Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KELAS X Semester 1 / Ganjil

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KELAS X Semester 1 / Ganjil"— Transcript presentasi:

1 KELAS X Semester 1 / Ganjil
ILMU SEJARAH

2 Pengertian SEJARAH Etimologi ( asal kata ) Bahasa ARAB
 Syajaratun  Pohon 

3 Lanjutan… Bahasa JERMAN  GESCHICHTE = Masa Lampau

4 Lanjutan Bahasa INGGRIS HISTORY  Masa Lampau Bahasa YUNANI
 ISTOR  Orang Pandai

5 Menurut Para Ahli… HERODOTUS ( 484-425 )
 Sejarah tidak berkembang ke masa depan melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keaadaan manusia

6 IBN KHALDUN ( )  Sejarah adalah pengetahuan tentang proses-proses berbagai realitas dan sebab muasababnya secara mendalam

7 R. MOH. ALI Keseluruhan perubahan, kejadian, peristiwa, kenyataan, yang benar-benar terjadi Cerita tentang perubahan Ilmu yang menyelidiki tentang perubahan- perubahan yang benar-benar terjadi di masa lampau

8 SARTONO KARTODIRJO Sejarah Subyektif Dalam penulisannya menggunakan unsur perasaan dan pikiran penulis Sejarah Obyektif Penulisannya dilihat secara keseluruhan daripada peristiwa yang berlangsung

9 KUNTOWIJOYO Diakronis  Memanjang dalam Waktu Ideografis  Menggambarkan, menceritakan Empiris  Sejarah bersandar pada pengalaman manusia

10 HAKIKAT SEJARAH Manusia  Ruang  Waktu

11 Sejarah sebagai PERISTIWA
Merupakan kejadian yang benar-benar terjadi ( I’histoir Realite ) Ciri-ciri Peristiwa Sejarah : UNIK dan mempunyai PENGARUH BESAR

12 Sejarah sebagai KISAH Merupakan kisah sejarah ( L’histoir recite ) sejarah dipandang sebagai cerita masa lampau yang kemudian dihadirkan menjadi data sejarah  Contoh kisah sejarah : Biografi

13 Sejarah sebagai ILMU  Memiliki Masalah  Memiliki Bukti  sehingga diperlukan Pembuktian secara Ilmiah

14 Ciri-ciri Sejarah sebagai Ilmu
EMPIRIS = Pengalaman Memiliki Objek Memiliki Teori Memiliki Metode

15 Sejarah sebagai SENI  Dari fakta yang ada dibutuhkan daya imajinasi dan kreativitas yang tinggi untuk menjelaskan suatu peristiwa secara lebih bermakna

16 Ciri Sejarah sebagai SENI
INTUISI Pemahaman langsung dan Insting diperlukan dalam penelitian sejarah. IMAJINASI Sejarawan harus dapat membayangkan apa yang sebenarnya terjadi, dan apa yang terjadi pada peristiwa sejarah. EMOSI Sejarawan diharapkan dapat menghadirkan peristiwa sejarah seolah-olah mengalami sendiri peristiwa itu.

17 Lanjutan.... Gaya Bahasa Dalam penggunaan gaya bahasa ini harus diperhatikan penggunaan istilah dan idiom yang terkait suatu zaman. Mis : “siap”  tahun 1945  waspada terhadap musuh “diamankan”  orba  dipenjarakan, dikucilkan, dibunuh.

18 Kelemahan-kelemahan sejarah sebagai seni
Berkurangnya Ketepatan dan Objektivitas Penulisan Sejarah akan Terbatas

19 KEGUNAAN Sejarah Guna Ekstrinsik
Sejarah memiliki fungsi dalam pendidikan moral, penalaran, politik, kebijakan, perubahan, masa depan, keindahan, dan ilmu bantu Guna Intrisik Sejarah berguna sebagai  ilmu cara mengetahui masa lampau pernyataan pendapat  profesi

20 SEJARAH  Ilmu tentang WAKTU
KESIMPULAN SEJARAH  Ilmu tentang WAKTU Dalam dimensi waktu terjadi 4 (empat) hal : Perkembangan Kesinambungan Pengulangan Perubahan


Download ppt "KELAS X Semester 1 / Ganjil"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google