Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Tiga Bahasan Pokok dalam Agama Islam : Tuhan, Alam, Manusia

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Tiga Bahasan Pokok dalam Agama Islam : Tuhan, Alam, Manusia"— Transcript presentasi:

1 Tiga Bahasan Pokok dalam Agama Islam : Tuhan, Alam, Manusia
Perkuliahan Tatap Muka Keempat Metodologi Studi Islam, Senin, 9 Nopember 2009

2 Pendahuluan “Elemen-elemen yang harus diketahui dalam Islam adalah : (1) Tuhan, (2) Alam, (3) Manusia atau teologi, kosmologi, dan antropologi. Inilah tiga masalah pokok yang dibahas oleh Islam— juga oleh agama-agama lainnya” (Mukti Ali dalam Metodologi Agama Islam, hal. 42). Ketiganya harus didekati dalam perspektif al- Qur’an dan Sunnah.

3 Tuhan Manusia Alam

4 Tuhan (Teologi) Beberapa definisi Tuhan dalam Al- Mu’jam al-Falsafiy :
كل معبود يستعان به ويلجأ إليه مبدأ العالم وغايته, فهو مصدر الكون ونظامه ألله = علم دال على الإله الحق دلالة جامعة لمعاني الأسماء الحسنى كلها

5 Cita Islam tentang Tuhan
Tuhan itu ada. Argumen Kosmologi, Teleologi, dan Ontologi. Semua selain Tuhan, bergantung kepadaNya. Tuhan itu GAIB; dan kegaibanNya seharusnya berubah menjadi Kebenaran Tertinggi. Yang dituju oleh Al-Quran adalah manusia dan tingkah lakunya. Tiga tingkat hubungan Tuhan-Manusia.

6 Alam (Kosmologi) Alam tunduk patuh (muslim) kepada Allah.
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين (فصلت : 11) Alam sebagai bukti paling penting Penciptanya. سنريهم ءاياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق, أولم يكف بربك أنه على كل شيئ شهيد (فصلت :53) Alam mempunyai ukurannya (qadar), terikat oleh Sunnatullah, terjalin erat, dan bekerja dengan regularitas yang demikian rupa sehingga ia merupakan keajaiban Allah

7 Ayat-ayat Keajaiban Alam
الذي خلق سبع سموت طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفوت فارجع البصر هل ترى من فطور * ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير *(الملك :3-4) والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم * والقمر قدرنه منزل حتى عاد كالعرجون القديم * لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار, وكل في فلك يسبحون (يس : 38-40) وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب, صنع الله الذي أتقن كل شيئ إنه خبير بما تفعلون (النمل : 88)

8 Lanjutan Manusia ingat Allah, bila terjepit alam (QS.29:65).
Alam menjadi objek penelitian : Kapal Nabi Nuh, Gua Ashhabul Kahfi, Bintang-Gemintang, dll.

9 Manusia (Antropologi)
Manusia dan tiupan ruh Tuhan. Kesatuan jiwa dan raga. Manusia sebagai khalifah; permusuhan abadi dengan syaithan. Misi tata sosial yang bermartabat di dunia. إنا عرضنا الأمانة على السموت والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسن, إنه كان ظلوما جهولا (الأحزاب :72)

10 Lanjutan Manusia ikhlas puncak ciptaan Tuhan.
Manusia makhluk bertanggung jawab. Akal, hati, dan hawa nafsu sebagai bekal. Alam tunduk patuh, sementara manusia bebas patuh dan inkar. Hati nurani sebagai pusat kesadaran. “Tugas pokok para Nabi adalah untuk menjagakan hati nurani manusia sehingga ia dapat membaca apa-apa yang dituliskan Allah ke dalam hatinya itu dengan lebih jelasn dan lebih meyakinkan” (Fazlurrahman, Tema-tema Pokok Al-Quran, hal. 37)

11 Lanjutan Beribadah kepada Allah sebagai tujuan.
Tiga pengetahuan penting : alam, sejarah, manusia sendiri. Pengetahuan ilmiah harus sampai kepada hati. Manusia sebagai objek penelitian : Nabi Yusuf dari seorang budak menjadi raja, Dawah Nabi Musa dibantu Nabi Harun, dll.

12 Penutup Demikian, terimakasih.


Download ppt "Tiga Bahasan Pokok dalam Agama Islam : Tuhan, Alam, Manusia"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google