Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KATA GANTI PENUNJUK iki, ike, tiki  ini, sekarang (dekat saya)  menunjuk orang atau barang dekat dengan orang yang berbicara. Iku, iko, tiku itu (dekat.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KATA GANTI PENUNJUK iki, ike, tiki  ini, sekarang (dekat saya)  menunjuk orang atau barang dekat dengan orang yang berbicara. Iku, iko, tiku itu (dekat."— Transcript presentasi:

1 KATA GANTI PENUNJUK iki, ike, tiki  ini, sekarang (dekat saya)  menunjuk orang atau barang dekat dengan orang yang berbicara. Iku, iko, tiku itu (dekat kamu) menunjuk orang atau barang dekat dengan orang yang diajak bicara. Ika, ikā, ikana, tikā itu, dulu, tadi (dekat dia) menunjuk orang atau barang dekat orang ketiga. Contoh: Yeka ling sang Garuda Iki ling ira Iking sĕkul paweh nu nghulun bhojana ri kita sinangguhta tan suci Ike kāri de śrī mahārāja ri dalĕm wĕtĕng, ya teki Sarwadamana namanya Yan ahyun ikung amŗta sang Garuda. Pamalaku ta ri kami kita

2 Ya tiki sumahuta mātyani kami
Ya tiku parwanta! Ikang satĕngah wehakĕne sang Bhima. Nāhan ta warayang limang siki kwehnya! Ya tikā panahakĕna. Mašabda ta sira ghoranāda, mangap ikana tutuk nira. Kata ganti penunjuk yang dipakai sebagai kata sebut: sarikā, rasikā  dapat diganti dengan sira menunjuk orang besar Ikang satĕngah wehakĕne sang Bhima. Doyan amangan sarikā Rasikā ta kaharĕp I nghulun makastryeking bini haji kalih.

3 Kata ganti penunjuk yang bersifat kata tambah
1. Nihan, nāhan nihan untuk kata yang masih harus dituturkan (ini), nāhan untuk kata yang sudah dituturkan (itu). Contoh: Aparan kramanya nihan. Nāhan lingnya Nihan tang laras, nihan tang tinuju munggwing tungtung ning kayu. Nāhan ta warayang limang siki kwehnya. Nāhan sang wiku magawe tapa … ya ta wighnani denta

4 2. Ngke, ngkā, ngkana Ngke: sini, sekarang ini; ngkā: sana; ngkana: demikian, begitu.
Contoh: Kaparņah wetan tan madoh dahat saka ngke. Pira ta lawas nirān hana ngkā. Yang nghulun mangjanmā irikang dlāha, ngkana tâku malĕsâmatyani kita. 3. mangke, mangko, mangkā mangke: sekarang, pada saat ini, demikian; mangko: sekarang, demikian; mangkā: demikian Amwit ta kami mangke ri kita Matang yan panganĕnku kita mangko Kaka ni nghulun sang karna takarin mangkā pangādeśanta? Sājñā haji! Tan mangkana hidep ni nghulun.

5 4. mangkana, samangkana, samangkā mangkana: demikian, begitu  menunjuk kata-kata yang telah dituturkan; samangkana: waktu, waktu itu, ketika, ketika itu menunjuk waktu; samangkā: maka Contoh: Mangkana ling sang watĕk dewatā. Samangkana ta mahārāja Janamejaya mulih marang kadatwan ira. Yan huwus pinakanghulun mânak… samangkā ng wwang kadi haji bhraşţa saha lawan kadatwanta. 5. Kumwa: demikian nihan, nahan Kumwa tiki kahyun patik haji; lumakwa dumona matsyadeśa juga. 6. Kwa: kalau demikian katamu, maka .. dipakai sebagai jawaban pertanyaan yang ditanyakan orang kedua. Apa pwa yan alapâringku? Yan kwa linganta: nihan ta buddhi rasikā


Download ppt "KATA GANTI PENUNJUK iki, ike, tiki  ini, sekarang (dekat saya)  menunjuk orang atau barang dekat dengan orang yang berbicara. Iku, iko, tiku itu (dekat."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google