Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh Team Teaching Lembaga Pengembangan Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta LPSI UAD.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Oleh Team Teaching Lembaga Pengembangan Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta LPSI UAD."— Transcript presentasi:

1 Oleh Team Teaching Lembaga Pengembangan Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta LPSI UAD

2  Secara bahasa diartikan al-Ilm, artinya ilmu, dan al- fahm, artinya pemahaman. Jadi bisa diartikan ilmu yang mendalam.  Secara istilah adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar’i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukalaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci.  Ushul Fiqih adalah kaidah-kaidah yang dijadikan sarana untuk mengistimbatkan (mengeluarkan) hukum Islam dari dalil-dalilnya yang terinci.  Objek Ilmu Fiqih adalah mukallaf, orang yang sudah terbebani kewajiban. LPSI UAD

3 Pada dasarnya dibagi menjadi dua; 1. Fiqih Ibadah, seperti: Sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. 2. Fiqih Mu’amalah; Perniagaan, perbankan, waris dan sebagainya. LPSI UAD

4  Secara bahasa syari’ah artinya jalan (thariqah).  Secara istilah adalah segala bentuk hukum baik perintah dan larangan yang terdapat dalam Islam, yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. LPSI UAD

5 Tujuan syari’at Islam antara lain; 1. Pemeliharaan Agama (hifzud din) 2. Pemeliharaan Jiwa (hifzun nufus) 3. Pemeliharaan Akal (hifzul aql) 4. Pemeliharaan Keturunan (hifzun nasl) 5. Pemeliharaan harta (hifzul mal) 6. Pemeliharaan kehormatan (hifzul irdh) 7. Pemeliharaan lingkungan (hifzul bi’ah) LPSI UAD

6

7  Secara bahasa ada tiga makna; (1) ta’at ( الطاعة ); ( 2) tunduk ( الخضوع ); (3) hina ( الذلّ ); dan ( التنسّك ) pengabdian.  Menurut Muhammadiyah: mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya serta mengamalkan yang diperkenankan olehnnya.  Pendapat ulama fiqih: Apa-apa yang dikerjakan untuk mendapatkan ridha Allah dan mengharapkan pahala di akherat. LPSI UAD

8  يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [ البقرة / 21]  وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [ الذاريات / 56]  كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [ البقرة / 28] LPSI UAD

9  Ibadah dibagi menjadi dua, ibadah khas, dan ibadah amm.  Ibadah khas sama dengan ibadah mahdhah, artinya tuntunannya sudah jelas di dalam al-Qur’an dan as-sunnah. Seperti: zakat, shalat, puasa, haji, waris, dan sebagainya.  Ibadah amm disebut juga ibadah gairu mahdhah, artinya semua perbuatan selain di atas yang diniatkan lillahi ta’ala sehingga bernilai ibnadah. Contohnya: menuntut ilmu, bersih-bersih, tidur, makan, dan sebagainya. LPSI UAD

10

11 1. Niat lillahi ta’ala (Al-Fatihah/1:5) 2. Ikhlas (Al-Bayinah/98:5) 3. Tidak menggunakan perantara (washilah) (Al- Baqarah/2: 186) 4. Dilakukan sesuai dengan tuntunan al-Qur’an dan sunnah (hadis). 5. Seimbang antara dunia akherat (Al- Qashash/28:77) 6. Tidak berlebih-lebihan (Al-A’raf/7:31) 7. Mudah (bukan meremehkan) dan meringankan (Al-Baqarah/2:286) LPSI UAD

12


Download ppt "Oleh Team Teaching Lembaga Pengembangan Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta LPSI UAD."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google