Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi & Komunikasi

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi & Komunikasi"— Transcript presentasi:

1 Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi & Komunikasi
Matematika SMA Kelas X Semester 2 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Bab 3 Media Pembelajaran Berbasis Dimensi Tiga Teknologi Informasi & Komunikasi Oleh : Achmad Syukran MAN 1 Selong

2 Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2
Standar Kompetensi Menentukan kedudukan jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis dan bidang dalam ruang dimensi tiga Lanjut Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2 Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2

3 Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2
Standar Kompetensi Menentukan kedudukan jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis dan bidang dalam ruang dimensi tiga Lanjut Kompetensi Dasar Menentukan kedudukan titik, garis dan bidang dalam ruang dimensi tiga Lanjut Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2 Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2

4 Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2
Standar Kompetensi Menentukan kedudukan jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis dan bidang dalam ruang dimensi tiga Lanjut Kompetensi Dasar Menentukan kedudukan titik, garis dan bidang dalam ruang dimensi tiga Lanjut Indikator Kedudukan titik terhadap garis Kedudukan titik terhadap bidang Kedudukan dua garis Kedudukan garis dan bidang Kedudukan dua bidang Lanjut Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2 Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2

5 Kedudukan titik terhadap garis
1 Kedudukan titik terhadap garis Titik A terletak pada garis k Lanjut Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2 Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2

6 Kedudukan titik terhadap garis
1 Kedudukan titik terhadap garis Titik A terletak pada garis k Lanjut b. Titik A terletak di luar garis k Melalui titik A di luar garis k dapat ditarik garis tegak lurus (AA` = jarak titik A ke garis k) Lanjut Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2 Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2

7 Kedudukan titik terhadap bidang
2 Kedudukan titik terhadap bidang Titik A terletak pada bidang v Lanjut Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2 Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2

8 Kedudukan titik terhadap bidang
2 Kedudukan titik terhadap bidang Titik A terletak pada bidang v Lanjut b. Titik A terletak di luar bidang v Proyeksi titik A pada bidang v adalah A`. AA` tegak lurus bidang v dan AA` = jarak titik A ke bidang v Lanjut Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2 Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2

9 Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2
3 Kedudukan dua garis Dua garis dikatakan : Berpotongan Bila kedua garis mempunyai satu titik persekutuan dan terletak pada satu bidang Lanjut Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2 Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2

10 Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2
3 Kedudukan dua garis Dua garis dikatakan : Berpotongan Bila kedua garis mempunyai satu titik persekutuan dan terletak pada satu bidang b. Berimpit Bila kedua garis mempunyai dua titik persekutuan, maka kedua garis itu mempunyai semua titik persekutuan Lanjut Lanjut Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2 Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2

11 Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2
3 Kedudukan dua garis Dua garis dikatakan : Berpotongan Bila kedua garis mempunyai satu titik persekutuan dan terletak pada satu bidang b. Berimpit Bila kedua garis mempunyai dua titik persekutuan, maka kedua garis itu mempunyai semua titik persekutuan c. Sejajar Bila kedua garis terletak pada satu bidang, tetapi tidak mempunyai titik persekutuan Lanjut Lanjut Lanjut Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2 Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2

12 Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut
3 Kedudukan dua garis Dua garis dikatakan : Berpotongan Bila kedua garis mempunyai satu titik persekutuan dan terletak pada satu bidang b. Berimpit Bila kedua garis mempunyai dua titik persekutuan, maka kedua garis itu mempunyai semua titik persekutuan c. Sejajar Bila kedua garis terletak pada satu bidang, tetapi tidak mempunyai titik persekutuan d. Bersilangan Bila melalui kedua garis tidak dapat dilukis satu bidang datar Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2 Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2

13 Kedudukan garis terhadap bidang
4 Kedudukan garis terhadap bidang Sebuah garis dikatakan : Terletak pada bidang Bila sebuah garis seluruhnya terletak pada bidang maka semua titik pada garis itu terletak pada bidang Garis k terletak pada bidang v Lanjut Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2 Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2

14 Kedudukan garis terhadap bidang
4 Kedudukan garis terhadap bidang Sebuah garis dikatakan : Terletak pada bidang Bila sebuah garis seluruhnya terletak pada bidang maka semua titik pada garis itu terletak pada bidang Garis k terletak pada bidang v Lanjut b. Sejajar dengan bidang Bila sebuah garis dan sebuah bidang sama sekali tidak mempunyai titik persekutuan Garis k1 terletak pada bidang v, maka k1 // k2 Lanjut Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2 Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2

15 Kedudukan garis terhadap bidang
4 Kedudukan garis terhadap bidang Sebuah garis dikatakan : Terletak pada bidang Bila sebuah garis seluruhnya terletak pada bidang maka semua titik pada garis itu terletak pada bidang Garis k terletak pada bidang v Lanjut b. Sejajar dengan bidang Bila sebuah garis dan sebuah bidang sama sekali tidak mempunyai titik persekutuan Garis k1 terletak pada bidang v, maka k1 // k2 Lanjut c. Menembus bidang Bila sebuah garis dan sebuah bidang hanya mempunyai satu titik persekutuan Garis k menembus bidang v di titik A Lanjut Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2 Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2

16 Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2
5 Kedudukan dua bidang Dua buah bidang dikatakan : Berimpit Bila kedua bidang mempunyai tiga buah titik persekutuan Berimpit Lanjut Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2 Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2 c. Menembus bidang Bila sebuah garis dan sebuah bidang hanya mempunyai satu titik persekutuan Lanjut

17 Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2
5 Kedudukan dua bidang Dua buah bidang dikatakan : Berimpit Bila kedua bidang mempunyai tiga buah titik persekutuan b. Sejajar Bila kedua bidang tidak mempunyai titik persekutuan Berimpit Sejajar Lanjut Lanjut Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2 Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2 c. Menembus bidang Bila sebuah garis dan sebuah bidang hanya mempunyai satu titik persekutuan Lanjut

18 Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut
5 Kedudukan dua bidang Dua buah bidang dikatakan : Berimpit Bila kedua bidang mempunyai tiga buah titik persekutuan b. Sejajar Bila kedua bidang tidak mempunyai titik persekutuan c. Sejajar Bila kedua bidang tidak mempunyai titik persekutuan Berimpit Sejajar Berpotongan Lanjut Lanjut Lanjut Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2 Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2 c. Menembus bidang Bila sebuah garis dan sebuah bidang hanya mempunyai satu titik persekutuan Lanjut

19 Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2
6 Uji Kompetensi Kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. P titik tengah CG dan Q titik potong AC dan BD. Tunjukkan dengan gambar jarak dari titik A ke garis DF ! Kubus ABCD.EFGH, tunjukkan dengan gambar jarak titik A ke bidang BDHF ! Kubus ABCD.EFGH, tentukan diagonal ruang yang berpotongan dengan AB ! Kubus ABCD.EFGH panjang rusuk 2 cm. Titik P merupakan titik potong EG dan HF. Q titik potong garis AC dan BD. Tunjukkan dengan gambar garis BE sejajar dengan bidang DCGH Kubus ABCD.EFGH dengan panjang sisi 10 cm. Titik P di tengah EF dan R di tengah GH. Tentukan garis potong antara bidang BDG dengan bidang ACGE Lanjut Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2 Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2 c. Menembus bidang Bila sebuah garis dan sebuah bidang hanya mempunyai satu titik persekutuan Lanjut

20 Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2
Terima Kasih Sampai Jumpa Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2 Media Pembelajaran Matematika " Dimensi Tiga" Kelas X Semester 2


Download ppt "Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi & Komunikasi"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google