Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SERTIFIKASI 1 PENGANTAR AKHLAQ.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SERTIFIKASI 1 PENGANTAR AKHLAQ."— Transcript presentasi:

1 SERTIFIKASI 1 PENGANTAR AKHLAQ

2 PEMBAHASAN........ Pengertian Akhlaq Sumber Akhlaq
Ruang Lingkup Akhlaq Kedudukan&Keistimewaan Akhlaq dalam Islam Ciri-Ciri Akhlaq dalam Islam

3 PENGERTIAN AKHLAQ...... Akhlaq berasal dr Bahasa Arab, secara etimologi (lughatan) adl bentuk jamak dr khuluq : Budi Pekerti, Perangai, Tingkah Laku/tabiat. Akar kata khalaqa : menciptakan. Seakar dg khaliq (pencipta), makhluq (yg diciptakan) dan khalq (penciptaan). Secara terminologi (ishthilahan): Imam Al-Ghazali فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة,عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلي فكر ورؤية

4 “Akhlaq adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan” 2. Ibrahim Anis الخلق حال للنفس راسخة,تصدر عنها الأ عمال من خير أو شرمن غيرحاجة إلي فكر ورؤية “akhlaq adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik/buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan petimbangan” 3. Abdul Karim Zaidan مجمعة من المعاني والصفات المستقرة في النفس وفي ضوءها وميزانها يحسن الفعل في نظر الإنسان أو يقبح,ومن ثم يقدم عليه أو يحجم عنه “akhlaq adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik/buruk, untuk kemudian memilih melakukannya/meninggalkannya”

5 SUMBER AKHLAQ Al-Qur’an As-Sunnah
@ AL-QUR’AN adalah kalam Allah SWT yang berupa wahyu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan perantara malaikat jibril, membacanya merupakan ibadah, dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-nas. @ AS-SUNNAH adalah perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW.

6 RUANG LINGKUP AKHLAQ Akhlaq Terhadap Allah SWT
Akhlaq Terhadap Rasulallah SAW Akhlaq Pribadi Akhlaq dalam Keluarga Akhlaq Bermasyarakat Akhlaq dalam Bernegara

7 KEDUDUKAN&KEISTIMEWAAN AKHLAQ DALAM ISLAM
1.Rasulallah SAW menempatkan penyempurnaan akhlaq yang mulia sebagai misi pokok risalah Islam 2. Akhlaq merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam 3. Akhlaq yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang nanti pada hari kiamat 4. Rasulallah SAW menjadikan baik buruknya akhlaq seseorang sebagai ukuran kualitas imannya 5. Islam menjadikan akhlaq yang baik sebagai bukti dan buah dari ibadah kepada Allah SWT 6. Nabi Muhammad SAW selalu berdoa agar Allah SWT membaikkan akhlaq beliau 7. Di dalam al-Qur’an banyak terdapat ayat-ayat yang berhubungan dengan akhlaq

8 CIRI-CIRI AKHLAQ DALAM ISLAM
Akhlaq Rabbani Akhlaq Manusiawi Akhlaq Universal Akhlaq Keseimbangan Akhlaq Realistik


Download ppt "SERTIFIKASI 1 PENGANTAR AKHLAQ."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google