNYA DALAM BULAN ITU AKAN MENGERJAKAN HAJI, MAKA TIDAK BOLEH RAFAS, BERBUAT FASIQ DAN BERBANTAH-BANTAHAN, DAN BERBEKALAH, SESUNGGUHNYA SEBAIK-BAIK BEKAL ADALAH TAQWA DAN BERTAQWALAH KEPADA ALLAH HAI ORANG-ORANG YANG BERAKAL “ (AL-BAQARAH : 197)

4 DASAR PELAKSANAAN IBADAH HAJI
ﻣـﻥ ﻣـﻠـﻚ ﺯﺍﺪ ﺍﻭﺮﺍﺤـﻠـﺔ ﻴـﺑﻠـﻐـﻪ ﺍﻠﻰ ﺑـﻴﺖ ﺍﷲ. ﻭﻠـﻢ ﻴـﺤﺞ ﻓﻼ ﻋـﻠـﻴـﻪﺍﻦ ﻴـﻣﻭﺖ ﺇﻦ ﺸﺎﺀ ﻴـﻬـﻭﺪ ﻴﺎ ﺍﻭﻧـﺼﺮﺍﻧـﻴﺎ ARTINYA : “ BARANGSIAPA YANG MEMILIKI SARANA ATAU KENDARAAN UNTUK PERGI MENUNAIKAN HAJI TETAPI DIA TIDAK MENUNAIKAN HAJI ATASNYA, JIKA DIA MATI SAMA DENGAN ORANG YAHUDI ATAU NASRANI “

5 DASAR PELAKSANAAN IBADAH HAJI
“Dan sempurnakan ibadah Haji dan Umroh karena Allah. Jika terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) qurban yang mudah di dapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum qurban sampai pada tempat sembelihannya.....” (QS. 2 : 196) AL-QUR’AN Surat : 22 AL-HAJJ ayat : 27 Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus[984] yang datang dari segenap penjuru yang jauh .

6 AL-QUR’AN Surat : 22 AL-HAJJ ayat : 28
Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan[985] atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak[986]. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir AL-QUR’AN Surat: 22 AL-HAJ ayat : 29 Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran[987] yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka[988] dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).

7 TALBIYAH BEBERAPA ISTILAH POKOK Labbaika Allaahumma Labbaik
(Aku datang memenuhi panggilan Mu ya Allah aku datang memenuhi panggilan Mu ). Labbaika laa syariika laka labbaik (Aku datang memenuhi printahMu, tidak ada sekutu bagi-Mu aku datang memenuhi panggilan Mu). Innal hamda wani’mata laka wal mulk Sesungghnya segala puji dan nikmat itu serta kerajaan adalah milikMu. Laa syariika lak Tidak ada sekutu bagimu

8 Tanah Suci (Makkah dan Madinah
BEBERAPA ISTILAH POKOK HAJI dan UMRAH Ziarah (sengaja datang) Tanah Suci (Makkah dan Madinah Ibadah (ridho Allah/surga)

9 BEBERAPA ISTILAH POKOK
Hajji/Umrah Berarati Ziarah yaitu sengaja datang ke Tanah Suci untuk melakukan rangkaian ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Tammatu’: Adalah mendahulukan Umrah daripada Hajji Ini cara yang dilakukan seluruh jamaah Indonesia Ifrad: Adalah mendahulukan Hajji dari pada Umrah Qiran: Adalah melakukan Hajji dan umrah secara bersamaan Cara pelakanaan Hajji 1. Umrah khusus dalam Haji. 2. Umrah umum diluar Haji PELAKSANAAN UMRAH

10 RUKUN & WAJIB HAJI 1. IHRAM (NIAT) 1.NIAT DARI MIQOT 2.WUKUF DI AROFAH
2. MABIT MUSDALIFAH 3. TAWAF IFADHOH 3. MABIT DIMINA 4. SA’I 4. MELONTAR 5. TAHALUL 5. TAWAF WADA’ 6. TERTIB Catatan: Rukun bila tdk dikerjakan hajinya tdk syah . Wajib, bila tdk bisa melakukan hajinya tetap syah, namun membayar Dam (denda).

11 RUKUN UMRAH 1. IHRAM (niat) 3. SA’I 4. TAHALUL 5. TERTIB
2. TAWAF IFADHOH 3. SA’I 4. TAHALUL 5. TERTIB

12 BEBERAPA ISTILAH POKOK
MIQOT : Adalah tempat atau waktu untuk melakukan Ihram. 1. Miqot Zamani: Adalah waktu untuk melakukan Haji/Umrah 2. Miqot Makani: Tempat untuk memulai melakukan Hajji/Umrah. - Dzu hulaifah (Abyar Ali), untuk jamaah dari Madinah - Juhfah, untuk jamaah dari dari Syam - Qarnulmanzil, untuk jamaah dari dari Nadj - Yalamlam, untuk jamaah dari dari Yaman - Makah, untuk jamaah dari dari Makkah Jamaah Indonesia miqot dari Abyar Ali utk gelombang pertama dan dari Jeddah (bandar udara KAA) untuk gelombang ke dua.

13 BEBERAPA ISTILAH POKOK
IHROM Berniat untuk melakukan haji dan umrah LAFADZ NIAT HAJJI LABBAIKA ALLAHUMMA HAJJAN (Ya Allah aku datang memenuhi seruan-Mu untuk berhaji). LAFADZ NIAT UMROH LABBAIKA ALLAHUMMA UMROTAN (Ya Allah aku datang memenuhi seruan-Mu untuk berumrah).

14 BEBERAPA ISTILAH POKOK
THAWAF MEMUTARI KA’BAH TUJUH PUTARAN DIMULAI DAN DIAKHIRI DI HAJAR ASWAD THAWAF QUDUM ( THAWAF KEDATANGAN ) DILAKUKAN BAGI ORANG YANG BARU DATANG THAWAF IFADLOH ( THAWAF RUKUN) TAWAF INI HARUS DIKERJAKAN , KECUALI BAGI WANITA YANG SEDANG HAID (Hajinya sah). THAWAF WADA’ ( THAWAF BERPAMITAN ) DILAKUKAN SAAT MAU MENINGGALKAN KOTA MAKKAH THAWAF TATHAWWU’ ( THAWAF SUNNAT ) DILAKUKAN KAPAN SAJA BAIK SIANG MAUPUN MALAM.

15 BEBERAPA ISTILAH POKOK
SA’I ADALAH AKTIFITAS PERJALANAN YANG DI MULAI DARI BUKUIT SAFA KE BUKIT MARWA SEBANYAK TUJUH KALI BOLAK-BALIK SEHINGGA BERAKHIR DI BUKIT MARWA WUKUF ADALAH AKTIFITAS BERDIAM DI PADANG ARAFAH MULAI WAKTU MATAHARI TERGELINCIR SAMPAI MAGRIB PADA TANGGAL 9 DZULHIJJAH MABIT ADALAH BERDIAM ATAU BERMALAM DI MUDZALIFAH DAN DI MINA JAMARAT ( JUMRAH ) ADALAH PEKERJAAN MELEMPAR BATU KERIKIL KETIANG ULA, WUSTHA DAN AQOBAH SEBAGAI SIMBOL SYAITAN

16 BEBERAPA ISTILAH POKOK
TAHALLUL Artinya menghalalkan yang dilarang, dilambangkan dengan mencukur rambut. , SEBAGAI TANDA TELAH BERAKIRNYA LARANGAN HAJI ATAU UMROH. 1) TAHALUL AWAL BILA PADA HARI NAHAR TELAH MELAKUKAN DUA DARI TIGA IBADAH BERIKUT, YAITU MELONTAR JUMROH AQOBAH DAN BERCUKUR, atau THAWAF IFADOH DAN SA,I MAKA LARANGAN IHRAM BERAKHIR KECUALI BERHUBUNGAN SUAMI ISTRI. 2) TAHALUL TSANI (Tidak potong rambut) BILA SUDAH MELAKUKAN SECARA LENGKAP SEMUA RUKUN DAN WAJIB HAJI. .

17 HUBUNGAN IHRAM DAN TAHALUL DALAM SHOLAT, UMRAH DAN HAJJI
AKTIFITAS SHOLAT UMRAH HAJJI IHROM ( HARAM) TAKBIRATUL (Niat Umroh) (Niat Haji) TAHALLUL ( HALAL ) SALAM BERCUKUR BERCUKUR/ TAWAF IFADAH dan SA’I

18 ISTILAH HARI DALAM HAJI
HARI TARWIYAH (Tgl. 8 Zulhijah) Jamaah berihrom haji dan berangkat ke Arofah. HARI ‘AROFAH (Tgl. 9 Zulhijah) Jamaah Haji wukuf di Arofah, sejak menjelang Dhuhur hingga waktu Ashar. HARI HAHAR (10 ZULHJJAH) JAMAAH MELAKUKAN : 1. Melontar jamarat aqobah. 2. Menyembelih Hadyu (Dam) 3. Memotong rambut (tahahlul) 4. Thawab Ifadhah dan Sa’i

19 ISTILAH HARI DALAM HAJI
HARI TASYRIQ (Tgl: 11,12, dan 13 Zulhijah) Jamaah haji Mabit di Mina untuk melempar tiga jamarot (Ula, Wustho dan Aqobah) NAFAR (Meninggalkan Mina) 1. NAFAR AWAL, bagi yang meninggalkan mina tanggal 12 Zulhijah. 2. NAFAR TSANI, bagi yang meninggalkan mina tanggal 13 Zulhijah.


Download ppt "DAN ISTILAH POKOK IBADAH HAJI DAN UMRAH"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google