Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Siapakah sebenarnya diri kita?

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Siapakah sebenarnya diri kita?"— Transcript presentasi:

1 Siapakah sebenarnya diri kita?
Who am I ? Siapakah sebenarnya diri kita?

2 Al-Mu’minun/23;12-14 “Dan sungguh,kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah”. “Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (Rahim)”. “Kemudian,air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat,lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging,dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang,dan tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging.kemudian,kami menjadikan nya makhluk yang (berbentuk)lain. Maha suci Alloh, Pencipta yang paling baik”.

3 Q.S. Al-Mu’min/40, ayat 67 “Dia-lah yang menciptakanmu dari tanah,kemudian dari setetes mani,lalu dari segumpal darah,kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak,kemudian dibiarkan kamu menjadi dewasa,lalu menjadi tua.tetapi diantara kamu ada yang dimatikan sebelum itu.(Kami perbuat demikian) agar kamu sampai pada kurun waktu yang ditentukan,agar kamu mengerti” Ayat-ayat senada :76:1,2/75:37-40/96:2/23:12-14/3:6

4 FASE KEHIDUPAN MANUSIA

5 Al-Baqarah/2;28 “Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu (tadinya) mati,lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu. lalu Dia menghidupkan kamu kembali.Kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan .”

6 Al-insan/76;1 “Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa ,yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat di sebut ?”

7 FASE KEHIDUPAN MANUSIA
TIDAK ADA (ALAM RUH) ADA (HIDUP DI DUNIA) TIDAK ADA (MATI) ADA (KAMPUNG AKHERAT)

8 AL-A’RAF/7;172 “Dan (ingatlah ) ketika Tuhan –mu Mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu adam keturunan mereka dan Allah Mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman)”Bukankah Aku ini Tuhan-mu?”Mereka menjawab,”Benar (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi. ”(Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan “Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini,’’

9 Untuk apa kita diciptakan?
Q.S. Adz-Dzariyat/51,ayat 56 “Aku tidak menciptakan Jin dan Manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku” Q.S. Al-Fatihah/1,ayat 5 ”Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pengampunan”

10 Q.S.Al-Insan/76:2 “Sungguh,……kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan ),karena itu kami jadikan ia mendengar dan melihat” Q.S.Hud/11;7 “….Dia menguji siapakah diantara kamu yang lebih baik amalnya. …..” Q.S.Al-Anbiya/21;35 “Setiap yang bernyawa akan merasakan mati.Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan.Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami

11 KENAPA DIUJI? Q.S. Al-Ankabut /29;ayat 2-3
“Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan:"Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi?” “Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan  sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. “

12 Apa yang akan Anda lakukan sekarang. Sikap. : Tindakan. : - saat ini
Apa yang akan Anda lakukan sekarang? Sikap : Tindakan : - saat ini? - 1minggu kedepan?


Download ppt "Siapakah sebenarnya diri kita?"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google