Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENDEKATAN BERTEMA Bahan, aktiviti atau teknik dijadikan tema/konsep untuk pengajaran dan pembelajaran: - merentas mata pelajaran - berdasarkan pengalaman.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENDEKATAN BERTEMA Bahan, aktiviti atau teknik dijadikan tema/konsep untuk pengajaran dan pembelajaran: - merentas mata pelajaran - berdasarkan pengalaman."— Transcript presentasi:

1 PENDEKATAN BERTEMA Bahan, aktiviti atau teknik dijadikan tema/konsep untuk pengajaran dan pembelajaran: - merentas mata pelajaran - berdasarkan pengalaman sedia ada murid - bersesuaian dgn situasi/masa/peristiwa - mudah akses untuk pengajaran & pembelajaran - guru/murid berminat - berperingkat: dari mudah kepada mencabar Khairul Bariah Haroen

2 PEMILIHAN DAN PENENTUAN TEMA
Pemilihan tema boleh meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Contoh tema: - berasaskan konsep - berasaskan kemahiran - berasaskan kandungan dan kemahiran - berfokus kepada isu - berfokus kepada projek - berorientasikan kajian kes Khairul Bariah Haroen

3 KELEBIHAN DAN KELEMAHAN
- Murid dapat meluahkan pengetahuan dan pengalaman p&p lebih menarik, kondusif dan seronok melalui pelbagai aktiviti dan kreativiti Hubungkait pengetahuan dgn kemahiran Khairul Bariah Haroen

4 KELEBIHAN DAN KELEMAHAN
Kelebihan - sambungan - Faham konsep melalui proses pengalamian Menggalakkan daya imaginasi melalui aktiviti penerokaan Membuat pilihan yang sesuai dan releven dalam kehidupan Memperbaiki kemahiran inter & intrapersonal Menyemai nilai empati, harmoni dan pemahaman sesama insan yg pelbagai budaya Berani menghadapi cabaran Penyelesaian masalah Khairul Bariah Haroen

5 KELEBIHAN DAN KELEMAHAN
Guru perlu cekap dlm pelbagai bidang mata pelajaran Sukar menilai skop pemahaman yang luas Sukar membuat penilaian kerana kebolehan murid berbeza Hasil pembelajaran (objektif) m/pel lain adalah berbeza Sumber perlu mencukupi Pembentukan jaringan ahli dlm kumpulan Khairul Bariah Haroen

6 PERHUBUNGKAITAN TEMA DGN M/PEL
Tema sbg bahan utk menguasai sesuatu kemahiran dlm sesuatu m/pel. Cth: Taman Bunga- kaitan dgn matematik, sains, B.M/B.I, pend. muzik, pend, seni visual dll. Tema bersesuaian dgn masa, tempat, minat dan latar belakang murid. Tujuan pendekatan- beri peluang kepada murid utk meluaskan pengetahuan. Khairul Bariah Haroen

7 TEMA DGN ISI KDG M/PEL Tema yang bersesuaian digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi tujuan improvisasi. Cth: warna ton dalam isi kandungan m/pel. pend. muzik,pend. seni visual dll) Tema yang dipilih berkaitan dengan kehidupan seharian. Khairul Bariah Haroen

8 TEMA DENGAN KEMAHIRAN Tema yang dipilih dapat meningkatkan kemahiran diri murid (kemahiran 3M) Cth : perniagaan – dapat dikaitkan dengan kebolehan/ kemahiran membaca, menulis dan mengira. Khairul Bariah Haroen

9 PENGGABUNGJALINAN AKTIVITI MENGGUNAKAN PENDEKATAN BERTEMA
Aktiviti melukis/ mewarna pokok, membilang jumlah pokok, mengarang puisi mengenai pokok, menyanyi lagu pokok dll. Khairul Bariah Haroen

10 JENIS TEMA Persekitaran - fizikal (alam semulajadi, buatan manusia)
- sosial (pengalaman, interaksi, tahap IQ dll) - teknologi (penggunaan dlm kehidupan seharian Masyarakat - susur galur, budaya/adat resam, kepercayaan, bahasa, status, agama Komunikasi - verbal, non verbal Khairul Bariah Haroen


Download ppt "PENDEKATAN BERTEMA Bahan, aktiviti atau teknik dijadikan tema/konsep untuk pengajaran dan pembelajaran: - merentas mata pelajaran - berdasarkan pengalaman."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google