Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BACAAN Al-Quran NO 0 .6 fahmi basya Flying Book 0.6

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BACAAN Al-Quran NO 0 .6 fahmi basya Flying Book 0.6"— Transcript presentasi:

1 BACAAN Al-Quran NO 0 .6 fahmi basya Flying Book 0.6
Sarana belajar membaca Quran dari Al-Quran fahmi telkom . net fahmi hotmail . com fahmi basya

2 N dan L Yang berbunyi N, seperti Nun konsonan (Nun mati) atau baris dua AN, IN, UN, jika bertemu dengan huruf Lam , ia dibaca “hilang” N nya diganti L , Sehingga terjadi 2L Yakul-la-hhuu Tulisannya: YAKUN-LAHHUU Baca nya: YAKUL-LAHHUU Pada lafadz Adzan: Tulisannya: Asy-hhadu-an laaaa ilaa-hha illal-laaaaaaaaahh Kita dengar di TV : Asy-hhadu-al laaaa ilaa-hha illal-laaaaaaaaahh

3 Hafalan dan Makna Satupun Yang sama A-had-de’ Ku-Fu-wan Yakul-la-hhuu
untuk-Nya ada Satupun Yang sama Dan Belum A-had-de’ Ku-Fu-wan Yakul-la-hhuu Wa-Lam Dan belum ada satupun yang sama dengan Nya Walam-Yakul-La-hhuu ku-fu-wan ahad-de’ Harus dihafal bacaan dan maknanya

4 Ash-Shomad Pusat semadi Yang Satu Ahad-de’ Shomad-de’
Allaa-hhush-shomad-de’ Qul hhuwal-laa-hhu Ahad-de’ Allaahh Pusat Semadi Allaahh tempat semuanya bergantung Katakan!: “Dia Allaahh Yang Satu”

5 Tafsiran Ash-Shomad itu ialah :
Raja manusia malikinnnnaaaas Tuhan manusia I-laa-hhinnnnaaaas

6 Lam yalid-de’ walam yuu-lad-de’
diperanakkan beranak Yuu-lad-de’ Yalid-de’ Lam yalid-de’ walam yuu-lad-de’ Belum Dia beranak, dan belum Dia diperanakkan Kata “Lam = Belum” sering diganti “Tidak”. Karena untuk menghindari salah pengertian. Orang suka berfikir “Kalau Belum, barangkali Akan” Tidak ! Dia beranak, dan Tidak! Dia diperanakkan

7 Badii’ Samaawaati wal-ardhi Badii-’us Badii-’us-samaawaati-wal-ardhi
Yang Menjelmakan Langit dan Bumi Samaawaati wal-ardhi Badii-’us Badii-’us-samaawaati-wal-ardhi (Kalau disambung) Badii-’us-samaawaati-wal-ardh (Kalau berhenti) Yang Menjelmakan Langit dan Bumi.

8 Bagaimana ada baginya anak ? Annaa yakuunu la-hhuu walad-de’

9 Padahal tidak ada bagi-Nya isteri
Shoo-hibahh Walam takul-lahuu shoohibahh

10 N dan W Wa hhuwa bikulli Syai-in ‘aliiiim Wa kholaqo kulla syai-inwwww
Yang berbunyi N, seperti Nun konsonan (Nun mati) atau baris dua AN, IN, UN, jika bertemu dengan huruf Waw , ia dibaca “mendengung” dengan meinsert W ke N Wa hhuwa bikulli Syai-in ‘aliiiim Wa kholaqo kulla syai-inwwww Dan (Dia) menciptakan tiap sesuatu, dan Dia mengetahui karakter tiap sesuatu.

11 Surat ke 6 ayat 101 Yang menjelmakan Langit dan Bumi,
Bagaimana ada bagi-Nya anak, padahal tidak ada bagi-Nya isteri. Dan Dia menciptakan tiap sesuatu, dan Dia mengetahui karakter tiap sesuatu (Al-Quran, surat Al-An’am, ke 6 ayat 101)

12 UJIAN.IV Baca dan terjemahkan

13 Nabi SAW mengatakan bahwa surat Al-Ikhlash 1/3 Al-Quran
Nabi SAW mengatakan bahwa surat Al-Ikhlash 1/3 Al-Quran. Membacanya 3 x sama pahalanya dengan mambaca 1 Al-Quran. Bahkan Mas kawin Saidina Ali ra, adalah membaca surat ini 3x dalam satu nafas, sebagai wujud membaca Al-Quran satu nafas.

14 fahmi -basya @ telkom . net fahmi _basya @ hotmail . com


Download ppt "BACAAN Al-Quran NO 0 .6 fahmi basya Flying Book 0.6"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google