Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Bab – V SAMBUNGAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Bab – V SAMBUNGAN."— Transcript presentasi:

1 Bab – V SAMBUNGAN

2 KOMPONEN SAMBUNGAN KOMPONEN SAMBUNGAN ALAT PENYAMBUNG Baut Paku keling
1. Profil/pelat yang disambung 2. Profil/pelat penyambung 3. Alat penyambung ALAT PENYAMBUNG Baut d = 10,12, 16, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36 mm d = 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1”, 11/8”, 11/4”, 13/8”, 11/2” Paku keling d = 11,14, 17, 20, 23, 26, 29 mm Las Baut mutu tinggi 1 2 3 2 3 3 1 1 V. Sambungan

3 KETENTUAN UMUM BEBAN SAMBUNGAN KETENTUAN SAMBUNGAN
Berdasarkan gaya dalam pada sambungan, yaitu Msamb dan Dsamb Atau : Berdasarkan gaya dalam maksimum, yaitu Mmaks dan Dmaks KETENTUAN SAMBUNGAN Dalam satu sistem sambungan, hanya boleh ada satu macam alat penyambung Garis kerja gaya normal/aksial batang-batang suatu KRB harus berpotongan pada satu titik Titik berat alat penyambung diusahakan berimpit dengan garis kerja gaya aksial (tidak ada eksentrisitas) sambungan Dmaks Dsamb Bid D Bid M Msamb Mmaks V. Sambungan

4 KETENTUAN SAMBUNGAN BAUT & PAKU KELING
DIAMETER LUBANG Baut : dlubang = dbaut + 1mm Paku keling : dlubang = dpaku keling Baut mutu tinggi : dlubang = dbaut mutu tinggi + 2mm JUMLAH Minimum 2 (dua) buah a. b. Arah gaya, maksimum 5 buah JARAK Jarak antaranya (s dan u) Minimum = 2,5d Maksimum = 7d atau 14t Jarak ke tepi luar (s1) Minimum = 1,5d Maksimum = 3d atau 6t PELAT PENGISI Bila pelat yg disambung & penyambung tidak langsung bersinggungan, harus diberi pelat pengisi s1 u u s1 s s s1 s1 V. Sambungan

5 PERHITUNGAN SAMBUNGAN BAUT/PK
TAHAPAN PERHITUNGAN Perhatikan beban yang bekerja Merupakan sambungan dasar Merupakan kombinasi sambungan dasar Rencanakan diameter, jumlah dan susunan baut/pk Hitung daya dukung 1 baut/pk (N) Hitung beban terbesar 1 baut/pk (N) Harus dipenuhi syarat NN, bila tidak dipenuhi, maka Diameter baut/pk diperbesar, N menjadi lebih besar Jumlah diperbanyak, atau susunan diubah sedemikian hingga N menjadi lebih kecil SAMBUNGAN DASAR Gaya  baut/pk Beban geser-tumpu Gaya // baut/pk Beban tarik Momen  baut/pk Momen // baut/pk KOMBINASI SAMB DASAR Kombinasi geser-tumpu atau kombinasi tarik Diselesaikan seperti samb dasar Kombinasi geser-tumpu & tarik P.k. : i = √(ta2+3g2)  Baut : i = √(ta2+1,56g2)  V. Sambungan

6 PERHITUNGAN SAMBUNGAN DASAR BAUT/PK
Diameter, jumlah dan susunan baut/pk direncanakan dahulu BEBAN THD BAUT/PK GAMBAR DAYA DUKUNG BAUT/PK (N) [pilih yg terkecil] BEBAN TERBESAR BAUT/PK (N) [syarat NN] KETR Gaya  Ng = 1¼d2g atauNg = 2¼d2g Ntu = t.d.tu N = P/n n = jumlah baut/pk Gaya // Nta = ¼d2ta Momen  Nx = M.ymaks/(x2+y2) Ny = M.xmaks/(x2+y2) N = √(Nx2 + Ny2) x & y diukur dari pusat berat baut/pk Momen // N = Nx = M.ymaks/(y2) y diukur dari titik putar P P Geser & tumpu P Tarik M M Geser & tumpu Tarik M V. Sambungan

7 DAFTAR TEGANGAN IJIN BEBAN SYARAT BAUT PAKU KELING BAUT MUTU TINGGI
Geser g g g = 0,61 g = 0,81 Tarik ta ta ta = 0,71 ta = 0,81 Tarik & geser i i i =1 i = √(ta2+1,56g2) i = √(ta2+3g2) Tumpu tu tu Bila s1>2d Bila 1,5ds12d tu = 1,52 tu = 1,22 tu = 22 tu = 1,62 tu = 1,53 tu = 1,23 Keterangan :1=alat penyambung ,2=profil/pelat yg disambung , 3= dipilih yg terkecil antara1 &2 V. Sambungan

8 SAMBUNGAN LAS MACAM KETENTUAN LAS SUDUT Las tumpul Las sudut
Lbr = panjang las bruto (pelaksanaan) Ln = panjang las neto (hitungan) a = tebal las KETENTUAN LAS SUDUT Panjang las neto (Ln) Ln  40mm 10a  Ln  40a Bila syarat maks tidak dipenuhi, dibuat putus-putus Btg tekan : d  16t atau  20cm Btg tarik : d  24t atau  30cm Panjang las bruto (Lbr) Lbr = Ln + 3a Tebal las (a) a  ½t√2 t Lbr 1 d Lbr 2 t Lbr a V. Sambungan

9 PERHITUNGAN KEKUATAN LAS
BEBAN & DAYA DUKUNG LAS Gaya yg diperhitungkan untuk sambungan las minimum = 3ton Daya dukung las TAHAPAN PERENCANAAN LAS Rencanakan tebal las a (perhatikan syarat maksimum) Hitung luas bidang retak las A Hitung panjang las Panjang las neto Ln Panjang las bruto Lbr P = daya dukung las P =.A = c..A  = teg ijin pada arah gaya A = luas bidang retak las = a.Ln c = koefisien, tergantung pada besar sudut  (lihat tabel-26 atau tabel-30) P A =  c. P = beban las A Ln =  a Lbr = Ln + 3a V. Sambungan

10 SAMBUNGAN BALOK/PROFIL WF
SISTEM SAMBUNGAN Sambungan sayap atas & bawah (antara sayap WF dan pelat penyambung sayap) Sambungan badan (antara badan WF dan pelat penyambung badan) PEMBAGIAN BEBAN PADA SAMBUNGAN Sambungan sayap Memikul sebagian momen lentur M, yaitu Mpp-sayap Sambungan badan Memikul gaya lintang/geser D Memikul sisa momen lentur M, yaitu Mpp-badan= M - Mpp-sayap V. Sambungan

11 PELAT PENYAMBUNG SYARAT PELAT PENYAMBUNG TEGANGAN PELAT PENYAMBUNG
Pelat penyambung sayap (pp-sayap) Pelat penyambung badan (pp-badan) TEGANGAN PELAT PENYAMBUNG Pelat penyambung sayap Pelat penyambung badan App-sayap  Asayap tpp-badan  0,7tbadan - ymaks-pp-badan maks-pp-badan ymaks-pp-sayap + maks-pp-sayap M.ymaks-pp-sayap maks-pp-sayap =   Ineto-pp M.ymaks-pp-badan maks-pp-badan =   Ineto-pp Ineto-pp = Ipp-sayap+ Ipp-badan- Ilubang-pp-sayap- Ilubang-pp-badan V. Sambungan

12 SAMBUNGAN SAYAP TIPE SAMBUNGAN KONTROL KEKUATAN BAUT/PK
Sambungan dengan beban gaya  baut/pk (tampang 1) BEBAN SAMBUNGAN Beban gaya KONTROL KEKUATAN BAUT/PK Beban 1 baut/pk N=Nx=Ppp-sayap/n Daya dukung 1 baut/pk N dihitung yang terkecil antara Ng danNtu Syarat N N pp-sayap ypp-sayap - + ypp-sayap pp-sayap Ppp-sayap = pp-sayapAneto-pp-sayap dimana M.ypp-sayap pp-sayap =  Ineto-pp Ppp-sayap = gaya yg bekerja pada pp-sayap pp-sayap = tegangan rata-rata pp-sayap Aneto-pp-sayap = luas neto pp-sayap V. Sambungan

13 SAMBUNGAN BADAN TIPE SAMBUNGAN KONTROL KEKUATAN BAUT/PK
Sambungan dengan beban gaya & momen  baut/pk (tampang 2) BEBAN SAMBUNGAN Beban gaya Beban momen KONTROL KEKUATAN BAUT/PK Beban 1 baut/pk Nx=Nx-M = Mpp-badan.ymaks/(x2+y2) Ny=Ny-M+Ny-D = Mpp-badan.xmaks/(x2+y2) + D/n N = √(Nx2+Ny2) Daya dukung 1 baut/pk N dihitung yang terkecil antara Ng danNtu Syarat N N pp-sayap ypp-sayap - + ypp-sayap pp-sayap Nx = N Ny = D Mpp-badan = M - Mpp-sayap dimana Mpp-sayap = Ppp-sayap  2ypp-sayap Mpp-sayap = momen yg dipikul pp-sayap V. Sambungan


Download ppt "Bab – V SAMBUNGAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google