Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KONSEP KETUHANAN DALAM ISLAM

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KONSEP KETUHANAN DALAM ISLAM"— Transcript presentasi:

1 KONSEP KETUHANAN DALAM ISLAM
Bab III KONSEP KETUHANAN DALAM ISLAM Perkataan” Ilah” yang diterjemahkan “Tuhan” dalam al-Qur’an dipakai untuk menyatakan berbagai obyek yang dibesarkan atau dipentingkan mansia, misal dalam QS. Al-Jatsiyah : 23 : “Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya ...”

2 Ibnu Taimiyah Mendefinisikan al-Ilah :
Al-Ilah ialah: Yang dipuja dengan sepenuh kecintaan hati, tunduk kepada-Nya, merendahkan diri di hadapan-Nya, takut dan mengharapkan-Nya, kepadanya tempat berpasrah ketika berada dalam kesulitan, berdoa dan bertawakkal kepada-Nya untuk kemaslahatan diri, meminta perlindungan dari pada-Nya, dan menimbulkan ketenangan disaat mengingatnya dan terpaut cinta kepad-Nya. BACK

3 SEJARAH PEMIKIRAN MANUSIA TENTANG TUHAN (Teori Barat)
1. Dinamisme (Benda punya kekuatan) 2. Animisme (Benda punya roh) 3. Polytheisme (Banyak Tuhan/ Dewa) 4. Henotheisme (Satu Dewa/ golongan) 5. Monotheisme (Satu Tuhan untuk semua BACK 3

4 Pemikiran Umat Islam Melahirkan Ilmu Tauhid, Ilmu Kamam atau Ilmu Ushuluddin setelah Rasulullah SAW wafat: Mu’tazilah : Kaum rasionalis (orang Islam yangberbuat dosa besar adalah tidak kafir tidak mukmin (Manzilah bainal manzilatain) Qodariyah : Manusia mempunyai kebebasan dalam berkehendak dan berbuat Jabariyah : Manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berbuat Asy’ariyah dan Maturidiyah : Pendapatnya berada di antara Qadariyah dan Jabariyah

5 Konsep Tuhan Dalam Islam
Surat al-Ikhlas Syahadat Tauhid Asma’u Husna Sifatsifat Allah yang 20, dll BACK

6 Pengertian Iman Sudah Jelas
Takwa: Waqo, Yaqi, Wiqoyah artinya takut, menjaga, memelihara, melindungi. Fungsi Takwa: 1. Menjadikan manusia mulia di sisi Allah, 2. Bekal dunia- akhirat, 3. Diber jalan keluar, 4. Pakaian bathin, 5. akan menjadi manusia yang dapat membedakan. BACK

7 BACK


Download ppt "KONSEP KETUHANAN DALAM ISLAM"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google