Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

~ Beato Yohanes Duns Scotus

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "~ Beato Yohanes Duns Scotus"— Transcript presentasi:

1 ~ Beato Yohanes Duns Scotus
DOA ROSARIO BERSAMA PERISTIWA CAHAYA “Engkau Yang Dikandung Tanpa Dosa, Bunda Perawan, kepadamu aku berpaling dalam doa dengan segala kerendahan hati: Perolehkanlah rahmat agar aku dapat memuliakan engkau, ya Perawan Tersuci; berilah aku kekuatan dalam melawan musuh-musuhmu!'” ~ Beato Yohanes Duns Scotus KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

2 MARILAH KITA BERDOA, Amin. KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA
DEMI NAMA BAPA DAN PUTERA DAN ROH KUDUS, AMIN Ya Allah, Bapa kami yang maharahim, kami bersyukur dan berterimakasih karena pada hari ini Engkau berkenan mempersatukan kami kembali dalam DOA ROSARIO BERSAMA ini. Kami, umat-Mu dari KKI-FLORIDA telah Engkau limpahi rahmat-Mu, sehingga kami dapat hidup rukun bersatu dalam karsa dan karya. Semoga apapun yang telah kami laksanakan dapat menambah semangat kami untuk membangun KKI-FLORIDA yang semakin hidup dan berkembang dalam iman. Semua ini kami mohon demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

3 DOA AKU PERCAYA Aku percaya akan Allah Bapa yang mahakuasa,
Pencipta langit dan bumi dan akan Yesus Kristus, Puteranya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Ponsius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan: Yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati; Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang mahakuasa, Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, Persekutuan para kudus, Pengampunan dosa, Kebangkitan badan, Kehidupan kekal. Amin KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

4 kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
KEMULIAAN kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. TERPUJILAH nama Yesus, Maria, dan Yosep, Untuk selama-lamanya. KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

5 Bapa kami yang ada disurga;
DOA BAPA KAMI Bapa kami yang ada disurga; Dimuliakanlah namaMu. Datanglah kerajaanMu jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

6 KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA
SALAM PUTERI ALLAH BAPA Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. SALAM BUNDA ALLAH PUTERA Salam Maria……. SALAM MEMPELAI ALLAH ROH KUDUS Salam Maria…….. KEMULIAAN kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. TERPUJILAH nama Yesus, Maria, dan Yosep, Untuk selama-lamanya KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

7 PERISTIWA CAHAYA PERTAMA Yesus di baptis di Sungai Yordan
                           PERISTIWA CAHAYA PERTAMA Yesus di baptis di Sungai Yordan Bapa kami yang ada disurga; Dimuliakanlah namaMu. Datanglah kerajaanMu jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

8 KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA
1.Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan: "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." (Mrk 1:4) SALAM MARIA PENUH RAHMAT, TUHAN SERTAMU, TERPUJILAH ENGKAU DIANTARA WANITA DAN TERPUJILAH BUAH TUBUHMU YESUS. SANTA MARIA BUNDA ALLAH, DOAKANLAH KAMI YANG BERDOSA INI, SEKARANG DAN WAKTU KAMI MATI, AMIN. 2.Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. (Mrk 1:9) Salam Maria 3.Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan Roh seperti burung merpati turun ke atas-Nya. (Mrk 1:10) ) Salam Maria 4.Lalu terdengarlah suara dari sorga: "Engkaulah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Mu-lah Aku berkenan." (Mrk 1:11)  Salam Maria 5.Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. (Yoh 3:16) Salam Maria KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

9 KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA
6.Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. (Mrk 16: 15-16) SALAM MARIA PENUH RAHMAT, TUHAN SERTAMU, TERPUJILAH ENGKAU DIANTARA WANITA DAN TERPUJILAH BUAH TUBUHMU YESUS. SANTA MARIA BUNDA ALLAH, DOAKANLAH KAMI YANG BERDOSA INI, SEKARANG DAN WAKTU KAMI MATI, AMIN. 7.Jawab Petrus kepada mereka: "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." (Kis 2:38) Salam Maria 8.Kamu semua, yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. (Gal 3:27) Salam Maria 9.Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. (Rm 8:29) Salam Maria 10.Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula, mereka itu juga dipanggil-Nya. Dan mereka yang dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan mereka yang dibenarkan-Nya, mereka itu juga dimuliakan-Nya. (Rm 8:30) Salam Maria KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

10 KEMULIAAN kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan, Sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin TERPUJILAH nama Yesus, Maria, dan Yosep, Untuk selama-lamanya. O, YESUSKU, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, pimpinlah jiwa-jiwa kedalam surga, khususnya mereka yang sangat memerlukan belakskasihanmu. KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

11 PERISTIWA CAHAYA KEDUA Yesus menyatakan Diri dalam perjamuan nikah di Kana
Bapa kami yang ada disurga; Dimuliakanlah namaMu. Datanglah kerajaanMu jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

12 KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA
1.Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. (Yoh 1:14) SALAM MARIA PENUH RAHMAT, TUHAN SERTAMU, TERPUJILAH ENGKAU DIANTARA WANITA DAN TERPUJILAH BUAH TUBUHMU YESUS. SANTA MARIA BUNDA ALLAH, DOAKANLAH KAMI YANG BERDOSA INI, SEKARANG DAN WAKTU KAMI MATI, AMIN. 2.Ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ; Yesus dan murid-murid-Nya diundang juga ke perkawinan itu. (Yoh 2:1-2) Salam Maria 3.Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada-Nya: "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya: "Mau apakah engkau dari pada-Ku, ibu? Saat-Ku belum tiba." (Yoh 2:3-4) Salam Maria 4.Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan: "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu!" (Yoh 2:5) ) Salam Maria 5. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu: "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan merekapun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka: "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Pemimpin pesta itu mengecap air, yang telah menjadi anggur itu - dan ia tidak tahu dari mana datangnya. (Yoh 2:7-9) Salam Maria KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

13 KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA
6. Ia memanggil mempelai laki-laki, dan berkata kepadanya: "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik; akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." (Yoh 2: 9-10) SALAM MARIA PENUH RAHMAT, TUHAN SERTAMU, TERPUJILAH ENGKAU DIANTARA WANITA DAN TERPUJILAH BUAH TUBUHMU YESUS. SANTA MARIA BUNDA ALLAH, DOAKANLAH KAMI YANG BERDOSA INI, SEKARANG DAN WAKTU KAMI MATI, AMIN. 7. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tanda-Nya dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaan-Nya, dan murid-murid-Nya percaya kepada-Nya. (Yoh 2:11) Salam Maria 8. Engkau tidak akan disebut lagi "yang ditinggalkan suami", dan negerimu tidak akan disebut lagi "yang sunyi", (Yes 62:4)Salam Maria 9. tetapi engkau akan dinamai "yang berkenan kepada-Ku" dan negerimu "yang bersuami", sebab TUHAN telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. (Yes 62:4) Salam Maria 10. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. (Yes 62:5) Salam Maria KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

14 KEMULIAAN kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan, Sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin TERPUJILAH nama Yesus, Maria, dan Yosep, Untuk selama-lamanya. O, YESUSKU, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, pimpinlah jiwa-jiwa kedalam surga, khususnya mereka yang sangat memerlukan belakskasihanmu. KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

15 PERISTIWA CAHAYA KETIGA Yesus mewartakan Kerajaan Allah serta menyerukan pertobatan
Bapa kami yang ada disurga; Dimuliakanlah namaMu. Datanglah kerajaanMu jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

16 KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA
1. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea; Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. (Mat 4:23) SALAM MARIA PENUH RAHMAT, TUHAN SERTAMU, TERPUJILAH ENGKAU DIANTARA WANITA DAN TERPUJILAH BUAH TUBUHMU YESUS. SANTA MARIA BUNDA ALLAH, DOAKANLAH KAMI YANG BERDOSA INI, SEKARANG DAN WAKTU KAMI MATI, AMIN. 2.Begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makanpun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. (Mrk 6:31-32) Salam Maria 3. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. (Mrk 6:34) Salam Maria 4. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-murid-Nya dan berkata kepada mereka: "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku." (Mrk 8:34) Salam Maria 5. Datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya Ia menjamah mereka. Melihat itu murid-murid-Nya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata: "Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-Ku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah." (Luk 18:15-16)Salam Maria KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

17 KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA
6. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-Nya: "Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." (Yoh 8:12) SALAM MARIA PENUH RAHMAT, TUHAN SERTAMU, TERPUJILAH ENGKAU DIANTARA WANITA DAN TERPUJILAH BUAH TUBUHMU YESUS. SANTA MARIA BUNDA ALLAH, DOAKANLAH KAMI YANG BERDOSA INI, SEKARANG DAN WAKTU KAMI MATI, AMIN. 7. “Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.” (Yoh 10:11)  Salam Maria 8. “Akulah kebangkitan dan hidup; barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada-Ku, tidak akan mati selama-lamanya.”(Yoh 11:25-26) Salam Maria 9. “Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan.” Salam Maria 10. “Inilah perintah-Ku kepadamu: Kasihilah seorang akan yang lain.” Salam Maria KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

18 KEMULIAAN kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan, Sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin TERPUJILAH nama Yesus, Maria, dan Yosep, Untuk selama-lamanya. O, YESUSKU, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, pimpinlah jiwa-jiwa kedalam surga, khususnya mereka yang sangat memerlukan belakskasihanmu. KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

19 PERISTIWA CAHAYA KEEMPAT Yesus dipermuliakan
Bapa kami yang ada disurga; Dimuliakanlah namaMu. Datanglah kerajaanMu jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

20 KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA
1. Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Ia sedang berdoa, rupa wajah-Nya berubah dan pakaian-Nya menjadi putih berkilau-kilauan. (Luk 9:28-29) SALAM MARIA PENUH RAHMAT, TUHAN SERTAMU, TERPUJILAH ENGKAU DIANTARA WANITA DAN TERPUJILAH BUAH TUBUHMU YESUS. SANTA MARIA BUNDA ALLAH, DOAKANLAH KAMI YANG BERDOSA INI, SEKARANG DAN WAKTU KAMI MATI, AMIN. 2.Dan tampaklah dua orang berbicara dengan Dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian-Nya yang akan digenapi-Nya di Yerusalem. (Luk 9:30-31) Salam Maria 3.Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaan-Nya: dan kedua orang yang berdiri di dekat-Nya itu. (Luk 9:32) Salam Maria 4.Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada-Nya: "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang tiga kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa dan satu untuk Elia." (Luk 9:33) Salam Maria 5.Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. (Luk 9:34) Salam Maria KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

21 KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA
6.Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu, yang berkata: "Inilah Anak-Ku yang Kupilih, dengarkanlah Dia." (Luk 9:35) SALAM MARIA PENUH RAHMAT, TUHAN SERTAMU, TERPUJILAH ENGKAU DIANTARA WANITA DAN TERPUJILAH BUAH TUBUHMU YESUS. SANTA MARIA BUNDA ALLAH, DOAKANLAH KAMI YANG BERDOSA INI, SEKARANG DAN WAKTU KAMI MATI, AMIN. 7.Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceriterakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. (Luk 9:36) Salam Maria 8.Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. (1Yoh 3:1) Salam Maria 9.Sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. (1Yoh 3:2) Salam Maria 10.Akan tetapi kita tahu, bahwa apabila Kristus menyatakan diri-Nya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan-Nya yang sebenarnya. (1Yoh 3:2) Salam Maria KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

22 KEMULIAAN kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan, Sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin TERPUJILAH nama Yesus, Maria, dan Yosep, Untuk selama-lamanya. O, YESUSKU, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, pimpinlah jiwa-jiwa kedalam surga, khususnya mereka yang sangat memerlukan belakskasihanmu. KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

23 PERISTIWA CAHAYA KELIMA Yesus menetapkan Ekaristi
Bapa kami yang ada disurga; Dimuliakanlah namaMu. Datanglah kerajaanMu jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

24 KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA
1. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan kedua belas murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan Aku."  (Mat 26:20-21) SALAM MARIA PENUH RAHMAT, TUHAN SERTAMU, TERPUJILAH ENGKAU DIANTARA WANITA DAN TERPUJILAH BUAH TUBUHMU YESUS. SANTA MARIA BUNDA ALLAH, DOAKANLAH KAMI YANG BERDOSA INI, SEKARANG DAN WAKTU KAMI MATI, AMIN. 2. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepada-Nya: "Bukan aku, ya Tuhan?" (Mat 26:22) Salam Maria 3. Yudas, yang hendak menyerahkan Dia itu menjawab, katanya: "Bukan aku, ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya: "Engkau telah mengatakannya." (Mat 26:25) Salam Maria 4. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya dan berkata: "Ambillah, makanlah, inilah tubuh-Ku." (Mat 26:26) Salam Maria 5. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata: "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." (Mat 26:27-28) Salam Maria KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

25 KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA
6. Kata Yesus kepada mereka: "Akulah roti hidup; barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan lapar lagi, dan barangsiapa percaya kepada-Ku, ia tidak akan haus lagi." (Yoh 6:35) SALAM MARIA PENUH RAHMAT, TUHAN SERTAMU, TERPUJILAH ENGKAU DIANTARA WANITA DAN TERPUJILAH BUAH TUBUHMU YESUS. SANTA MARIA BUNDA ALLAH, DOAKANLAH KAMI YANG BERDOSA INI, SEKARANG DAN WAKTU KAMI MATI, AMIN. 7“Barangsiapa makan daging-Ku dan minum darah-Ku, ia mempunyai hidup yang kekal dan Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman.” (Yoh 6:54) Salam Maria 8“Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamupun berada.” (Yoh 14:3)   Salam Maria 9. “Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.” (Yoh 14:27) Salam Maria 10. “Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.” (Yoh 15:12-13) Salam Maria KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

26 KEMULIAAN kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan, Sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin TERPUJILAH nama Yesus, Maria, dan Yosep, Untuk selama-lamanya. O, YESUSKU, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, pimpinlah jiwa-jiwa kedalam surga, khususnya mereka yang sangat memerlukan belakskasihanmu. KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

27 LITANI NAMA YESUS YANG TERSUCI
TUHAN, KASIHANILAH KAMI… KRISTUS, KASIHANILAH KAMI… TUHAN, KASIHANILAH KAMI; KRISTUS, DENGARKANLAH KAMI… ALLAH BAPA DI SURGA… ALLAH PUTRA PENEBUS DUNIA… ALLAH ROH KUDUS… ALLAH TRITUNGGAL KUDUS, TUHAN YANG MAHA ESA… YESUS, HAMBA ALLAH… YESUS, ANAK DAUD… YESUS, ANAK MANUSIA… YESUS, ANAK ALLAH… YESUS, NABI AGUNG… YESUS, GEMBALA YANG BAIK… YESUS, ROTI HIDUP… YESUS, TERANG DUNIA… YESUS, POKOK ANGGUR… YESUS, JALAN, KEBENARAN DAN HIDUP… YESUS, KEBANGKITAN DAN HIDUP… YESUS, HAKIM YANG ADIL… TUHAN KASIHANILAH KAMI KRISTUS KASIHANILAH KAMI KRISTUS, KABULKANLAH DOA KAMI. KASIHANILAH KAMI -”- KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

28 LITANI NAMA YESUS YANG TERSUCI
YESUS, ANAKDOMBA ALLAH… YESUS, PENGANTARA… YESUS, IMAM AGUNG… YESUS, ANAK TERKASIH BAPA… YESUS, ANAK TUNGGAL ALLAH… YESUS, YANG AKAN DATANG KEMBALI… YESUS, KEGENAPAN JANJI ALLAH… YESUS, CITRA ALLAH… YESUS, PUTRA SULUNG… YESUS, SANG SABDA… YESUS, SUNGGUH ALLAH SUNGGUH MANUSIA… YESUS, PENYEMBUH ILAHI… YESUS, PINTU KESELAMATAN… YESUS, PENYELAMAT DUNIA… YESUS, RAJA SEMESTA… YESUS, PENGANTIN GEREJA… YESUS, RASUL UTAMA… YESUS, SANG TERPILIH… YESUS, KRISTUS, SANG TERURAPI… YESUS, AWAL DAN AKHIR… YESUS, KEPALA GEREJA… KASIHANILAH KAMI. -”- KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

29 LITANI NAMA YESUS YANG TERSUCI
YESUS, BINTANG TIMUR CEMERLANG… YESUS, TUHAN YANG MAHAKUASA… BERBELASKASIHANLAH KIRANYA… DARI SEGALA KEJAHATAN… DARI SEGALA GODAAN… DARI SEGALA DOSA… DARI TIPU DAYA SETAN… DARI NAFSU PERCABULAN… DARI KEMATIAN KEKAL… DARI KELALAIAN AKAN NASEHATMU… BERKAT PENJELMAANMU… BERKAT KELAHIRANMU… BERKAT MASA MUDAMU… BERKAT SEGALA KARYAMU… BERKAT SEGALA SABDAMU… BERKAT SENGSARAMU… BERKAT SALIBMU… KASIHANILAH KAMI. SAYANGILAH KAMI, YA YESUS. KABULKANLAH DOA KAMI, YA YESUS BEBASKANLAH KAMI YA TUHAN. -”- SELAMATKANLAH KAMI YA TUHAN KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

30 LITANI NAMA YESUS YANG TERSUCI
BERKAT WAFAT DAN PEMAKAMANMU… BERKAT KEBANGKITANMU… BERKAT KENAIKANMU KE SURGA… BERKAT KEMULIAANMU… ANAKDOMBA ALLAH YANG MENGHAPUS DOSA-DOSA DUNIA… YESUS, DENGARKANLAH DOA KAMI… SELAMATKANLAH KAMI YA TUHAN. -”- SAYANGILAH KAMI. KABULKANLAH DOA KAMI. KASIHANILAH KAMI. YESUS, KABULKANLAH DOA KAMI. MARILAH KITA BERDOA ( HENING ) YA ALLAH, BAPA KAMI, PUTRAMU, YESUS KRISTUS TELAH BERSABDA: MINTALAH MAKA KAMU AKAN DIBERI, CARILAH MAKA KAMU AKAN MENDAPAT, DAN KETUKLAH MAKA PINTU AKAN DIBUKAKAN. KAMI MOHON, ANUGERAHILAH KAMI CINTA ILAHI YANG KAMI DAMBAKAN, AGAR KAMI MENCINTAI ENGKAU DENGAN SEGENAP HATI, DENGAN SEGENAP JIWA, DENGAN SEGENAP AKAL BUDI, DAN DENGAN SEGENAP KEKUATAN. KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

31 LITANI NAMA YESUS YANG TERSUCI
YA ALLAH, BUATLAH KAMI SELALU HORMAT DAN CINTA AKAN NAMA YESUS YANG SUCI, KARENA IA SELALU MEMBIMBING ORANG-ORANG YANG TELAH KAUIKAT DALAM CINTAKASIHMU. ENGKAU TAKKAN MELEPASKAN DARI PELUKAN CINTAMU ORANG-ORANG YANG MENGAKUI ENGKAU DALAM NAMA PUTRAMU. SEBAB DIALAH TUHAN, PENGANTARA KAMI, KINI DAN SEPANJANG MASA. AMIN. ATAS NAMA BAPA DAN PUTRA DAN ROH KUDUS… AMIN KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

32 DOA PENUTUP ( DOA INI DIANJURKAN OLEH BUNDA MARIA SAAT PENAMPAKANNYA KEPADA BERNARDO MARTINEZ DI CUAPA , NICARAGUA 1980: “Daraskanlah Doa ini karena itu menyenangkan Puteraku” ) Perawan Suci yang mulia, engkau adalah Bundaku, Bunda semua orang berdosa. Bantulah aku, Bundaku, bantulah keluargaku, negaraku, duniaku. Amin TANDA SALIB KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA


Download ppt "~ Beato Yohanes Duns Scotus"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google