Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Akidah Islamiyah.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Akidah Islamiyah."— Transcript presentasi:

1 Akidah Islamiyah

2 Makna Akidah Secara bahasa: Secara istilah:
‘aqoda: membuat simpul, mengikat, transaksi, memperkuat, dan apa-apa yang diyakini danmenentramkan hati (Kamus al-Muhith, Fairus Abadi, akar kata ‘aqoda). Secara istilah: Pemikiran menyeluruh tentang alam, manusia dan kehidupan; apa-apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia; serta tentang hubungan kehidupan dunia dengan kehidupan sebelum dan sesudahnya

3 ? AL-'UQDATUL QUBRO MENGAPA DICIPTAKAN? DARI MANA? KEMANA?
MANUSIA ? PERTANYAAN BESAR AL-'UQDATUL QUBRO MENGAPA DICIPTAKAN? DARI MANA? KEMANA? KEHIDUPAN SEBELUM DUNIA KEHIDUPAN DUNIA KEHIDUPAN SETELAH DUNIA BERFIKIR MENDASAR

4 SESUATU YANG BISA DI INDERA MANUSIA BERFIKIR YANG MENYELURUH
KEHIDUPAN ALAM SEMESTA BERFIKIR YANG MENYELURUH

5 AL-'UQDATUL QUBRO HARUS TERPECAHKAN SOSIALISME AQIDAH AQIDAH RASIONAL
KAPITALISME ISLAM SYARAT KEBENARAN Sesuai dengan akal sehat Sesuai dengan fitrah manusia Menentramkan jiwa

6 AQIDAHNYA MATERIALISME AGAMA ADALAH CANDU BAGI MASYARAKAT
Darimana Saya berasal ? Untuk apa Saya hidup ? Akan kemana saya setelah Mati ? MATERI MATERI MATERI AQIDAHNYA MATERIALISME AGAMA ADALAH CANDU BAGI MASYARAKAT PEMECAHAN SOSIALME BATHIL/SALAH

7 PEMECAHAN KAPITALISME
Darimana Saya berasal ? Untuk apa Saya hidup ? Akan kemana saya setelah Mati ? Hubungan Penciptaan Hubungan Pembangkitan Manusia Kehidupan Alam Semesta Manusia Lahir Manusia Mati Materi Manusia diciptakan Tuhan Diatur manusia tanpa campur tangan tuhan Manusia kembali pada Tuhan TUHAN : PEMBUAT JAM KEHIDUPAN/NEGARA SEKULERISME AGAMA PEMECAHAN KAPITALISME BATHIL/SALAH

8 Manusia Kehidupan Alam Semesta Hidup ibadah kepada Allah SWT
Darimana Saya berasal ? Untuk apa Saya hidup ? Akan kemana saya setelah Mati ? Hubungan Penciptaan Hubungan Pembangkitan Hubungan Perintah & Larangan Hubungan Hisab Amal Manusia Kehidupan Alam Semesta Manusia Lahir Manusia Mati Manusia diciptakan Allah SWT Manusia kembali pada Allah SWT Hidup ibadah kepada Allah SWT PEMECAHAN ISLAM BENAR/SHOHIH

9 TIGA PERTANYAAN MENDASAR MANUSIA
DARI MANA MANUSIA BERASAL? UNTUK APA MANUSIA HIDUP? KEMANA SETELAH MATI? ? Fikroh Kulliyah Akidah Qaidah Fikriyah Nazhroh fil hayah Daurah Dirasah Islamiyah Hizbut Tahrir Indonesia

10 Akidah Islamiyah Diciptakan Dibangkitkan SEBELUM DUNIA (Allah Swt) DI
(alam semesta, manusia, kehidupan) SETELAH (Akhirat) Aturan Hisab Akidah Islamiyah

11 IMAN AQIDAH PERLU DIKETAHUI NO IMAN AQIDAH 1 Hanya ada dalam Islam
Bukan Hanya Islam: Kapitalisme (Kufur) Sosialisme (Kufur) Islam (Shohih) 2 Bahasa yang dipakai dalam Al-Qur’an dan Hadist Bahasa yang dipakai oleh ulama ushuluddin

12 KEYAKINAN DAPAT DIJADIKAN AKIDAH :
1. ADANYA KEPASTIAN 2. SESUAI REALITAS 3. BERDASARKAN DALIL Al-îmân: tashdîq jâzm muthâbiqun li al-wâqi’ ‘an dalîl

13 Pemikiran-pemikiran mendasar dalam akidah Islamiyah
R.u.k.u.n I.m.a.n Pemikiran-pemikiran mendasar dalam akidah Islamiyah RUKUN IMAN: Iman kepada Allah Iman kepada Malaikat Imankepada kitab-kitab samawi Iman kepada rasul-rasul Iman kepada kiamat Iman kepada al-Qadar

14 DALIL AKIDAH Dapat Dalil ‘aqliy dijangkau akal Realitas Tidak dapat
Dalil naqliy/ Sam’iy Dalil ‘aqliy: suatu pembuktian oleh akal untuk mencapai sebuah pembenaran yang bersifat pasti pada suatu rukun akidah Dalil naqliy: suatu berita yang bersifat pasti yang memberitakan kepada kita tentang rukun akidah. Contohnya adalah ayat-ayat al-Quran

15 D.a.l.i.l A.k.i.d.a.h


Download ppt "Akidah Islamiyah."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google