Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Rasulullah bersabda, “Allah mempunyai 99 nama, seratus kurang satu; barang siapa memahaminya akan masuk surga.” (Shahiih Bukhaari, Shahiih Muslim).

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Rasulullah bersabda, “Allah mempunyai 99 nama, seratus kurang satu; barang siapa memahaminya akan masuk surga.” (Shahiih Bukhaari, Shahiih Muslim)."— Transcript presentasi:

1 Rasulullah bersabda, “Allah mempunyai 99 nama, seratus kurang satu; barang siapa memahaminya akan masuk surga.” (Shahiih Bukhaari, Shahiih Muslim).

2 Asmaul Husna Disusun oleh : Annisa Dzikra Salma Devi Afryda Riani Sani
Norma Yuniar Pradita Putri Ariani Wirinda Shafira Aji Nur Fauzan Muh. Fadhil Farras X-3

3 Pengertian Asmaul husna
Asmaul berarti nama dan Husna berarti baik atau yang indah. Menurut bahasa, Asmaul Husna berarti nama-nama Allah SWT yang baik. Sedangkan menurut istilah adalah nama-nama yang baik yang dimiliki Allah SWT.

4 Dalil tentang Asmaa'ul Husna:
"Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Dia mempunyai asmaa'ul husna (nama-nama yang baik)." - (Q.S. Thaa-Haa : 8) Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar- Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al asmaa'ul husna (nama- nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu" - (Q.S Al-Israa': 110)

5 "Allah memiliki Asmaa' ul Husna, maka memohonlah kepada-Nya dengan menyebut nama-nama yang baik itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan" - (QS. Al-A'raaf : 180)

6 Asmaul Husna الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز
No. Nama Arab Arti Keterangan 1 Ar Rahman الرحمن Maha Pemurah Al Fatihah : 3 2 Ar Rahiim الرحيم Maha Penya 3 Al Malik الملك Maha Merajai/Memerintah Al Mu’minun : 116 4 Al Quddus القدوس Maha Suci Al Jum’ah : 14 5 As Salaam السلام Maha Memberi Kesejahteraan Al Hasyr : 23 6 Al Mu`min المؤمن Maha Memberi Keamanan 7 Al Muhaimin المهيمن Maha Pemelihara 8 Al `Aziiz العزيز Maha Perkasa Al Imran : 62 9 Al Jabbar الجبار Memiliki Mutlak Kegagahan 10 Al Mutakabbir المتكبر Maha Megah, Memiliki Kebesaran

7 الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض
11 Al Khaliq الخالق Maha Pencipta Ar Ra’d : 16 12 Al Baari` البارئ Maha Melepaskan (Membuat, Membentuk, Menyeimbangkan) Al Hasyr : 24 13 Al Mushawwir المصور Maha Membentuk Rupa (makhluknya) 14 Al Ghaffaar الغفار Maha Pengampun Al Baqarah : 235 15 Al Qahhaar القهار Maha Memaksa 16 Al Wahhaab الوهاب Maha Pemberi Karunia Al Imran : 18 17 Ar Razzaaq الرزاق Maha Pemberi Rezeki Adz Dzariyat : 58 18 Al Fattaah الفتاح Maha Pembuka Rahmat Saba’ : 26 19 Al `Aliim العليم Maha Mengetahui (Memiliki Ilmu) Al Baqarah : 29 20 Al Qaabidh القابض Maha Menyempitkan (makhluknya) Al Baqarah : 245

8 Maha Melapangkan (makhluknya)
21 Al Baasith الباسط Maha Melapangkan (makhluknya) Ar Ra’d : 26 22 Al Khaafidh الخافض Maha Merendahkan (makhluknya) At Hadist Tirmidzi 23 Ar Raafi` الرافع Maha Meninggikan (makhluknya) Al An’am 83 24 Al Mu`izz المعز Maha Memuliakan (makhluknya) Ali Imran 26 25 Al Mudzil المذل Maha Menghinakan (makhluknya) 26 Al Samii` السميع Maha Mendengar Al Isra’ 1 27 Al Bashiir البصير Maha Melihat Al Hadid 4 28 Al Hakam الحكم Maha Menetapkan Al Mu’min 48 29 Al `Adl العدل Maha Adil Al An’am 115 30 Al Lathiif اللطيف Maha Lembut Al Mulk 14

9 الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلى الكبير الحفيظ المقيت الحسيب
31 Al Khabiir الخبير Maha Mengenal Al An’am 18 32 Al Haliim الحليم Maha Penyantun Al Baqarah 235 33 Al `Azhiim العظيم Maha Agung Asy Syuro 235 34 Al Ghafuur الغفور Maha Pengampun Ali Imran 89 35 As Syakuur الشكور Maha Pembalas Budi (Menghargai) Fathir 30 36 Al `Aliy العلى Maha Tinggi An Nisa 34 37 Al Kabiir الكبير Maha Besar Ar Ra’d 9 38 Al Hafizh الحفيظ Maha Memelihara Hud 57 39 Al Muqiit المقيت Maha Pemberi Kecukupan An Nisa 85 40 Al Hasiib الحسيب Maha Membuat Perhitungan An Nisa 6

10 الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد
41 Al Jaliil الجليل Maha Luhur Ar Rahman 27 42 Al Kariim الكريم Maha Mulia An Naml 40 43 Ar Raqiib الرقيب Maha Mengawasi Al Ahzab 52 44 Al Mujiib المجيب Maha Mengabulkan Hud 61 45 Al Waasi` الواسع Maha Luas Al Baqarah 268 46 Al Hakiim الحكيم Maha Maka Bijaksana Ali Imran 18 47 Al Waduud الودود Maha Mengasihi Al Buruj 14 48 Al Majiid المجيد Al Buruj 15 49 Al Baa`its الباعث Maha Membangkitkan Yasin 52 50 As Syahiid الشهيد Maha Menyaksikan Al Maidah 117

11 الحق الوكيل القوى المتين الولى الحميد المحصى المبدئ المعيد المحيى
51 Al Haqq الحق Maha Benar Thaha 114 52 Al Wakiil الوكيل Maha Memelihara Al An’am 102 53 Al Qawiyyu القوى Maha Kuat Al Anfal 52 54 Al Matiin المتين Maha Kokoh Adz Dzariyat 58 55 Al Waliyy الولى Maha Melindungi An Nisa 45 56 Al Hamiid الحميد Maha Terpuji An Nisa 131 57 Al Muhshii المحصى Maha Mengalkulasi (Menghitung Segala Sesuatu) Maryam 94 58 Al Mubdi` المبدئ Maha Memulai Al Buruj 13 59 Al Mu`iid المعيد Maha Mengembalikan Kehidupan Ar Rum 27 60 Al Muhyii المحيى Maha Menghidupkan Ar Rum 50

12 المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر 61
Al Mumiitu المميت Maha Mematikan Al Mu’min 68 62 Al Hayyu الحي Maha Hidup Thaha 111 63 Al Qayyuum القيوم Maha Mandiri 64 Al Waajid الواجد Maha Penemu Adh Dhuha 6-8 65 Al Maajid الماجد Maha Mulia Hud 73 66 Al Wahid الواحد Maha Tunggal Al Baqarah 133 67 Al Ahad الاحد Maha Esa Al Ikhlas 1 68 As Shamad الصمد Maha Dibutuhkan, Tempat Meminta Ali Ikhlas 2 69 Al Qaadir القادر Maha Menentukan, Maha Menyeimbangkan Al Baqarah 20 70 Al Muqtadir المقتدر Maha Berkuasa Al Qamar 42

13 المقدم المؤخر الأول الأخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب 71
Al Muqaddim المقدم Maha Mendahulukan Qaf 28 72 Al Mu`akkhir المؤخر Maha Mengakhirkan Ibrahim 42 73 Al Awwal الأول Maha Awal Al Hadid 3 74 Al Aakhir الأخر Maha Akhir 75 Az Zhaahir الظاهر Maha Nyata 76 Al Baathin الباطن Maha Ghaib 77 Al Waali الوالي Maha Memerintah Ar Ra’du 11 78 Al Muta`aalii المتعالي Maha Tinggi Ar Ra’du 9 79 Al Barru البر Maha Penderma (Maha Pemberi Kebajikan) Ath Thur 28 80 At Tawwaab التواب Maha Penerima Tobat An Nisa 16

14 المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال و الإكرام المقسط الجامع
81 Al Muntaqim المنتقم Maha Pemberi Balasan As Sajdah 22 82 Al Afuww العفو Maha Pemaaf An Nisa 99 83 Ar Ra`uuf الرؤوف Maha Pengasuh Al Baqarah 207 84 Malikul Mulk مالك الملك Maha Penguasa Kerajaan (Semesta) Ali Imran 26 85 Dzul Jalaali Wal Ikraam ذو الجلال و الإكرام Maha Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan Ar Rahman 27 86 Al Muqsith المقسط Maha Pemberi Keadilan An Nur 47 87 Al Jamii` الجامع Maha Mengumpulkan Saba 26 88 Al Ghaniyy الغنى Maha Kaya Al Baqarah 267 89 Al Mughnii المغنى Maha Pemberi Kekayaan An Najm 48 90 Al Maani المانع Maha Mencegah Al Hadts Tirmidzi

15 Maha Penimpa Kemudharatan
91 Ad Dhaar الضار Maha Penimpa Kemudharatan Al An’am 17 92 An Nafii` النافع Maha Memberi Manfaat Al Fath 11 93 An Nuur النور Maha Bercahaya (Menerangi, Memberi Cahaya) An Nur 35 94 Al Haadii الهادئ Maha Pemberi Petunjuk Al Hajj 54 95 Al Badii' البديع Maha Pencipta Tiada Bandingannya Al Baqarah 117 96 Al Baaqii الباقي Maha Kekal Thaha 73 97 Al Waarits الوارث Maha Pewaris Al Hijr 23 98 Ar Rasyiid الرشيد Maha Pandai Al Jin 10 99 As Shabuur الصبور Maha Sabar Al Hadits Tirmidzi

16 Sifat-Sifat Allah beserta Dalilnya
Wujud (ada) >< ‘Adam (tiada) Dalil Aqli: Ada ciptaan-Nya, Dalil Naqli: Surat Aro’du ayat 16 Qidam (terdahulu) >< Hudust (baru) Dalil Naqli: Surat Al Hadid ayat 3 Baqa (kekal) >< Fana (rusak) Dalil Naqli: Surat Ar Rahman ayat 27 Mukholafatu Lilhawadist (beda dgn makhluknya) >< Mumatsalatu Lilhawadits (menyerupai makhluknya) Dalil Naqli: Surat Asy Syuro ayat 11

17 Qiyamuhu Binafsihi (berdiri sendiri)>< Ihtiyaj (membutuhkan)
Dalil Naqli: Surat Al Ankabut ayat 6 Wahdaniyat (esa) >< Ta’adud (>1) Dalil Naqli: Surat Al Ikhlas, Surat Al Baqarah ayat 163 Qudrat (berkuasa) >< ‘Ajzu (lemah) Dalil naqli: Surat Al Baqarah ayat 20 Iradat (berkehendak) >< Karohah (terpaksa) Dalil Naqli: Surat Hud ayat 107, Surat Yasin ayat 82 ‘Ilmu (maha tahu) >< Jahlun (bodoh) Dalil Naqli: Surat Al Baqarah ayat 231

18 Sama’ (mendengar) >< Shoman (tuli)
Hayat (maha hidup) >< Maut (mati) Dalil naqli: Surat Al Baqarah ayat 255 Sama’ (mendengar) >< Shoman (tuli) Dalil Naqli: Surat Asy Syuro ayat 11 Bashor (melihat) >< ‘Aamaa (buta) Kalam (berfirman) >< Bukmun (bisu) Dalil Naqli: An Nisa ayat 164

19 SIFAT JAIZ Sifat jaiz adalah sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah SWT. Sifat jaiz bagi Allah hanya ada satu yaitu Allah boleh melakukan segala sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Segala sesuatu bila dikehendaki Allah terjadi, dan segala sesuatu yang tidak dikehendaki tidak terjadi.

20 DALIL NAQLI SIFAT JAIZ وَللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Artinya : ”Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (al-Ma’idah: 17)

21 CONTOH SIFAT JAIZ Allah berhak menjadikan orang rendah menjadi terhormat jika dikehendaki, sebaliknya Allah berhak menjatuhkan orang terhormat menjadi hina jika dikehendaki pula. Allah berhak membuat orang yang sehat tiba- tiba sakit jika di kehendaki, sebaliknya Allah berhak menyembuhkan dengan tiba-tiba orang yang diperkirakan tidak tertolong lagi, jika dikehendaki. Kehendak Allah yang mungkin terjadi itu tanpa ada yang mengetahui dan tanpa ada yang dapat mencegah.

22 Ada Pertanyaan?

23 Terima Kasih 


Download ppt "Rasulullah bersabda, “Allah mempunyai 99 nama, seratus kurang satu; barang siapa memahaminya akan masuk surga.” (Shahiih Bukhaari, Shahiih Muslim)."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google