Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

POKOK BAHASAN TEOLOGI ISLAM

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "POKOK BAHASAN TEOLOGI ISLAM"— Transcript presentasi:

1 POKOK BAHASAN TEOLOGI ISLAM
Pembina: Dr. M. Lutfi Mustofa, M.Ag.

2 TUJUAN UMUM Agar Mahasiswa Mampu Memahami Konsep Teologi Islam, Sejarah Perkembangannya, Aliran-aliran, Ajaran-ajaran, dan Relevansinya dengan Kehidupan Umat Manusia di Era Kontemporer

3 PENGANTAR TENTANG TEOLOGI ISLAM
Pengertian Teologi Islam Objek & Ruang Lingkup Pembahasan Metode-metode dalam Studi Teologi Islam Tujuan & Manfaat Mempelajari Teologi Islam

4 KEDUDUKAN & RELASI TEOLOGI ISLAM
Sumber Ajaran Teologi Islam Kedudukan Teologi Islam dalam Sistem Keilmuan Islam Hubungan Teologi Islam dengan Ilmu Keislaman yang Lain Filsafat Islam Fiqh Tasawuf

5 SEJARAH RINGKAS KEMUNCULAN TEOLOGI ISLAM
Faktor-faktor Timbulnya Persoalan dan Aliran Teologi dalam Islam: Faktor Internal Faktor Eksternal Aliran-aliran dalam Teologi Islam dan Pokok-pokok Ajarannya: Khawarij Murji’ah Qadariah & Jabbariah Mu’tazilah Asy’ariah Maturidiah Ahlussunnah wal Jama’ah

6 ASPEK-ASPEK PEMIKIRAN TEOLOGI DALAM ISLAM: ANALISA PERBANDINGAN
Akal dan Wahyu Fungsi Wahyu Free Will & Predestination Kekuasaan dan Kehendak Mutlak Tuhan Keadilan Tuhan Perbuatan Manusia Sifat-sifat Tuhan Konsep Iman

7 RELEVANSI TEOLOGI ISLAM BAGI KEHIDUPAN MANUSIA DI ERA MODERN
Kritik atas Body of Knowledge Teologi Islam Skolastik Upaya Rekonstruksi Teologi Islam Berteologi Islam di Indonesia

8 “Perjalanan Kita Hari Ini Adalah Sebuah Investasi Masa Depan”
Selamat Berjuang “Perjalanan Kita Hari Ini Adalah Sebuah Investasi Masa Depan”


Download ppt "POKOK BAHASAN TEOLOGI ISLAM"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google