Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Bani Umayah dan Khalifah Muawiyah

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Bani Umayah dan Khalifah Muawiyah"— Transcript presentasi:

1 Bani Umayah dan Khalifah Muawiyah
Prepared by: Deden Edi Soetrisna (DES) Desember 2011

2 Sejarah singkat Muawiyah
Muawiyah dilahirkan dari keluarga hartawan dan pedagang besar yang menguasai perekonomian hampir seluruh semenanjung Arabia. Ayahnya bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan inilah yang menjadi panglima besar kafir Quraisy pada perang Uhud, Khandaq dan pemimpin pemerintahan sampai Mekah dibebaskan oleh Rasulullah.

3 Sejarah singkat Muawiyah
Ibunya bernama Hindun bin Utbah, seorang wanita lincah, cekatan yang mempunyai andil besar dalam membantu suami di perang Uhud. Pada waktu perang Badar, Hindun kehilangan ayah, paman, saudara dan puteranya. Untuk menuntut bela terhadap keluarganya itu, ia mengupah Wahsyi sebagai pembunuh bayaran untuk membunuh dan mengambil jantung Hamzah paman Nabi dan syahid agung untuk dimakannya mentah-mentah. Usaha menuntut bela ini dapat dicapainya.

4

5 Khalifah Bani Umayah Berkuasa selama 80 tahun
UMMAYA Abdul al Ash Harb Abu Sofyan Affan Al Hakam Yazid Gubernu syria 1 Muawiyah I Ummi Kultsum Ustman 4 Marwan I 2 Yazid 3 Muawiyah II Muhammad 5 Abdul Malik Abdul Azis Gubernur Mesir 6 Al Walid 7 Sulayman 9 Yazid II 10 Hisyam 14 Marwan II 12 Yazid III 13 Ibrahim 11 Al Walid II Muawiyah 8 Umar II Abdurrahman I Emir di Cordoba Khalifah Bani Umayah Berkuasa selama 80 tahun

6 Khalifah Bani Umayah Muawiyah (661 -680) Yazid (680 – 683)
Muawiyah II (683 – 683) Marwan ( ) Abdul Malik (685 – 705) A Walid (705 – 715) Sulayman (715 – 717) Umar II ( ) Yazid II ( ) Hisham ( ) Al Walid ( ) Yazid III (744) Ibrahim (744) Marwan II ( )

7 Setelah Muawiyah masuk Islam
Setelah Mekah dibebaskan, bersamaan dengan ayahnya ia pun masuk Islam di usia 23 tahun. Setelah masuk Islam, ia menjadi salah seorang sekretaris Rasulullah saw. Ia pun ikut perang Hunain dan dengan gagah berani memperlihatkan keperwiraannya sebagai seorang putera bekas panglima dan mendapat pembagian rampasan perang bersama ayahnya melebihi yang lain karena keduanya masih muallaf (orang yang baru masuk Islam). Sebagai perawi hadist lebh dari 100 hadist yg diriwayatkan oleh Muawiyah.

8 Muawiyah di Masa Khalifah Abubakar Asy Syidid
Di zaman Khilafah Abubakar ra, ia ikut bertempur melawan Romawi di Syam (Damsyiq) di bawah pimpinan kakaknya Yazid bin Abu Sofyan. Ketika Yazid wafat, Muawiyah mengambil alih pimpinan pemerintahan dan kemudian oleh Khalifah Abubakar ra ditetapkan, menjadi wali negeri Syam sebagai pengganti kakaknya itu.

9 Benteng Hims yang ditaklukan tentara Islam

10 Benteng Romawi yang ditaklukan tentara Islam di Damascus

11 Muawiyah di Masa Khalifah Umar bin Khatab
Pada masa Khalifah Umar Ibnul Khatthab ra, ia masih menjadi wali negeri Damsyiq sebelumnya dijabat oleh Yazid bin Abu sofyan. Ketika Khalifah Umar ra meninjau Syam, beliau mendapatkan Muawiyah di Istananya yang sangat mewah; Umar berkata, “Ini adalah Kisra (Kaisar) Arab!” Tidak lama setelah itu, karena berbagai alasan, Umar memberhentikan dari jabatannya dan Said bin Amir pelopor hidup sederhana menggantikan Muawiyah.

12 Peta lokasi old Damascus

13 Salah satu pintu old Damascus

14 Salah satu pintu masuk old damascus di wilayah kristen

15 Muawiyah masa Khalifah Ustman Bin Afan
Pada masa Khalifah Utsman, Muawiyah diangkat kembali menjadi wali negeri seluruh Syria, termasuk Palestina dengan otonomi khusus. Banyak pengaduan rakyat kepada Khalifah Utsman tentang tindakan wali negeri ini, termasuk keberandalan puteranya. Akan tetapi sebagian besar surat pengaduan itu tidak disampaikan kepada Khalifah oleh sekretaris beliau yang bernama Marwam (saudara sepupu Muawiyah). Atas pengkhianatan Marwam inilah timbulnya pemberontakan dan terbunuhnya Khalifah Utsman.

16 Muawiyah masa Khalifah Ali bin Abu Thalib
Muawiyah tidak pernah mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib Melakukan provokasi untuk menuntut kematian Khalifah Usman bin Afan Melawan Khalifah Ali bin Abi thalib melalui perang siffin

17 Masa Pemerintahan Khalifah Muawiyah (661 – 680 M)

18

19 Masjid Muayat I (Damascus)

20 Masjid Muayat II di Allepo

21 Makam Ubaidillah bin jarra di damascus

22 Perkampungan di Damascus

23

24 Rock of The Dome yang didirikan oleh Abdul Malik bin Marwan (Bani Umayah – 5)

25

26 Pemindahan kekuasaan dari Hasan
Hasan bin Ali, berkuasa selama 6 bulan sepeninggalan Imam Ali dan kemudian diserahkan ke Muawiyah, dengan beberapa perjanjian. Setelah muawiyah meninggal, khalifah diserahkan ke Umat Islam. Muawiyah harus menyerahkan sebagian harta baitul mall sebagai bentuk perjanjian. Muawiyah tidak boleh memaki bapaknya dan keluarganya. Muawiyah harus menyerahkan pajak bumi dari persia dan daerah Dar Ibjirad kepada hasan setiap tahun. Muawiyah tidak menarik sesuatu dari penduduk madinah, hijaz, dan irak, karena hai ini telah menjadi kebijakan ayahnya. Muawiyah memindahkan pusat pemerintahan ke Damascus

27 Basis Pemerintahan Muawiyah

28 Masa Pemerintahan Khalifah Muawiyah (661 – 680 M)

29 Kebijakan Pemerintahan Muawiyah
Mendirikan Lembaga Pengawalan Khalifah (Diwanul Hijabah) - Protokoler Khalifah 2. Membentuk Lembaga Kesekretariatan Khalifah (Dianul Khatam) - Membuat cap dan pencatatan kebijakan negara 3. Membentuk Lembaga Pos (Diwanul Barid) 4. Membentuk Lembaga Keunagan Khalifah (Semacam Bank Indonesia) (pencetakan mata uang/romawi  Abdul Malik bin Marwan) Uang Resmi Khalifah. 5. Membentuk Lembaga Pajak (Shahibul Kharraj)

30 Era Perluasan Daerah

31 Kekuasaan Bani Umayah

32 Makam Muawiyah bin Abu Sofyan di Damascus

33 TERIMA KASIH


Download ppt "Bani Umayah dan Khalifah Muawiyah"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google