Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Latar Belakang Masalah

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Latar Belakang Masalah"— Transcript presentasi:

1 Latar Belakang Masalah
Banyak menganggap bahwa semua agama benar Lebih bertumpu pada falsafah “UMUME” Penilaian sudah disandarkan pada akal bukan naqli

2 Permasalahan Keyakinan kurang kuat/ meng akar
Merasa “ Puas “ dengan yang sudah ada Ghirroh untuk maju/ berkembang kecil

3 AGAMA Yakni agama Islam adalah “
Apa yang disyariatkan Alloh dengan perantaraan NabiNya berupa : Perintah (Awaamir) Larangan ( Nawaahi ) Petunjuk ( Irsyaadah ) Untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat

4 Coba kita Bandingkan mana saja yang masuk dalam kategori Agama
PILIH THE BEST !!

5 I S L A M- KAH ? ?

6 I S L A M 3. Ali 'Imran 19. Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab[189] kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat- ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.

7 3. Ali 'Imran 20. Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku." Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi[190]: "Apakah kamu (mau) masuk Islam." Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba- Nya.

8 2. Al Baqarah 143. Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan[95] agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia- nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.


Download ppt "Latar Belakang Masalah"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google