Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Morfologi Tumbuhan Ririn Puspadewi. I. Pendahuluan Morfologi : bentuk dan susunan tubuh tumbuhan Anatomi : morfologi dalam Spermatophyta (tumbuhan berbiji)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Morfologi Tumbuhan Ririn Puspadewi. I. Pendahuluan Morfologi : bentuk dan susunan tubuh tumbuhan Anatomi : morfologi dalam Spermatophyta (tumbuhan berbiji)"— Transcript presentasi:

1 Morfologi Tumbuhan Ririn Puspadewi

2 I. Pendahuluan Morfologi : bentuk dan susunan tubuh tumbuhan Anatomi : morfologi dalam Spermatophyta (tumbuhan berbiji)

3 II.Kormus : tubuh tumbuhan yang hanya di miliki oleh Pteridophyta dan Spermatophyta Tiga bagian pokok : 1.Akar (radix) 2.Batang (caulis) 3.Daun (folium)

4 Metamorfosis bagian pokok: 1.Kuncup (gemma) 2.Bunga (flos) 3.Duri (spina) 4.Alat-alat pembelit (cirrhus) 5.Umbi (tuber) 6.Rimpang (rhizoma) 7.Umbi lapis (bulbus)

5 Alat tambahan/alat pelengkap (organa accessoria) Rambut atau bulu (pilus) Sisik (lepis) Lentisel (lenticulus) Alat yang berhubungan erat dengan makanan : alat hara (organum nutritivum). Alat yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan yang baru : alat perkembangbiakan (organum reproductivum)

6 III. Alat Hara (Organum Nutritivum) 1.Daun (folium) : -Bagian tempat melekatnya/duduknya daun pada tubuh tumbuhan : buku-buku (nodus) -Tempat di atas daun yang merupakan sudut antara batang dan daun : ketiak daun (axilla)

7 Fungsi daun : 1.Pengambilan zat-zat makanan (resorbsi) 2.Pengolahan zat-zat makanan (asimilasi) 3.Penguapan air (transpirasi) 4.Pernafasan (respirasi) Zat-zat makanan di ambil dari udara melalui celah-celah halus : mulut daun (stoma).

8 Daun lengkap mempunyai bagian-bagian : 1.Upih daun/pelepah daun (vagina) 2.Tangkai daun (petiolus) 3.Helaian daun (lamina) Contoh tumbuhan : pohon pisang (Musa paradisiaca L.), pohon pinang (Areca catechu L.), bambu (Bambusa sp.)

9 Gambar daun lengkap :

10 Susunan daun yang tidak lengkap : a.Hanya terdiri atas tangkai dan helaian saja : daun bertangkai. Contoh : d nangka (Artocarpus integra Merr.) & d mangga (Mangifera indica L.) b.Terdiri atas upih & helaian daun : daun berupih/d. berpelepah. Contoh : d padi (Oryza sativa L.) & d jagung (Zea mays L.)

11 c. Hanya terdiri atas helaian saja, tanpa upih & tangkai : daun duduk (sessilis). Contoh : d biduri (Calotropis gigantea R.Br.)

12 Daun yg hanya terdiri atas helaian daun saja dpt mempunyai pangkal yang demikian lebarnya : daun memeluk batang (amplexicaulis). Contoh : tempuyung (Sonchus oleraceus L.)

13 d. Hanya terdiri atas tangkai saja, tangkai biasanya menjadi pipih menyerupai helaian daun : helaian daun semu/palsu (filodia). Contoh : d Acacia auriculiformis A. Cunn

14 Alat-alat tambahan/pelengkap pada daun: 1.D penumpu (stipula). Menurut letaknya di bagi : a. Daun penumpu bebas (stipulae liberae), cth d kacang tanah (Arachis hypogaea L.)

15 b. D penumpu yg melekat pada kanan kiri pangkal tangkai daun (stipulae adnate), cth : Rosa sp

16 c. Dn penumpu yg berlekatan manjadi satu & mengambil tempat di dlm ketiak daun (stipula axillaris atau stipula intrapetiolaris) d. D penumpu yg berlekatan menjadi satu dan mengambil tempat berhadapan dengan tangkai daun & biasanya agak lebar hingga melingkari batang (stipula petiolo opposita atau stipula antidroma). e. D penumpu yang berlekatan & mengambil tempat di antara 2 tangkai daun/ d penumpu antar tangkai (stipula interpetiolaris), cth d Morinda citrifolia L.

17 2. Selaput bumbung (ocrea/ochrea); selaput tipis yg menyelubungi pangkal suatu ruas batang. cth d Polygonum sp

18 3. Lidah-lidah (ligula), suatu selaput kecil yg biasanya terdapat pd batas antara upih & helaian daun pd rumput (Gramineae)

19 2. Bangun/bentuk daun (circumscriptio) Berdasarkan letak bagian daun yang terlebar itu dapat dibedakan 4 golongan daun : 1.Bag yg terlebar terdapat kira-kira di tengah-tengah helaian daun 2.Bag yg terlebar terdapat di bawah tengah-tengah helaian daun 3.Bag yg terlebar terdapat di atas tengah-tengah helaian daun 4.Tdk ada bag yg terlebar (helaian daun dr pangkal ke ujung sama lebar)

20 Ket. : 1. a. Bulat/bundar (orbicularis), p:l = 1:1. Cth : d Nelumbium nelumbo Druce

21 b. Bangun perisai (peltatus), bagun bulat,tangkai daun yg tdk tertanam pd pangkal daun tp pd bag tengah helaian daun. Cth d jarak c. Jorong (ovalis/ellipticus),p:l = 1,5-2:1. Cth : d Artocarpus integra Merr. d. Memanjang (oblongus), p:l = 2,5-3:1. Cth : d Annona squamosa L. e. Bag lanset (lanceolatus), p:l = 3-5:1. Cth : d Plumiera acuminata Ait

22 2.A. Pangkal daun tdk bertoreh: a.Bgn bulat telur (ovatus), cth d Hibiscus rosa sinensis L. b.Bgn segitiga (triangularis), cth d Mirabilis jalapa L. c.Bgn delta (deltoideus), cth d Antigonon leptopus Hook. et Arn. d.Bgn belah ketupat (rhomboideus), cth d Pachyrrhizus erosus Urb.

23 2.B. Pangkal daun bertoreh atau berlekuk: a.Bgn jantung (cordatus), cth d Hibiscus tiliaceus L. b.Bgn ginjal (reniformis), cth d Centella asiatica Urb. c.Bgn anak panah (sagittatus), cth d Sagittaria sagittifolia L. d.Bgn tombak (hastatus), cth d Monochoria hastata Solms

24 3. a. bgn bulat telur sungsang (obovatus), d Manilkara kauki Dub. b. Bgn jantung sungsang (obcordatus), cth d Sida retusa L. c. Bgn segitiga terbalik/pasak (cuneatus), d Marsilea crenata Presl. d. Bgn sudip/spatel /solet (spathulatus), d Elephantopus scaber L.

25 4. A bgn garis (linearis), cth Gramineae b. Bgn pita (ligulatus), cth d Zea mays L. c. Bgn pedang (ensiformis), cth d Agave sisalana Perr. d. Bgn paku/dabus (subulatus), cth d Araucaria cunninghamii Ait e. Bgn jarum (acerosus), cth d Pinus merkusii Jungh. & De Vr.

26 Ujung daun (apex folii) a.Runcing (acutus) b.Meruncing (acuminatus) c.Tumpul (obtusus) d.Membulat (rotundatus) e.Rompang (truncatus) f.Terbelah (retusus) g.Berduri (mucronatus)

27 Pangkal daun (Basis Folii): 1. Yg tepi daun nya di bagian itu tidak pernah bertemu a.Runcing (acutus) b.Meruncing (acuminatus) c.Tumpul (obtusus) d.Membulat (rotundatus) e.Rompang/rata (truncatus) f.Berlekuk (emarginatus)

28 2. Yg tepi daunnya dapat bertemu & berlekatan satu sama lain a.Pertemuan tepi daun pd pangkal tjd pd sisi yg sama thdp batang sesuai dgn letak d pd batang tadi. b.Pertemuan tepi daun tjd pd sisi seberang batang yg berlawanan atau berhadapan dgnletak daun

29 Susunan tulang-tulang Daun (Nervatio/Venatio) Guna tulang daun : a.Memberi kekuatan pd daun b.Jln pengangkutan zat-zat yg diambil tumbuhan dr tanah(air + garam-garam terlarut di dlmnya) c.Jln pengangkutan hasil2 asimilasi dr tempat pembuatannya (dr daun ke bag lain yg membutuhkan)

30 Tulang-tulang daun menurut besar kecilnya : a.Ibu tulang (costa) b.Tulang-tulang cabang (nervus lateralis) c.Urat-urat daun (vena)

31 Susunan tulang daun: 1.Bertulang menyirip (penninervis) 2.Bertulang menjari (palminervis) 3.Bertulang melengkung (carninervis) 4.Bertulang sejajar /bertulang lurus (rectinervis) Dicotyledoneae > daun bertulang menyirip atau menjari, sedang Monocotyledoneae> daun bertulang melengkung atau sejajar

32 Tepi daun (Margo folii) 1.Rata (integer) 2.Bertoreh (divisus): bertoreh merdeka & toreh-toreh yg mempengaruhi bentuknya

33 Ket : tepi daun yg bertoreh merdeka a.Bergerigi (serratus) b.Bergerigi ganda/rangkap (biserratus) c.Bergigi (dentatus) d.Beringgit (crenatus) e.Berombak (repandus)

34 Tepi daun dgn toreh-toreh yg mempengaruhi bentuknya 1.Berdasarkan dalamnya toreh-toreh : a.Berlekuk (lobatus) b.Bercanggap (fissus) c.Berbagi (partitus) 2. Kombinasi (sifat toreh & susunan tulang): a.Berlekuk menyirip (pinnatilobus) b.Bercanggap menyirip (pinnatifidus) c.Berbagi menyirip (pinnatipartitus) d.Berlekuk menjari (palmatilobus) e.Bercanggap menjari (palmatifidus) f.Berbagi menjari (palmatipartitus)

35 Daging daun (Intervenium) Berdasarkan tebal tipisnya helaian daun : a.Tipis spt selaput (membranaceus) b.Spt kertas (papyraceus/chartaceus) c.Tipis lunak (herbaceus) d.Spt kulit/belulang (coriaceus) e.Berdaging (carnosus)

36 Sifat-sifat daun yg lain: 1.Warna daun : merah, hijau bercampur/tertutup warna merah, hijau kekuningan. 2.Permukaan daun : licin (laevis), gundul (glaber), kasap (scaber), berbingkul-bingkul (bullatus), berbulu (pilosus), berbulu halus & rapat (villosus), berbulu kasar (hispidus), bersisik (lepidus)


Download ppt "Morfologi Tumbuhan Ririn Puspadewi. I. Pendahuluan Morfologi : bentuk dan susunan tubuh tumbuhan Anatomi : morfologi dalam Spermatophyta (tumbuhan berbiji)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google