Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Ayat-ayat Al-Qur’an Mengenai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Ayat-ayat Al-Qur’an Mengenai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"— Transcript presentasi:

1 Ayat-ayat Al-Qur’an Mengenai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
AGAMA ISLAM Ayat-ayat Al-Qur’an Mengenai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

2 Pendahuluan Setelah mengetahui betapa tinggi perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan dan betapa Allah SWT mewajibkan kepada kaum muslimin untuk menuntut ilmu, maka Islampun telah mengatur dan menggariskan kepada ummatnya agar mereka menjadi ummat yang terbaik (dalam ilmu pengetahuan dan dalam segala hal).

3 Alam Semesta Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk memikirkan alam semesta (QS 3/ ) – QS. Ali-Imran dan mengambil berbagai hukum serta manfaat darinya, ada beberapa ayat yang telah dibuktikan oleh pengetahuan modern yaitu :

4 Ayat tentang asal mula alam semesta dari kabut/nebula (QS 41/11) – QS
Ayat tentang asal mula alam semesta dari kabut/nebula (QS 41/11) – QS. Fussilat. Ayat bahwa matahari dan bulan memiliki waktu orbit yang berbeda-beda (QS 55/5) – QS. Ar-Rahman dan garis edar sendiri2 yang tetap (QS 36/40) – QS. Yasin. Ayat tentang tekanan udara rendah di angkasa (QS 6/125) – QS. Al-An’am. Ayat tentang bahwa awal kehidupan dari air (QS 21/30) – QS. Al-Anbiya. Ayat tentang revolusi bumi mengedari matahari (QS 27/88) – QS. An-Naml. Ayat bahwa pada tumbuhan terdapat pasangan bunga jantan (etamine) dan bunga betina (ovules) yang menghasilkan perkawinan (QS 13/3) – QS. Ar-Ra’d.

5 Allah SWT berfirman “Allah menganugrahkan al-hikmah (kepahaman yang dalam tentang Al-Qur’an dan As-Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa yang dianugrahi al hikmah itu, ia benar-benar telah dianugrahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).” (QS. Al-Baqarah:269)

6 Allah telah menyebutkan bahwa orang yang telah diberi ilmu (al-hikmah) adalah orang yang mendapat anugerah yang banyak, mengingat pentingnya ilmu tersebut bagi manusia. Ilmu pengetahuan yang bermanfaat akan semakin mempertebal keimanan seseorang dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT.

7 Kesimpulan Al-Quran bukanlah kitab sains murni, namun demikian Al-Quran tetap berfungsi sebagai kitab ilmu pengetahuan. Al-Quran mengajarkan kepada manusia untuk senantiasa menuntut ilmu, mengamalkannya, serta menularkannya kepada orang lain. Barangsiapa telah menunaikan hal tersebut, maka orang tersebut telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Adapun beberapa ayat dalam Al-Quran yang mengisyaratkan tentang hal-hal ilmiah di alam semesta, hal tersebut merupakan mukjizat bayani bagi Al-Quran serta untuk menambah keimanan bagi orang yang beriman.

8 DEMIKIAN PRESENTASI DARI KELOMPOK KAMI
TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA


Download ppt "Ayat-ayat Al-Qur’an Mengenai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google