Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PKJ 040 : “ KASIHANILAH AKU YANG LEMAH ” Syair dan Lagu:

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PKJ 040 : “ KASIHANILAH AKU YANG LEMAH ” Syair dan Lagu:"— Transcript presentasi:

1 PKJ 040 : 1 - 2 “ KASIHANILAH AKU YANG LEMAH ” Syair dan Lagu:
Helene Salamate Joseph

2 Ka-sih - an - i - lah a - ku yg le-mah,
2 2 6< < | < | 6< < < ' Ka-sih - an - i - lah a - ku yg le-mah, 1 | 7< < < < | 3< ' ya Tu - han Ma-ha- ku - a - sa. 2 PKJ Bait 1 BERSAMA

3 Hapus- kan se-mua ke- sa - lah - an- ku,
3 3 3< < | 6< < < < | 4< < < ' Hapus- kan se-mua ke- sa - lah - an- ku, 6< | 7< < < | 6< ' b’ri- lah a - nu- ge - rah. 3 PKJ Bait 1 BERSAMA

4 O- leh ka - sih dan ku - a - sa- Mu
4 4 | | ' O- leh ka - sih dan ku - a - sa- Mu | | 7< ' ku ra - sa - kan da-mai- Mu. 4 PKJ Bait 1 BERSAMA

5 A- ku tahu Kau s’la- lu de - kat pa- da- ku,
5 5 6< < | < < < < | 4< < < < ' A- ku tahu Kau s’la- lu de - kat pa- da- ku, 1 | 7< < | 6< } lim-pah- kan rah-mat-Mu. 5 PKJ Bait 1 BERSAMA

6 Ki- ni a - ku sa-dar - i do - sa- ku
6 6 6< < | < | 6< < < ' Ki- ni a - ku sa-dar - i do - sa- ku 1 | < < < < | 3< ' dan s’ga - la ke - ku-rang-an - ku. 6 PKJ Bait 2 BERSAMA

7 Namun ka - sih- Mu te- tap pa - da - ku,
7 7 3< < | 6< < < < | 4< < < ' Namun ka - sih- Mu te- tap pa - da - ku, 6< | 7< < < | 6< ' su - ci - kan di - ri - ku. 7 PKJ Bait 2 BERSAMA

8 Ku-se - rah - kan s’lu-ruh hi - dup- ku
8 8 | | ' Ku-se - rah - kan s’lu-ruh hi - dup- ku | | 7< ' pa- da Tu - han yg be- nar. 8 PKJ Bait 2 BERSAMA

9 Ha- ti - ku se- la- lu ber-syu-kur, ber-ge-mar
9 9 6< < | < < < | 4< < < < | Ha- ti - ku se- la- lu ber-syu-kur, ber-ge-mar 7< < | 6< } dan ber- ba- ha- gia. 9 PKJ Bait 2 BERSAMA


Download ppt "PKJ 040 : “ KASIHANILAH AKU YANG LEMAH ” Syair dan Lagu:"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google