Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

~ Beato Yohanes Duns Scotus

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "~ Beato Yohanes Duns Scotus"— Transcript presentasi:

1 ~ Beato Yohanes Duns Scotus
DOA ROSARIO BERSAMA PERISTIWA SEDIH “Engkau Yang Dikandung Tanpa Dosa, Bunda Perawan, kepadamu aku berpaling dalam doa dengan segala kerendahan hati: Perolehkanlah rahmat agar aku dapat memuliakan engkau, ya Perawan Tersuci; berilah aku kekuatan dalam melawan musuh-musuhmu!'” ~ Beato Yohanes Duns Scotus KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

2 DOA PEMBUKAAN MARILAH KITA BERDOA, Amin.
DEMI NAMA BAPA DAN PUTERA DAN ROH KUDUS, AMIN Ya Allah, Bapa kami yang maharahim, kami bersyukur dan berterimakasih karena pada hari ini Engkau berkenan mempersatukan kami kembali dalam DOA ROSARIO BERSAMA ini. Kami, umat-Mu dari KKI-FLORIDA telah Engkau limpahi rahmat-Mu, sehingga kami dapat hidup rukun bersatu dalam karsa dan karya. Semoga apapun yang telah kami laksanakan dapat menambah semangat kami untuk membangun KKI-FLORIDA yang semakin hidup dan berkembang dalam iman. Semua ini kami mohon demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

3 DOA AKU PERCAYA Aku percaya akan Allah Bapa yang mahakuasa,
Pencipta langit dan bumi dan akan Yesus Kristus, Puteranya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Ponsius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan: Yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati; Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang mahakuasa, Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, Persekutuan para kudus, Pengampunan dosa, Kebangkitan badan, Kehidupan kekal. Amin KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

4 kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
KEMULIAAN kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. TERPUJILAH nama Yesus, Maria, dan Yosep, Untuk selama-lamanya. KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

5 Bapa kami yang ada disurga;
DOA BAPA KAMI Bapa kami yang ada disurga; Dimuliakanlah namaMu. Datanglah kerajaanMu jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

6 KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA
SALAM PUTERI ALLAH BAPA Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. SALAM BUNDA ALLAH PUTERA Salam Maria……. SALAM MEMPELAI ALLAH ROH KUDUS Salam Maria…….. KEMULIAAN kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. TERPUJILAH nama Yesus, Maria, dan Yosep, Untuk selama-lamanya KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

7 PERISTIWA SEDIH PERTAMA Yesus berdoa kepada Bapa-Nya di surga dalam sakrat maut
KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

8 Bapa kami yang ada disurga;
DOA BAPA KAMI Bapa kami yang ada disurga; Dimuliakanlah namaMu. Datanglah kerajaanMu jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

9 KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA
1. Sampailah Yesus dan murid-murid-Nya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-murid-Nya: "Duduklah di sini, sementara Aku berdoa." Dan Ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes serta-Nya. (Mrk 14:32-33) SALAM MARIA PENUH RAHMAT, TUHAN SERTAMU, TERPUJILAH ENGKAU DIANTARA WANITA DAN TERPUJILAH BUAH TUBUHMU YESUS. SANTA MARIA BUNDA ALLAH, DOAKANLAH KAMI YANG BERDOSA INI, SEKARANG DAN WAKTU KAMI MATI, AMIN. 2. Ia sangat takut dan gentar, lalu kata-Nya kepada mereka: "Hati-Ku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." (Mrk 14:33-34) Salam Maria… 3. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya, sekiranya mungkin, saat itu lalu dari pada-Nya. (Mrk 14:35) Salam Maria… 4. Kata-Nya: "Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi-Mu, ambillah cawan ini dari pada-Ku, tetapi janganlah apa yang Aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." (Mrk 14:36) Salam Maria… 5. Setelah itu Ia datang kembali, dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan Ia berkata kepada Petrus: "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga satu jam?” (Mrk 14:37) Salam Maria… KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

10 KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA
6. “Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan; roh memang penurut, tetapi daging lemah." (Mrk 14:38) SALAM MARIA PENUH RAHMAT, TUHAN SERTAMU, TERPUJILAH ENGKAU DIANTARA WANITA DAN TERPUJILAH BUAH TUBUHMU YESUS. SANTA MARIA BUNDA ALLAH, DOAKANLAH KAMI YANG BERDOSA INI, SEKARANG DAN WAKTU KAMI MATI, AMIN. 7. Lalu Ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika Ia kembali pula, Ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. (Mrk 14:39-40) Salam Maria… 8. Kemudian Ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka: "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah. Saatnya sudah tiba, lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." (Mrk 14:41) Salam Maria… 9. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari kedua belas murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung... (Mrk 14:43) Salam Maria… 10. Dan ketika ia sampai di situ ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata: "Rabi," lalu mencium Dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkap-Nya. (Mrk 14:45-46) Salam Maria… KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

11 KEMULIAAN kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan, Sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin TERPUJILAH nama Yesus, Maria, dan Yosep, Untuk selama-lamanya. O, YESUSKU, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, pimpinlah jiwa-jiwa kedalam surga, khususnya mereka yang sangat memerlukan belakskasihanmu. KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

12 PERISTIWA SEDIH KEDUA Yesus didera
KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

13 Bapa kami yang ada disurga;
DOA BAPA KAMI Bapa kami yang ada disurga; Dimuliakanlah namaMu. Datanglah kerajaanMu jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

14 KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA
1. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. (Yoh 18:28) SALAM MARIA PENUH RAHMAT, TUHAN SERTAMU, TERPUJILAH ENGKAU DIANTARA WANITA DAN TERPUJILAH BUAH TUBUHMU YESUS. SANTA MARIA BUNDA ALLAH, DOAKANLAH KAMI YANG BERDOSA INI, SEKARANG DAN WAKTU KAMI MATI, AMIN. 2. Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata: "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" (Yoh 18:29) Salam Maria… 3. Jawab mereka kepadanya: "Jikalau Ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkan-Nya kepadamu!" (Yoh 18:30) Salam Maria… 4. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepada-Nya: "Engkau inikah raja orang Yahudi?" (Yoh 18:33) Salam Maria… 5. Jawab Yesus: "Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini.” (Yoh 18:36) Salam Maria… KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

15 KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA
6. Maka kata Pilatus kepada-Nya: "Jadi Engkau adalah raja?" (Yoh 18:37) SALAM MARIA PENUH RAHMAT, TUHAN SERTAMU, TERPUJILAH ENGKAU DIANTARA WANITA DAN TERPUJILAH BUAH TUBUHMU YESUS. SANTA MARIA BUNDA ALLAH, DOAKANLAH KAMI YANG BERDOSA INI, SEKARANG DAN WAKTU KAMI MATI, AMIN. 7. Jawab Yesus: "Engkau mengatakan, bahwa Aku adalah raja. Untuk itulah Aku lahir dan untuk itulah Aku datang ke dalam dunia ini, supaya Aku memberi kesaksian tentang kebenaran; setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara-Ku." (Yoh 18:37) Salam Maria… 8. Keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka: "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada-Nya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan, bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu, supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" (Yoh 18:38-39) Salam Maria… 9. Mereka berteriak pula: "Jangan Dia, melainkan Barabas!" Barabas adalah seorang penyamun. (Yoh 18:40) Salam Maria… 10. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah Dia. (Yoh 19:1) (Luk 1:48)Salam Maria… KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

16 KEMULIAAN kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan, Sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin TERPUJILAH nama Yesus, Maria, dan Yosep, Untuk selama-lamanya. O, YESUSKU, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, pimpinlah jiwa-jiwa kedalam surga, khususnya mereka yang sangat memerlukan belakskasihanmu. KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

17 PERISTIWA SEDIH KETIGA Yesus dimahkotai duri
KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

18 Bapa kami yang ada disurga;
DOA BAPA KAMI Bapa kami yang ada disurga; Dimuliakanlah namaMu. Datanglah kerajaanMu jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

19 KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA
1. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. (Mrk 15:16) SALAM MARIA PENUH RAHMAT, TUHAN SERTAMU, TERPUJILAH ENGKAU DIANTARA WANITA DAN TERPUJILAH BUAH TUBUHMU YESUS. SANTA MARIA BUNDA ALLAH, DOAKANLAH KAMI YANG BERDOSA INI, SEKARANG DAN WAKTU KAMI MATI, AMIN. 2. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala-Nya. (Yoh 19:2) Salam Maria… 3. Mereka memakaikan Dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata: "Salam, hai raja orang Yahudi!" (Yoh 19:2-3) Salam Maria… 4. Lalu mereka menampar muka-Nya. (Yoh 19:3) Salam Maria… 5. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka: "Lihatlah, aku membawa Dia ke luar kepada kamu, supaya kamu tahu, bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun pada-Nya." (Yoh 19:4) Salam Maria… KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

20 KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA
6. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. (Yoh 19:5) SALAM MARIA PENUH RAHMAT, TUHAN SERTAMU, TERPUJILAH ENGKAU DIANTARA WANITA DAN TERPUJILAH BUAH TUBUHMU YESUS. SANTA MARIA BUNDA ALLAH, DOAKANLAH KAMI YANG BERDOSA INI, SEKARANG DAN WAKTU KAMI MATI, AMIN. 7. Maka kata Pilatus kepada mereka: "Lihatlah manusia itu!" (Yoh 19:5) )Salam Maria… 8. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Dia, berteriaklah mereka: "Salibkan Dia, salibkan Dia!" (Yoh 19:6) ) Salam Maria… 9. Kata Pilatus kepada mereka: "Ambil Dia dan salibkan Dia; sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun pada-Nya." (Yoh 19:6) Salam Maria… 10. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak: "Jikalau engkau membebaskan Dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." (Yoh 19:12) Salam Maria… KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

21 KEMULIAAN kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan, Sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin TERPUJILAH nama Yesus, Maria, dan Yosep, Untuk selama-lamanya. O, YESUSKU, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, pimpinlah jiwa-jiwa kedalam surga, khususnya mereka yang sangat memerlukan belakskasihanmu. KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

22 PERISTIWA SEDIH KEEMPAT Yesus memanggul salib-Nya
KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

23 Bapa kami yang ada disurga;
DOA BAPA KAMI Bapa kami yang ada disurga; Dimuliakanlah namaMu. Datanglah kerajaanMu jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

24 KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA
1. Lalu semua murid itu meninggalkan Dia dan melarikan diri. (Mat 26:56) SALAM MARIA PENUH RAHMAT, TUHAN SERTAMU, TERPUJILAH ENGKAU DIANTARA WANITA DAN TERPUJILAH BUAH TUBUHMU YESUS. SANTA MARIA BUNDA ALLAH, DOAKANLAH KAMI YANG BERDOSA INI, SEKARANG DAN WAKTU KAMI MATI, AMIN. 2. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. (Luk 23:26) Salam Maria… 3. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. (Luk 23:26) Salam Maria… 4. Sejumlah besar orang mengikuti Dia; di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. (Luk 23:27) )Salam Maria… 5. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata: "Hai puteri-puteri Yerusalem, janganlah kamu menangisi Aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu!" (Luk 23:28) Salam Maria… KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

25 KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA
6. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan Dia. (Luk 23:32) SALAM MARIA PENUH RAHMAT, TUHAN SERTAMU, TERPUJILAH ENGKAU DIANTARA WANITA DAN TERPUJILAH BUAH TUBUHMU YESUS. SANTA MARIA BUNDA ALLAH, DOAKANLAH KAMI YANG BERDOSA INI, SEKARANG DAN WAKTU KAMI MATI, AMIN. 7. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan-Nya dan yang lain di sebelah kiri-Nya. (Luk 23:33) ) Salam Maria… 8. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepada-Nya, tetapi Ia menolaknya. (Mrk 15:23) Salam Maria… 9. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian-Nya. (Luk 23:34) Salam Maria… 10. Yesus berkata: "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." (Luk 23:34) Salam Maria… KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

26 KEMULIAAN kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan, Sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin TERPUJILAH nama Yesus, Maria, dan Yosep, Untuk selama-lamanya. O, YESUSKU, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, pimpinlah jiwa-jiwa kedalam surga, khususnya mereka yang sangat memerlukan belakskasihanmu. KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

27 PERISTIWA SEDIH KELIMA Yesus wafat disalib
KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

28 Bapa kami yang ada disurga;
DOA BAPA KAMI Bapa kami yang ada disurga; Dimuliakanlah namaMu. Datanglah kerajaanMu jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

29 KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA
1. Hari jam sembilan ketika Ia disalibkan. Dan alasan mengapa Ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ: "Raja orang Yahudi". (Mrk 15:25-26) SALAM MARIA PENUH RAHMAT, TUHAN SERTAMU, TERPUJILAH ENGKAU DIANTARA WANITA DAN TERPUJILAH BUAH TUBUHMU YESUS. SANTA MARIA BUNDA ALLAH, DOAKANLAH KAMI YANG BERDOSA INI, SEKARANG DAN WAKTU KAMI MATI, AMIN. 2. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata: "Hai Engkau yang mau merubuhkan Bait Suci dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan diri-Mu!" (Mrk 15:29-30) Salam Maria… 3. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan Dia; mereka mengunjukkan anggur asam kepada-Nya dan berkata: "Jika Engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah diri-Mu!". (Luk 23:36-37) Salam Maria… 4. Dan dekat salib Yesus berdiri ibu-Nya dan saudara ibu-Nya, Maria, isteri Klopas dan Maria Magdalena. (Yoh 19:25) Salam Maria… 5. Ketika Yesus melihat ibu-Nya dan murid yang dikasihi-Nya di sampingnya, berkatalah Ia kepada ibu-Nya: "Ibu, inilah, anakmu!" Kemudian kata-Nya kepada murid-murid-Nya: "Inilah ibumu!" (Yoh 19:26-27) Salam Maria… KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

30 KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA
6. Pada jam dua belas, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam tiga. Dan pada jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: "Eloi, Eloi, lama sabakhtani?", yang berarti: Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Aku? (Mrk 15:33-34) SALAM MARIA PENUH RAHMAT, TUHAN SERTAMU, TERPUJILAH ENGKAU DIANTARA WANITA DAN TERPUJILAH BUAH TUBUHMU YESUS. SANTA MARIA BUNDA ALLAH, DOAKANLAH KAMI YANG BERDOSA INI, SEKARANG DAN WAKTU KAMI MATI, AMIN. 7. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring: "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Kuserahkan nyawa-Ku." Dan sesudah berkata demikian Ia menyerahkan nyawa-Nya. (Luk 23:46) Salam Maria… 8. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota Majelis Besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan Kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. (Mrk 15: 42-43) Salam Maria… 9. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan Dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. (Mrk 15:46) Salam Maria… 10. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. (Mrk 15:46-47) Salam Maria… KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

31 KEMULIAAN kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan, Sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin TERPUJILAH nama Yesus, Maria, dan Yosep, Untuk selama-lamanya. O, YESUSKU, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, pimpinlah jiwa-jiwa kedalam surga, khususnya mereka yang sangat memerlukan belakskasihanmu. KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

32 BUNDA PENOLONG ABADI DOAKANLAH KAMI
Bunda Penolong Abadi, dengan penuh kepercayaan dan harapan kami berlutut di hadapanmu. Belum pernah ada orang yang sia-sia mencari perlindunganmu. Semasa hidupmu sebagai ibu, engkau seringkali memberi pertolongan kepada Yesus Puteramu. Dengan penuh kasih sayang engkau melindungi dan membimbing-Nya selama masa muda-Nya. Selama hidup-Nya di muka umum engkau menghibur-Nya dan memberi dorongan kepada-Nya. Pada saat Dia menderita, engkau mendampingi dan menguatkan-Nya. Demikian juga jadilah bagi kami seorang ibu yang selalu menolong kami. KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

33 BUNDA PENOLONG ABADI DOAKANLAH KAMI
Bunda Maria, kami ini juga anakmu. Di kayu salib, Putera Ilahimu telah memberikan dikau sebagai bunda kami dan engkau telah menerima kami sebagai anakmu. Kami tahu engkau memberi anak-anakmu -khususnya mereka yang menghormatimu sebagai Bunda Penolong Abadi- rahmat dan berkat yang tak terhitung banyaknya untuk jiwa raga mereka. Dengan penuh syukur kami mengucapkan terima kasih untuk segala perlindungan bagi kami dan bagi mereka semua. KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

34 BUNDA PENOLONG ABADI DOAKANLAH KAMI
Bunda Penolong Abadi, jangan biarkan kami sekarang pergi tanpa penghiburanmu. Kami selalu memerlukan bantuanmu, teristimewa dalam kesulitan yang sekarang ini kami alami : PERSOALAN KESEHATAN PERSOALAN DI DALAM RUMAH TANGGA PERSOALAN DI TEMPAT KERJA/ DI SEKOLAH PERSOALAN DENGAN SESAMA/ LINGKUNGAN ( … Hening Sejenak untuk memeriksa batin masing-masing… ) Bunda Maria pandanglah kami dengan penuh kebaikan dan kasih sayang. Jadilah perantara kepada Putera Ilahimu untuk memperoleh anugerah – anugerah : KESEHATAN JIWA DAN RAGA KESETIAAN, KERUKUNAN DAN KERENDAHAN HATI KESABARAN, KEBIJAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB KETABAHAN DAN PENERANGAN ROH KUDUS yang kami mohon dengan sangat dalam doa ini. KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

35 BUNDA PENOLONG ABADI DOAKANLAH KAMI
Kami berjanji akan berterima kasih kepadamu selama hidup kami, sampai kami datang bersyukur kepadamu di surga. Bunda yang berkuasa, baik bagi kami, Engkau dapat menolong kami, Engkau pasti berkenan menolong kami, Engkau bersedia menolong kami, O BUNDA PENOLONG ABADI YANG SETIA, TERIMALAH DOA KAMI. Amin KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA

36 DOA PENUTUP ( DOA INI DIANJURKAN OLEH BUNDA MARIA SAAT PENAMPAKANNYA KEPADA BERNARDO MARTINEZ DI CUAPA , NICARAGUA 1980: “Daraskanlah Doa ini karena itu menyenangkan Puteraku” ) Perawan Suci yang mulia, engkau adalah Bundaku, Bunda semua orang berdosa. Bantulah aku, Bundaku, bantulah keluargaku, negaraku, duniaku. Amin TANDA SALIB KKI – FLORIDA, PALM BEACH AREA


Download ppt "~ Beato Yohanes Duns Scotus"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google