Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

HASIL PENDATAAN KELUARGA TH.2012 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "HASIL PENDATAAN KELUARGA TH.2012 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR"— Transcript presentasi:

1 HASIL PENDATAAN KELUARGA TH.2012 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
A.DATA DEMOGRAFI

2 JUMLAH KK MENURUT JENIS KELAMIN
NO NAMA KECAMATAN JUMLAH KK JUMLAH KK MENURUT JENIS KELAMIN LAKI - LAKI PEREMPUAN 1 Way Bungur 6,415 6,154 261 2 Jabung 13,749 13,265 484 3 Marga Sekampung 7,482 7,336 146 4 Braja Selebah 6,164 6,018 5 Labuhan Ratu 12,045 11,081 964 6 Waway Karya 10,237 9,390 847 7 Pasir Sakti 9,910 8,914 996 8 Gunung Pelindung 5,962 5,697 265 9 Melinting 7,170 6,504 666 10 Mataram Baru 7,210 6,595 615 11 Bandar Sribhawono 11,644 10,897 747 12 Bumi Agung 5,399 4,837 562 13 Batanghari Nuban 11,295 10,671 624 14 Sekampung Udik 20,500 20,207 293 15 Marga Tiga 13,443 12,920 523

3 JUMLAH KK MENURUT JENIS KELAMIN
LANJUTAN NO NAMA KECAMATAN JUMLAH KK JUMLAH KK MENURUT JENIS KELAMIN LAKI - LAKI PEREMPUAN 16 Metro Kibang 5,641 5,165 476 17 Raman Utara 10,474 9,837 637 18 Purbolinggo 10,471 10,031 440 19 Way Jepara 14,350 13,756 594 20 Batanghari 14,906 13,875 1,031 21 Sekampung 16,502 14,835 1,667 22 Pekalongan 11,848 10,899 949 23 Labuhan Maringgai 17,182 16,495 687 24 Sukadana 19,656 18,900 756 JUMLAH 269,655 254,279 15,376

4 JUMLAH ANGGOTA KELUARGA MENURUT KELOMPOK UMUR
2. JUMLAH JIWA MENURUT KELOMPOK UMUR NO NAMA KECAMATAN JUMLAH ANGGOTA KELUARGA MENURUT KELOMPOK UMUR BAYI ( 0 - < 1TH) BAYI ( 1 - < 5TH) TAHUN T A H U N TAHUN TAHUN 60 TH TAHUN JUMLAH 1 Way Bungur 485 1,328 1,585 3,928 5,105 8,513 1,927 22,871 2 Jabung 103 4,883 1,316 7,781 5,734 34,352 1,993 56,162 3 Mrga Sekampung 277 2,115 729 3,497 4,849 14,242 1,057 26,766 4 Braja Selebah 727 1,797 1,399 4,992 3,416 9,245 1,290 22,866 5 Labuhan Ratu 1,638 3,991 2,456 11,163 4,389 18,493 2,679 44,809 6 Waway Karya 334 2,046 851 7,709 4,551 20,857 2,651 38,999 7 Pasir Sakti 864 2,084 1,643 7,424 4,658 19,501 2,030 38,204 8 Gnung Pelindung 129 1,046 942 2,934 2,113 13,124 2,060 22,348 9 Melinting 630 1,812 1,047 6,003 2,360 15,622 1,918 29,392 10 Mataram Baru 2,004 2,324 3,540 11,034 5,332 6,535 1,417 32,186 11 Bndr Sribhawono 479 2,112 1,401 7,051 11,186 19,658 2,563 44,450 12 Bumi Agung 415 1,098 685 3,174 1,944 8,750 1,408 17,474 13 Batnghari Nuban 657 3,153 671 6,728 4,794 22,783 3,407 42,193 14 Sekampung Udik 1,721 4,093 2,368 10,458 17,901 32,218 4,141 72,900 15 Marga Tiga 430 2,510 2,025 8,277 5,022 25,544 3,017 46,825

5 JUMLAH ANGGOTA KELUARGA MENURUT KELOMPOK UMUR
LANJUTAN NO NAMA KECAMATAN JUMLAH ANGGOTA KELUARGA MENURUT KELOMPOK UMUR BAYI ( 0 - < 1TH) BAYI ( 1 - < 5TH) TAHUN T A H U N TAHUN TAHUN 60 TH TAHUN JUMLAH 16 Metro Kibang 275 970 1,585 3,419 5,105 8,513 1,927 22,871 17 Raman Utara 471 1,786 1,316 6,913 5,734 34,352 1,993 56,162 18 Purbolinggo 399 1,785 729 6,186 4,849 14,242 1,057 26,766 19 Way Jepara 1,024 2,803 1,399 13,262 3,416 9,245 1,290 22,866 20 Batanghari 1,109 3,055 2,456 10,059 4,389 18,493 2,679 44,809 21 Sekampung 843 3,116 851 10,426 4,551 20,857 2,651 38,999 22 Pekalongan 540 2,342 1,643 8,182 4,658 19,501 2,030 38,204 23 Labuhan Maringgai 1,472 2,757 942 10,556 2,113 13,124 2,060 22,348 24 Sukadana 1,462 4,029 1,047 13,266 2,360 15,622 1,918 29,392 18,488 59,035 3,540 184,422 5,332 6,535 1,417 32,186

6 B. DATA KELUARGA BERENCANA

7 1. JUMLAH PUS DAN PESERTA KB AKTIF
NO. URUT D E S A PASANGAN USIA SUBUR JUMLAH PESERTA KB BUKAN PESERTA KB 1 Way Bungur 5,230 3,642 1,588 2 Jabung 10,148 8,003 2,145 3 Mrga Sekampung 6,150 4,024 2,126 4 Braja Selebah 4,645 3,191 1,454 5 Labuhan Ratu 8,391 5,699 2,692 6 Waway Karya 7,454 5,064 2,390 7 Pasir Sakti 8,210 5,442 2,768 8 Gnung Pelindung 5,291 3,431 1,860 9 Melinting 5,665 3,650 2,015 10 Mataram Baru 6,818 5,060 1,758 11 Bndr Sribhawono 8,394 5,460 2,934 12 Bumi Agung 3,779 2,707 1,072 13 Batnghari Nuban 8,371 5,746 2,625 14 Sekampung Udik 15,622 10,568 5,054 15 Marga Tiga 8,486 5,326 3,160

8 LANJUTAN 16 Metro Kibang 4,315 2,871 1,444 17 Raman Utara 7,007 4,639
NO. URUT D E S A PASANGAN USIA SUBUR JUMLAH PESERTA KB BUKAN PESERTA KB 16 Metro Kibang 4,315 2,871 1,444 17 Raman Utara 7,007 4,639 2,368 18 Purbolinggo 7,663 5,223 2,440 19 Way Jepara 9,375 6,487 2,888 20 Batanghari 11,149 7,244 3,905 21 Sekampung 11,731 8,320 3,411 22 Pekalongan 8,699 5,969 2,730 23 Labuhan Maringgai 11,185 8,340 2,845 24 Sukadana 14,701 9,553 5,148 198,479 135,659 62,820

9 2. PUS BUKAN PESERTA KB 1 Way Bungur 53 151 729 655 1,588 2 Jabung 189
NO. URUT D E S A PASANGAN USIA SUBUR  BUKAN PESERTA KB HAMIL INGIN ANAK SEGERA INGIN ANAK DI TUNDA TIDAK INGIN ANAK LAGI JUMLAH 1 Way Bungur 53 151 729 655 1,588 2 Jabung 189 164 326 1,466 2,145 3 Mrga Sekampung 196 548 758 624 2,126 4 Braja Selebah 119 342 397 596 1,454 5 Labuhan Ratu 291 852 529 1,020 2,692 6 Waway Karya 289 569 690 842 2,390 7 Pasir Sakti 527 590 766 885 2,768 8 Gnung Pelindung 125 287 582 866 1,860 9 Melinting 439 601 686 2,015 10 Mataram Baru 224 443 388 703 1,758 11 Bndr Sribhawono 127 892 1,200 715 2,934 12 Bumi Agung 106 254 304 408 1,072 13 Batnghari Nuban 154 457 765 1,249 2,625 14 Sekampung Udik 542 1,043 1,601 1,868 5,054 15 Marga Tiga 941 900 724 595 3,160

10 LANJUTAN 16 Metro Kibang 117 493 554 280 1,444 17 Raman Utara 149 699
NO. URUT D E S A PASANGAN USIA SUBUR  BUKAN PESERTA KB HAMIL INGIN ANAK SEGERA INGIN ANAK DI TUNDA TIDAK INGIN ANAK LAGI JUMLAH 16 Metro Kibang 117 493 554 280 1,444 17 Raman Utara 149 699 803 717 2,368 18 Purbolinggo 196 156 523 1,565 2,440 19 Way Jepara 463 867 496 1,062 2,888 20 Batanghari 356 1,043 1,094 1,412 3,905 21 Sekampung 354 954 805 1,298 3,411 22 Pekalongan 286 722 892 830 2,730 23 Labuhan Maringgai 135 1,032 852 826 2,845 24 Sukadana 469 1,375 1,442 1,862 5,148 6,847 15,122 17,821 23,030 62,820

11 C.TAHAPAN KELUARGA

12 TAHAPAN KELUARGA 1 Way Bungur 1,293 1,909 2,044 1,169 - 6,415 2 Jabung
NO. URUT D E S A HASIL PENTAHAPAN KELUARGA SEJAHTERA KELUARGA PRA SEJAHTERA KELUARGA SEJAHTERA I KELUARGA SEJAHTERA II KELUARGA SEJAHTERA III KELUARGA SEJAHTERA III Plus JUMLAH 1 Way Bungur 1,293 1,909 2,044 1,169 - 6,415 2 Jabung 3,914 4,476 3,783 1,220 356 13,749 3 Mrga Sekampung 2,469 1,613 1,860 1,254 286 7,482 4 Braja Selebah 2,218 1,967 1,420 479 80 6,164 5 Labuhan Ratu 3,902 5,399 1,973 704 67 12,045 6 Waway Karya 5,323 2,227 2,037 602 48 10,237 7 Pasir Sakti 5,309 2,621 1,739 200 41 9,910 8 Gnung Pelindung 2,325 1,447 1,621 483 86 5,962 9 Melinting 3,728 1,560 1,400 422 60 7,170 10 Mataram Baru 3,295 1,489 1,533 759 134 7,210 11 Bndr Sribhawono 2,561 2,792 4,137 1,686 468 11,644 12 Bumi Agung 1,585 1,373 1,066 1,003 372 13 Batnghari Nuban 1,379 2,079 5,930 221 11,295 14 Sekampung Udik 6,535 7,529 5,559 688 189 20,500 15 Marga Tiga 2,646 4,715 5,144 841 97 13,443

13 LANJUTAN NO. URUT D E S A TAHAPAN KELUARGA SEJAHTERA KELUARGA PRA SEJAHTERA KELUARGA SEJAHTERA I KELUARGA SEJAHTERA II KELUARGA SEJAHTERA III KELUARGA SEJAHTERA III Plus JUMLAH 16 Metro Kibang 1,793 1,009 1,249 1,539 51 5,641 17 Raman Utara 1,278 1,698 2,169 5,053 276 10,474 18 Purbolinggo 2,066 1,605 1,006 5,783 11 10,471 19 Way Jepara 3,872 1,865 7,618 927 68 14,350 20 Batanghari 4,331 2,357 3,231 3,941 1,046 14,906 21 Sekampung 4,126 554 763 11,059 - 16,502 22 Pekalongan 3,115 2,944 2,683 2,918 188 11,848 23 Labuhan Maringgai 5,856 4,757 5,485 951 133 17,182 24 Sukadana 5,711 3,108 4,260 5,197 1,380 19,656 80,630 63,093 69,710 50,564 5,658 269,655


Download ppt "HASIL PENDATAAN KELUARGA TH.2012 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google