Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Di bagi ke dalam asas-asas fomal dan yang material.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Di bagi ke dalam asas-asas fomal dan yang material."— Transcript presentasi:

1 Di bagi ke dalam asas-asas fomal dan yang material.
Asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik menurut I.C.van der Vlies Di bagi ke dalam asas-asas fomal dan yang material. Asas-asas yang formal meliputi: Asas tujuan yang jelas; Asas organ/lembaga yang tepat; Asas perlunya pengaturan; Asas dapatnya dilaksanakan; Asas konsensus.

2 Asas-asas yang material meliputi:
Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar; Asas tentang dapat dikenali; Asas perlakuan yang sama dalam hukum; Asas kepastian hukum; Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual

3 Apabila mengikuti pembagian asas fomal dan yang material.
Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut menurut A.Hamid S.Attamimi Apabila mengikuti pembagian asas fomal dan yang material. Asas-asas yang formal meliputi: Asas tujuan yang jelas; Asas organ/lembaga yang tepat; Asas perlunya pengaturan; Asas materi muatan yang tepat; Asas dapatnya dilaksanakan; Asas dapatnya dikenali.

4 Asas-asas yang material meliputi:
Asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara; Asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara; Asas sesuai dengan prinsip negara berdasar atas Hukum; Asas sesuai dengan prinsip Pemerintahan berdasar Sistem Konstitusi.

5 Asas Pembentukan (berdasarkan Pasal 5 UU no 10 tahun 2004)
kejelasan tujuan kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; keterbukaan;

6 Asas materi muatan (berdasarkan Pasal 6 UU no 10 tahun 2004)
pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhineka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;


Download ppt "Di bagi ke dalam asas-asas fomal dan yang material."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google