Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

FLYING BOOK 103 KH. FAHMI BASYA www.12mb.com/fahmi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "FLYING BOOK 103 KH. FAHMI BASYA www.12mb.com/fahmi."— Transcript presentasi:

1 FLYING BOOK 103 KH. FAHMI BASYA

2 =15 x 19 Di Lutut, ketika sujud di ka’bah.2: (53+99) = 152 = 8 x 19
80 79 =15 x 19 42 46 (35+98) = 133 = 7 x 19 82 39 75 75 58 53 35 99 98 87 74 74 87 62 45 56 56 11 37 19 19 91 91 96 96 15 15 8 8 98 98 99 99

3 63 x19 Di tangan ketika sujud di ka’bah.2 94+ 501 + 507 + 95=
82 Ka’bah.2 39 75 75 58 87 74 74 87 56 56 19 19 91 91 94 95 96 Stone batu 96 15 15 8 8 = 98 98 95+ ( ) + 95= 94 99 5x19+ (53x19) + 5x19= 99 9 95 102 63 x19

4 (20+22+1+11) = 54 x19 Di jari kaki dan hajar aswad ketika sujud
82 Ka’bah.2 39 123+91=(11x9)+5 +1 =76 = 4x19 75 75 58 =114 = 6x19 123 91 87 74 74 87 56 56 19 19 91 91 384 = (20 x19)+4 418 = 22 x19 Stone batu 96 96 15 15 +4 4+15 = 1x19 15 8 8 98 98 Jadi bilangan di kaki semua: ( ) = 54 x19 94 99 99 +12 95 102 Sisa 5 diberikan kepada 3 bilangan yang tidak mempunyai pasangan dengan sujud, yaitu 102,(karena di kepala tidak ada bilangan) 8 dan 75,

5 Sehingga semua bilangan sujud :
Di kaki = 54 x19 Di lutut = 15 x 19 Di Tangan = 63 x 19 Jumlah = x 19 132 x 19 54 x19 15 x 19 63 x 19

6 Bilangan di sendi-sendi paha itu = 13 x 19
Pada ekspresi I’tidal, tangan dilepas ke pangkal paha: Bilangan di sendi-sendi paha itu = 13 x 19 Bilangan 13 x 19 ini jika pindah ke dimensi tangan ia akan jadi 13 = 247 = 13 x 19 Bilangan di siku dan di tangan = 96 111 13x19 =134 =82 507 501 13 = 1444 Bilangan 76 ini tidak asing bagi kita. Empat jari kaki dan tangan = 4x19 = 76 dan surat Al-Insan No 76 1444 = 76 x 19

7 Enam bilangan di pangkal tangan ini
92 97 106 105 113 112 176 120 21 66 Enam bilangan di pangkal tangan ini 5 4 65 74 12 56

8 Jika sedang duduk dalam sholat,
Ia bergabung dengan dua bilangan di lutut Ia seperti “ikatan ion” dalam ilmu kimia yang melahirkan benda-benda (selain ikatan kovalen). 134+53=187= 10x19 -3 82+35=117= 6x19 + 3 Kalau hal itu terjadi pada unsur Natrium (Na) dan Clor (Cl), maka yang terjadi adalah Garam Dapur (Na Cl) Ion -3 Ion +3 Dan kristal Garam itu memang bentuknya seperti Ka’bah 53 35 5 4 65 74 12 56

9 Rabbigh firli 12 65 74 56 5 4 134 82 35 53 16 x 19 =304 = 16 x 19

10 Di tangan kanan ini seperti ada tulisan Allah yang ditulis oleh graff No Surat jumlah ayat itu
Telunjuk kanan 92 106 112 Dan yang menarik perhatian: ekspresi tangan syahadat dengan telunjuk kanan ini memberikan hubungan antara syahadat dan surat ke 112 176 Dan ini: 21 = 21x19 4 = 7 x 19

11 11x19 Assalaamu’alaikum Assalaamu’alaikum (5x19) +11 (6x19) -11 87 86
17

12 Bilangan-bilangan nx19 pada SHALAT dan SALAM
Dalam ekspresi sholat, selain takbir, ada 2 kali lagi tangan diangkat seperti takbir, yaitu ketika akan rukuk, dan ketika I’tidal. Sehingga bilangan di atas ditambah (65+65)x19 1.Dua tangan ketika takbir = 65 x 19 2.Dua kaki waktu duduk = 53 x 19 3.Dua tangan ketika berdiri = 53 x 19 *.tangan diangkat akan rukuk = 65 x 19 4.Tangan dan Lutut waktu rukuk = 65 x 19 5.Bahu dan pangkal paha waktu rukuk = 38 x 19 6.Sujud = 132 x 19 *.tangan diangkat ketika I’tidal = 65 x 19 7.I’tidal tangan dilepas = 76 x 19 8.Lutut dan tangan ketika duduk = 16 x 19 9.Telunjuk waktu syahadat = x 19 10 Salam = 11x 19

13 (Al-Quran, surat Al-Ahzab, ke 33 ayat 43)
Demikian, Tulang dan Shalat Bilangan-bilangan itu tidak dapat terjadi dengan sendirinya, jika saja ekspresi shalat itu tidak datang dari Tuhan yang menurunkan Al-Qur’an. Itu Bukti Bahwa ekspresi-ekspresi shalat yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW itu adalah benar. Dia Yang (ekspresikan) sholat atas kamu dan malaikat Nya, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, Dan Dia sangat teliti kepada orang-orang beriman. (Al-Quran, surat Al-Ahzab, ke 33 ayat 43) Subhaana Robbika, Rabbil ‘izzati ‘amma ya shifun, walaamun ‘alal mursalin, walhamdu lillaahhi Rabbil ‘aalamiin

14 Tetapi mengapa phenomena rangkaian itu diletakkan pada ayat 34 ?
Di dalam tafsir Al-Qur’an yang bernama Al-Furqon, yang ditafsirkan oleh A.HASAN, dipakai kata “Rangkaian” untuk memahami kata “Hadits”. Hasil scan dari tulisan tafsir Al-Qur’an itu sbb: (Al-Quran, surat Ath-Thuur, ke 52 ayat 34)(Al-Furqon,Tafsir A Hasan) Menarik sangat fenomena yang dihantarkan A.HASAN ke hadapan kita dengan kata “rangkaian” ini. Kita tahu kata-kata “Rangkaian Melati”. Bagaikan mutiara yang terikat satu sama lain, membentuk rangkaian. Tetapi mengapa phenomena rangkaian itu diletakkan pada ayat 34 ? Itu fenomena khusus untuk jama’ah Flying Book yang lahir setelah generasi A.HASAN

15 (Al-Quran, surat Ath-Thuur, ke 52 ayat 34)
1.Dua tangan ketika takbir = 65 x 19 2.Dua tangan ketika berdiri = 53 x 19 3.tangan diangkat akan rukuk = 65 x 19 4.Tangan dan Lutut waktu rukuk = 65 x 19 5.Bahu pangkal paha waktu rukuk = 38 x 19 6.Tangan diangkat akan I’tidal = 65 x 19 7.I’tidal tangan dilepas = 76 x 19 8.Sujud = 132 x 19 9.Dua kaki waktu duduk = 53 x 19 10.Lutut tangan ketika duduk = 16 x 19 11.Telunjuk waktu syahadat = x 19 12.Salam = 11 x 19 Jumlah rangkaian = 646 x19 646 = 34 x 19 34.Maka cobalah mereka buat satu rangkaian seperti dia jika mereka orang-orang yang betul (Al-Quran, surat Ath-Thuur, ke 52 ayat 34)

16 Berdiri awal: Rukuk: Berdiri kedua: Sujud: Berlutut.1: Berlutut.2:
Untuk memudahkan hitungan, kita perlu memberi satu bilangan saja dalam satu ekspresi terminal sholat. Misalnya berdiri pertama, adalah Takbir + Tangan dilipat. Bilangannya adalah 65x x19 = 118x19 x19¹ Berdiri awal: 118 Kemudian Rukuk yang diawali dengan mengangkat tangan kemudian rukuk, maka bilangannya : 65x x x19 = 168 x 19 Rukuk: 168 Kemudian I’tidal yang diawali dengan mengangkat tangan kemudian dilepas, bilangannya 65x x19 = 141 x 19 Berdiri kedua: 141 Sujud: Kemudian sujud 132 x 19 132 Kemudian berlutut tanpa tangan syahadat, bilangannya 53x x19 = 69x19 Dengan tangan syahdat 69x19 + 7x19 = 76x19 Berlutut.1: 69 Berlutut.2: 76

17 Koefisien dari koefisien bilangan ekspresi 1 raka’at shalat:
118 168 141 132 69 132 760 76 = 40 x 19 = 4 x 19 = 760

18 Jika kita kembalikan ia jadi (20x19)x19²
Jadi koefisien dari koefisien dari sholat yang 2 raka’at : 84 x19² 40 40 4 Untuk sholat yang 3 raka’at : = 128 Untuk sholat yang 4 raka’at : = 168 Untuk macam raka’at sholat yang 2,3,4 raka’at itu : Yang 2 raka’at = 84 Yang 3 raka’at = 128 Yang 4 raka’at = 168 + 380 = 20 x 19 Jika kita kembalikan ia jadi (20x19)x19² ={(1+19)x19} x19² = 19³ + 19x19³ = 34.Maka cobalah mereka buat satu rangkaian seperti dia jika mereka orang-orang yang betul (Al-Quran, surat Ath-Thuur, ke 52 ayat 34) h fahmi basya 20 Rabiul Awwal 1424

19 Demikian Flying-Book 103


Download ppt "FLYING BOOK 103 KH. FAHMI BASYA www.12mb.com/fahmi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google