Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Selamat Mengikuti Quiz Ramadhan ….

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Selamat Mengikuti Quiz Ramadhan …."— Transcript presentasi:

1 Selamat Mengikuti Quiz Ramadhan …

2 3

3 2

4 1

5 Hamzah bin Abdul Muthalib Usamah bin Zaid Ubaidilah Ibnu Jaroh
13. Siapakah tokoh yang menemui syahid di medan Uhud hinga dijuluki sebagai singa Allah (Asadullah) ? Hamzah bin Abdul Muthalib Usamah bin Zaid Ubaidilah Ibnu Jaroh

6 14. Halaqah Rasulullah bersama para pemeluk islam pada awal2 kenabian, yang pertama kali diadakan di rumah? Abu Tholib B. Arqom C.Khodijah

7 15. Siapakah orang yang pertama kali masuk islam dari golongan remaja ?
Zubair bin Awwam Zaid bin Tsabit Ali bin Abu Tholib

8 16. Apakah nama gua yang dimasuki Rasulullah untuk bersembunyi saat beliau berhijrah dari Makkah ke Madinah ? Hira Tsur Jabal Nur

9 Saad bin Abi Waqosh Mu’adz bin Jabbal Mush’ab bin Umair
17. Siapakah nama sahabat yang diutus Rasulullah untuk menjadi duta beliau di Madinah guna mengajarkan Islam kepada kaum Anshar ? Saad bin Abi Waqosh Mu’adz bin Jabbal Mush’ab bin Umair

10 Ja’far bin Abu Tholib Saad bin Abi Waqoz Abdullah bin Mas’ud
18. Siapa nama sahabat yang secara jasmani maupun perangainya menyerupai Rasulullah ? Ja’far bin Abu Tholib Saad bin Abi Waqoz Abdullah bin Mas’ud

11 Ubaidillah ibnu Zalul Salman Al-Farishi Nu’man bin Huyay
19. Siapa nama sahabat yang mengusulkan agar digali parit disekitar kota Madinah pada perang Khandaq ? Ubaidillah ibnu Zalul Salman Al-Farishi Nu’man bin Huyay

12 Hilal bin Umayyah Mushab bin Umair Ali Bin Abu Tholib
20. Salah satu nama sahabat yang tertinggal mengikuti perang Tabuk ? Hilal bin Umayyah Mushab bin Umair Ali Bin Abu Tholib

13 Shofiah Zainab binti Jahsyi Mariah Qibtiyah
21. Siapakah nama istri Rasulullah yang pernah menjadi istri anak angkat beliau ? Shofiah Zainab binti Jahsyi Mariah Qibtiyah

14 Maqom Ibrahim Shofa Hajar aswad
22. Dimulai dari manakah pelaksanaan thawaf ? Maqom Ibrahim Shofa Hajar aswad

15 23. Tahun duka cita karena meninggalnya Abu Tholib dan Khodijah pada tahun :
10 H B. 11 H C. 12H

16 24. Apa sebutan bagi perbuatan seorang suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya sehingga istrinya itu haram baginya ? A. Talak B. Li’an C. Zihar

17 Ibrahim Qosim Abdullah
25. Nama buah hati Rasulullah yang meninggal pada peristiwa gerhana adalah : Ibrahim Qosim Abdullah

18 Bersuci B. Perang Badar C. Hijrah
26. Hadits pertama pada kumpulan hadits arba’in disabdakan Rasulullah pada peristiwa ? Bersuci B. Perang Badar C. Hijrah

19 Al - Baqoroh : 201 Al – Baqoroh : 187 Al-Baqoroh : 155
27. Rabbana atina fiddunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina ‘adza bannar Al - Baqoroh : 201 Al – Baqoroh : 187 Al-Baqoroh : 155

20 Sya’ban Dzulhijjah Syawal
28. Manakah salah satu bulan dimana umat islam dilarang untuk menumpahkan darah / berperang ? Sya’ban Dzulhijjah Syawal

21 Darun Nadwah Darun Najah Rumah Abu Jahal
29. Tempat bermusyawarah kaum kafir Quraisy untuk merumuskan cara-cara membunuh Rasululah Saw ketika hijrah ke Madinah ? Darun Nadwah Darun Najah Rumah Abu Jahal

22 27 Rojab 12 Rabiul awal 10 Dzulhijah
30. Pada saat hijrah Makah – Madinah, Rasulullah dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal : 27 Rojab 12 Rabiul awal 10 Dzulhijah


Download ppt "Selamat Mengikuti Quiz Ramadhan …."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google