Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Islam dan Kepurbakalaan

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Islam dan Kepurbakalaan"— Transcript presentasi:

1 Islam dan Kepurbakalaan
Flying Book 10 Islam dan Kepurbakalaan MASJID Ash-haabul-kahhfi FAHMI BASYA

2 Gua ini terletak di desa Ar-Roqleb (Ar-Raqim)
8 km dari kota Amman di Yordania Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan mereka tambah sembilan (Surat Al-Kahfi, ke 18 ayat 25)

3 Tahun 1961-1963 merupakan awal terungkapnya kisah
pemuda kahfi seperti disebut di dalam Al-Quran surat ke 18 yang bernama Gua (Kahfi) itu. Syaid Rofiqul Dujani yang dibantu 50 orang penggali berhasil menemukan 7 kerangka manusia dan satu kerangka anjing. Tengkorak anjingnya 7 kerangka manusia

4 logamnya dapat diketahui bahwa mereka dari zaman Kaisar Romawi
Dari peninggalan logamnya dapat diketahui bahwa mereka dari zaman Kaisar Romawi Daqyanus dan Kaisar Trojan (Kuda Trojan yang terkenal tahun 112 M). Dan mereka bangun pada zaman Teodosius yang memerintah pada tahun M. Semua kurang lebih 300 tahun Syamsiah atau 309 tahun Qomariah.

5 sebagaian dari ayat-ayat kami yang ajaib ?
9 .Apakah engkau sangka bahwa ash-habul kahfi dan ar-raqim itu saja sebagaian dari ayat-ayat kami yang ajaib ? (Al-Quran, surat Al-Kahfi, ke 18 ayat 9)

6 (Al-Quran, surat Al-Kahfi, ke 18 ayat 10-11)
10.Ingatlah ketika orang-orang muda itu pergi ke Gua, lalu mereka berdo’a :“Majikan kami berilah kepada kami pengaturan dari sisi Mu, dan sediakanlah petunjuk bagi kami dalam urusan kami” 11.Maka kami adakan atas kuping-kuping mereka (tutupan) di dalam gua itu beberapa tahun (lamanya). (Al-Quran, surat Al-Kahfi, ke 18 ayat 10-11)

7 (Al-Quran, surat Al-Kahfi, ke 18 ayat 12-13)
12.Kemudian kami bangunkan mereka untuk kami buktikan siapa dari antara dua golongan itu yang lebih bisa menghitung masa mereka tinggal. 13.Kami ceritakan kepadamu kabar mereka dengan benar, sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambah bagi mereka petunjuk. (Al-Quran, surat Al-Kahfi, ke 18 ayat 12-13)

8 (Al-Quran, surat Al-Kahfi, ke 18 ayat 14-16)
14.Dan kami kuatkan atas qalbu mereka dengan kesabaran ketika mereka berdiri lalu mereka berkata:”Tuhan kami Penguasa langit dan bumi, kami tidak akan seru Tuhan selain Dia, karena kalau begitu berarti kami berkata satu perkataan yang meliwati batas”. 15.”Mereka itu kaum kami, mereka anggap selain dari Dia beberapa Tuhan, alangkah baiknya kalau mereka bisa bawakan keterangan yang nyata untuk diri mereka ? Bukankah tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan dusta atas nama Allah ?.” 16.Dan “Jika kamu tinggalkan mereka dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah, maka pergilah ke gua itu niscaya Tuhan kamu akan berikan kepada kamu sebagian dari Pengaturan-Nya, dan niscaya Dia sediakan bagi kamu satu jalan yang mudah bagi urusan kamu”.   (Al-Quran, surat Al-Kahfi, ke 18 ayat 14-16)

9 (Al-Quran, surat Al-Kahfi, ke 18 ayat 17)
 17.Dan engkau akan lihat matahari apabila ia terbit, condong dari gua mereka di sebelah kanan,dan apabila ia terbenam ia tinggalkan mereka di sebelah kiri, sedangkan mereka ada di tempat yang luas daripadanya. Yang demikian itu sebagian dari ayat-ayat Allah, barang siapa Allah pimpin, maka adalah ia orang yang di jalan lurus dan siapa Allah sesatkan, maka engkau tidak akan dapat penolong yang menunjukkan (jalan) baginya. (Al-Quran, surat Al-Kahfi, ke 18 ayat 17)

10 (Al-Quran, surat Al-Kahfi, ke 18 ayat 18)
18.Dan engkau sangka mereka sadar, padahal mereka tidur dan kami balik-balikkan mereka ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan dua kaki depannya di pintu gua. Jika engkau lihat mereka, niscaya engkau akan berpaling dari mereka sambil lari dan niscaya engkau akan dipenuhi dengan ketakutan tentang mereka.  (Al-Quran, surat Al-Kahfi, ke 18 ayat 18)

11 (Al-Quran, surat Al-Kahfi, ke 18 ayat 19)
 19.Dan demikian kami bangunkan mereka, supaya mereka bertanyaan antara mereka. Salah seorang dari mereka bertanya :”Berapa lama kamu tinggal”. Mereka jawab:”Kita tinggal satu hari atau setengah hari”. Berkata mereka:”Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu tinggal”. Utuslah salah seorang dari antara kamu dengan daun ini ke kota, dan hendaklah ia periksa siapa dari antara penduduk kota itu yang makanannya lebih baik, maka hendaklah ia bawakan untuk kamu sedikit makanan daripadanya, dan hendaklah ia berlaku sensitif, dan jangan ia sadarkan seorangpun tentang kamu”. (Al-Quran, surat Al-Kahfi, ke 18 ayat 19)

12 (Al-Quran, surat Al-Kahfi, ke 18 ayat 20)
20.”Sesungguhnya jika mereka mengetaui kamu, niscaya mereka akan rajam kamu atau mereka kembalikan kamu ke dalam ajaran (millatu)mereka dan kamu tidak akan berbahagia selama-lamanya.”   (Al-Quran, surat Al-Kahfi, ke 18 ayat 20)

13 (Al-Quran, surat Al-Kahfi, ke 18 ayat 21-22)
 21.dan demikian kami tunjukkan mereka, supaya mereka mengetahui, bahwa perjanjian Allah itu benar, dan bahwa hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ingatlah ketika mereka berbantahan antara mereka tentang urusan mereka, lalu mereka berkata :”Dirikanlah atas mereka itu satu pendirian. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka”. Berkata orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka:’Sesungguhnya kami akan adakan atas mereka masjid”  (Al-Quran, surat Al-Kahfi, ke 18 ayat 21-22)

14 Masjid

15 Ukiran-ukiran ini membuktikan bahwa Masjid itu
Dibuat pada zaman Romawi

16 9 .Apakah engkau sangka bahwa ash-habul kahfi dan ar-raqim itu saja
sebagian dari ayat-ayat kami yang ajaib ? (Al-Quran, surat Al-Kahfi, ke 18 ayat 9) Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan mereka tambah sembilan (Surat Al-Kahfi, ke 18 ayat 25)

17 Demikian Islam dan Kepurbakalaan.
Flying Book 10 Demikian Islam dan Kepurbakalaan. telkom. net hotmail.com yahoo.com


Download ppt "Islam dan Kepurbakalaan"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google