Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BAB 2 AL QUR’AN Tentang ETOS KERJA HOME SK/KD PETA KONSEP MATERI

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BAB 2 AL QUR’AN Tentang ETOS KERJA HOME SK/KD PETA KONSEP MATERI"— Transcript presentasi:

1 BAB 2 AL QUR’AN Tentang ETOS KERJA HOME SK/KD PETA KONSEP MATERI
EVALUASI

2 Memahami ayat-ayat al Qur’an tentang etos kerja
Standar Kompetensi: Memahami ayat-ayat al Qur’an tentang etos kerja Kompetensi Dasar: Membaca Q.S al Mujadilah: 11 dan Q.s al Jumu’ah: 9-10 Menyebutkan arti Q.s al Mujadilah: 11 dan Q.s al Jumu’ah: 9-10 Membiasakan etos kerja seperti terkandung dalam Q.s al Mujadilah: 11 dan Q.s al Jumu’ah: 9-10 BACK

3 PETA KONSEP Q.S AL MUJADILAH 11 AL QUR’AN TENTANG ETOS KERJA
ALJUM’AH 9-10 BACK

4 Tadarus يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [المجادلة/11] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) [الجمعة/9 -10]

5 A. Keunggulan Orang yang Beriman dan Berilmu
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ﺝ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ ﻻ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [المجادلة/11] Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

6 يَآيُّهَا ﺝ اُنْشُزُوا ﻻ آَمَنُوآ إِذَا Tajwid Bacaan Hukum Bacaan
Cara Membaca Alasan يَآيُّهَا Mad jaiz munfasil Yaa ayyuhaa (panjangnya 2,4,6 harakat) huruf mad bertemu huruf hamzah dalam dua kata آَمَنُوآ إِذَا Mad Jaiz Munfasil Amanuu iza (panjangnya 2, 4 atau 6 harakat) Huruf mad bertemu dengaan huruf hamzah pada kata lain Waqaf Jaiz Boleh berhenti (waqaf) boleh tidak/terus Ketika memulai bacaan tidak usah mengulangi bacaan sebelumnya اُنْشُزُوا Ikhfa Unsyuzuu Nun mati bertemu huruf syin La waqfa fiihi Tidak boleh berhenti (waqaf) Ketika memulai bacaan, ulangi bacaan sebelumnya

7 Kandungan Ayat Perintah untuk memberikan kelapangan kepada orang lain dalam majlis ilmu dan segala majlis yang sifatnya menaati Allah swt Apabila diperintahkan untuk berbuat kebajikan dan hal-hal yang diridhai oleh Allah maka bersegeralah memenuhi perintah tersebut Allah swt mengangkat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Teristimewa Allah mengangkat orang- orang beriman yang berilmu مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ (رواه مسلم) “……. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga …………..“ (H.R. Muslim) BACK

8 B. Dorongan Agar Rajin Beribadah dan Giat Bekerja
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) [الجمعة/9 - 10] Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (9) Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (10)”.

9 maka berte-baranlah kalian
salat diseru / dipanggil apabila mereka beriman orang-orang yang Wahai Allah mengingat kepada maka berjalanlah kalian jum’ah di hari jika bagi kalian lebih baik demikian itu jual beli / perdagangan dan ting-galkanlah maka berte-baranlah kalian telah dise-lesaikan maka apabila kalian mengetahui kalian adalah karunia dari dan carilah muka bumi di kalian beruntung supaya kalian banyak dan ingatlah MU F R A D A T

10 Kandungan Ayat Seruan Allah swt terhadap orang-orang yang beriman yang sudah berstatus mukallaf untuk melaksanakan sholat jum’at Wajibnya meninggalkan semua kegiatan ketika waktu untuk sholat jum’at telah tiba Setelah selesai sholat jum’at bersegeralah berusaha atau bekerja agar memperoleh karunia-Nya Karunia Allah swt antara lain: - Ilmu pengetahuan - Harta benda - Jabatan - Kesehatan - Kekuatan - Kedamaian - Kesejahteraan BACK

11 EVALUASI Apa Perbedaan antara Toleransi?
Mengapa kita harus giat bekerja? Kemukakan dampak negatif dari sifat malas? Bagaimanakah kita bersikap dan berperilaku dengan pemeluk agama lain? Sebutkan tiga kerukunan dalam beragama? Bolehkah kita menghadiri ritual pemeluk agama lain? Terangkan! BACK

12 WASSALAM…. BACK


Download ppt "BAB 2 AL QUR’AN Tentang ETOS KERJA HOME SK/KD PETA KONSEP MATERI"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google