Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

HUKUM/SYARI'AT * Secara etemologi : Jalan yang harus ditempuh. * Menurut termonologi ialah sistem norma (kaedah) ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "HUKUM/SYARI'AT * Secara etemologi : Jalan yang harus ditempuh. * Menurut termonologi ialah sistem norma (kaedah) ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan."— Transcript presentasi:

1 HUKUM/SYARI'AT * Secara etemologi : Jalan yang harus ditempuh. * Menurut termonologi ialah sistem norma (kaedah) ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya.

2 Pengertian syari’at di atas ada 2 jenis hubungan : 1.Hubungan yang bersifat Vertikal adalah kaedah-kaedah ibadah yang dilaksanakan secara khusus atau yang disebut juga dengan kaedah ibadah murni (MAHDAH) yaitu ibadah yang sudah ada ketentuannya yang wajib dilaksanakan 2. Hubungan yang bersifat Horisontal. kaedah-kaedah mu'amalah (GAIRU MAHDAH)

3 SYARI’AH IBADAHMU’AMALAH RUKUN ISLAM SISTEM 1.Dua Kalimat Syahad. 2.Shalat 3.Puasa 4.Zakat 5.Haji. 1.Hukum 2.Pendidikan 3.Ekonomi 4.Keluarga 5.Sosial 6.Budaya 7.Politik 8.Filsafat


Download ppt "HUKUM/SYARI'AT * Secara etemologi : Jalan yang harus ditempuh. * Menurut termonologi ialah sistem norma (kaedah) ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google