Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Tugas Bahasa Indonesia

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Tugas Bahasa Indonesia"— Transcript presentasi:

1 Tugas Bahasa Indonesia
Puisi, Prosa, Sajak dan Pantun Irfan Hanif Achmad Nurfinsyah Ghulam Abdul M Abdullah Alwaini

2 PUISI Ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait

3 Membaca Puisi punya aturan…
Ekspresi Artikulasi Ekspresi adalah Pernyataan perasaan hasil penjiwaan puisi. Ekspresi tak lepas mimik. Sedangkan mimik adalah dari Gerak air muka Ketepatan dalam melafalkan kata. Dengan Intonasi, irama, ataupun Timbre

4 Ciri Fisik Puisi Perwajahan puisi, puisi tidak seperti tulisan penuh satu halaman. Diksi, pemilihan kata penuh makna yang ingin disampaikan penulis Imaji, Susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman Indrawi Gaya bahasa, digunakan untuk memperindah puisi

5 Makna, puisi harus bermakna
Makna, puisi harus bermakna. Baik dalam kata, baris, bait maupun keseluruhannya Feel, sikap penulis pada permasalahan puisi yang ingin ditunjukan Tone, cara penulis untuk menyampaikan makna dan feel Amanat, pelajaran yang ingin penulis sampaikan Ciri Batin Puisi

6 Jenis Puisi P. Naratif, P. Lirik, P. Deskriptif
P. Subyektif dan Naratif P. Kamar dan Auditorium P. Fisikal, Platonik dan Metafisikal P. Konkret P. Inspirasi Dll.

7 Baris Bait Contoh Puisi

8 Karangan bebas yang tidak terikat pada aturan pada puisi.
PROSA Karangan bebas yang tidak terikat pada aturan pada puisi.

9 Jenis Prosa Prosa Naratif Prosa Deskriptif Prosa Eksposisi
Prosa Argumentatif

10 Hikayat, cerita ‘zaman dahulu kala’ yang biasanya tidak masuk akal
Sejarah, cerita yang diambil pada peristiwa yang telah lalu Kisah, cerita tentang perjalanan seseorang Dongeng, bersifat khayalan Contoh : Fabel, Mitos, Legenda, Jenaka, dll. Prosa Lama

11 Prosa Baru Roman, Mengisahkan pelaku dengan segala suka dukanya
Novel, Mengisahkan pelaku dengan kisah yang paling menarik disertai konflik Cerpen, Bagian kecil kehidupan pelaku yang paling menarik dengan konflik dll. Prosa Baru

12 Sajak Puisi baru yang bebas dari peraturan-peraturan dalam pembentukan rangkap, baris, kata-kata dan irama.

13 Ciri Sajak Tidak mempunyai imbangan bunyi yang tetap
Mempunyai keharmonian baik antara isi dan bahasa Mempunyai rangkap Tidak mempunyai rima tetap pada akhir baris Ciri Sajak

14 Jenis Sajak Sajak Ketuhanan Sajak Cinta Sajak Masyarakat Sajak Alam
Sajak Semangat Perjuangan Dll.

15 Pantun Puisi lama yang mempunyai aturan sajak a-b-a-b agar menarik dan mudah dimengerti

16 Pantun mempunyai akhir rima yang sama pada baris genap/ganjil
Kadang, dua baris awal tak berhubungan dengan isi pantun (dua baris akhir) Ciri Pantun

17 Jenis Pantun Pantun Adat Pantun Agama Pantun Budi Pantun Jenaka
Pantun Kepahlawanan Pantun Kias Pantun Nasihat Dll. Jenis Pantun

18 Contoh Pantun Kemuning di tengah balai Bertumbuh terus semakin tinggi
Berunding dengan orang tak pandai Bagaikan alu pencungkil duri Jangan suka bermain tali Kalau tak ingin terikat olehnya Putus cinta jangan disesali Pasti kan datang cinta yang lainnya

19 Thanks! Hopefully help you all


Download ppt "Tugas Bahasa Indonesia"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google