Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT"— Transcript presentasi:

1 HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT
Oleh: DALY ERNI SUMBER MATERI: BAHAN-BAHAN PERKULIAHAN DARI: WUKIR RAGIL, SRI MAMUDJI, & TRI HAYATI (TIM PENGAJAR MK HAPEG – FHUI)

2 PENGANTAR Pangkat adalah kedudukan yg menunjukan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatan dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangkaian memimpin suatu satuan organisasi negara. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan.

3 KENAIKAN PANGKAT ( PP Nomor 99 Tahun 2000 )
Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS atas dasar prestasi kerja dan pengabdian terhadap negara. Masa kenaikan pangkat: 1 Januari, 1 April, 1 Juli dan 1 Oktober. Macam kenaikan pangkat : 1. Kenaikan pangkat Reguler; 2. Kenaikan pangkat Pilihan; 3. Kenaikan pangkat Anumerta; 4. Kenaikan pangkat Pengabdian.

4 Daftar Pangkat/ Golongan / Ruang
Pangkat Juru Muda : Gol/ Ruang I/a ; Pangkat Juru Muda Tk I : Gol/ Ruang I/b ; Pangkat Juru : Gol/ Ruang I/c ; Pangkat Juru Tk I : Gol/ Ruang I/d ; Pangkat Pengatur Muda : Gol/ Ruang II/a ; Pangkat Pengatur Muda TkI : Gol/ Ruang II/b ; Pangkat Pengatur : Gol/ Ruang II/c ; Pangkat Pengatur Tk I : Gol/ Ruang II/d ; Pangkat Penata Muda : Gol/ Ruang III/a ; Pangkat Penata Muda Tk I : Gol/ RUang III/b ; Pangkat Penata : Gol/ RUang III/c ; Pangkat Penata Tk I : Gol/ Ruang III/d ; Pangkat Pembina : Gol/ Ruang IV/a ; Pangkat Pembina Tk I : Gol/ Ruang IV/b ; Pangkat Pembina Utama Muda : Gol/ Ruang IV/c ; Pangkat Pembina Utama Madya: Gol/ Ruang IV/d ; Pangkat Pembina Utama : Gol/ Ruang IV/e .

5 KENAIKAN PANGKAT REGULER
Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang di tentukan tanpa terkait pada jabatan: Minimal telah 4 tahun dalam pangkat terakhir; Setiap unsur penilaian DP3 minimal bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Diberikan kepada PNS yang: a. tidak menduduki jabatan struktural/ fungsional b. melaksanakan tugas belajar; c. dipekerjakan/ diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya

6 PANGKAT MAKSIMUM Gol/ Ruang I/a s/d II/a ---------- SD;
Gol/ Ruang I/c s/d II/c SLTP; Gol/ Ruang II/a s/d II/d SLTA, Dipl I; Gol/ Ruang II/b s/d III/b Diploma II; Gol/ Ruang II/c s/d III/c Sarjana Muda, Akademi, Diploma III; Gol/ Ruang III/a s/d III/d Sarjana, Diploma IV; Gol/ Ruang III/b s/d IV/a S2, Spesialis I; Gol/ Ruang III/c s/d IV/b S3, Spesialis II. Kecuali PNS yang memiliki jabatan tertentu, maka ia dapat memperoleh kenaikan pangkat melebihi batas maksimum.

7 KENAIKAN PANGKAT PILIHAN
Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi: a. Minimal telah 2 tahun dalam pangkat terakhirnya; b. Setiap unsur penilaian DP3 minimal bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Diberikan kepada PNS yang : a. menduduki jabatan struktural/ fungsional ttt; b. menunjukan prestasi kerja yg luar biasa baik; c. menemukan penemuan baru yg bermanfaat bg negara; d. diangkat menjadi Pejabat Negara; e. memperoleh ijazah atau STTB; f. Tugas belajar (sebelumnya menduduki jabatan); g. Dipekerjakan/ diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya (sebelumnya menduduki jabatan).

8 PNS yang menjadi Pejabat Negara :
dinaikkan pangkatnya tanpa terikat pada jenjang pangkat dengan syarat : a. minimal 4 th dlm pangkat terakhir; b. setiap unsur penilaian 1 th terakhir , baik. PNS yg melaksanakan tugas belajar dan PNS yg diperbantukan/dipekerjakan di luar instansi induknya, dinaikkan pangkatnya dengan syarat : a. minimal 4 th dalam pangkat terakhir; b. setiap unsur penilaian 2 tahun terakhir bernilai baik.

9 KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA
Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada PNS yang dinyatakan TEWAS (meninggal dalam menjalankan tugas kedinasan ) Kenaikan pangkat anumerta mulai berlaku mulai tanggal PNS ybs tewas.

10 KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN
Diberikan kpd PNS yg diberhentikan dg hormat dg hak pensiun krn mencapai batas usia pensiun; Persyaratannya : a. memp masa kerja 30/25 th sec terus menerus dan minimal 1 bl/1th dlm pangkat terakhir; b. memp masa kerja 20 th terus menerus dan minimal 2 th dlm pangkat terakhir; c. memp masa kerja 10 th terus menerus dan mi nimal 4 th dlm pangkat terakhir d. setiap unsur penilaian DP3 minimal baik; e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat. Diberikan 1 bulan sebelum PNS ybs diberhentikan dengan hormat dg hak pensiun

11 PENGANGKATAN PNS DLM JABTN. STRUKTURAL ( PP Nomor 100/ Tahun 2000 )
Eselon Ia : terendah Pemb utama madya (IV/d) tertinggi Pembina Utama ( IV/e ) Eselon Ib : terendah Pemb utama muda ( IV/c ) Eselon IIa : terendah Pemb utama muda ( IV/c ) tertinggi Pemb utama madya ( IV/d ) Eselon IIb : terendah Pembina Tk I ( IV/b ) tertinggi Pemb utama muda ( IV/c ) Eselon IIIa : terendah Pembina ( IV/a ) tertinggi Pembina Tk I ( IV/b ) Eselon IIIb : terendah Penata Tk I ( III/d ) tertinggi Pembina ( IV/a ) Eselon IVa : terendah Penata ( III/c ) tertinggi Penata Tk I ( III/c ) Eselon IV/b : terendah Penata Muda Tk I ( III/b ) tertinggi Penata ( III/c ).

12 Seorang PNS yg akan menduduki jabatan struktural, wajib mengikuti dan lulus diklat;
PNS yg menduduki jabatan struktural tdk dpt menduduki jabatan struktural rangkap, baik dg jbtn struktural lainnya maupun dg jabt fungsional Jenis diklat yg hrs diikuti (PP No.101/2000): a. Diklat prajabatan bg CPNS, maks 2 th sejak pengangkatan CPNS CPNS (gol I, II dan III); b. Diklat dalam jabatan : 1. Diklat kepemimpinan: Diklatpim TK IV utk eselon IV,Diklatpim Tk III utk eselon III,Diklatpim tk II utk eselon II dan Diklatpim tk I utk es.I 2. Diklat Fungsional: sesuai dg jenis dan jenjang jabatan fungsional; 3. Diklat Teknis: utk mencapai persyaratan kom petensi teknis yang diperlukan.

13 Pangkatnya dibwh jenjang pangkat yg ditent, mk
a. PNS yg menduduki jabtn struktural: Pangkatnya dibwh jenjang pangkat yg ditent, mk dinaikkan pangkatnya dg syarat: - 2 th dalam pangkat terakhir; - unsur DP3 bernilai baik dlm 2 th terakhir b. PNS yg menduduki jabatan fungsional dinaikan pangkatnya dg syarat: - minimal 2 th dlm pangkat terakhir; - telah memenuhi angka kredit tertentu; - unsur penilaian DP3 min bernilai baik 2 th ter akhir.

14 PNS yg menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, dinaikkan pangkatnya, dg syarat:
a. minimal 1 th dlm pangkat terakhirnya; b. setiap unsur penilaian DP3 bernilai baik dlm 1 th terakhir; c. tanpa terikat pada jenjang pangkat. PNS yg menemukan penemuan baru, dinaikkan pangkatnya, dg syarat : a. minimal 1 th dlm pangkat terakhir; b. penilaian DP3 rata-2 bernilai baik dlm 1 th


Download ppt "HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google