Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Bab 1 Prinsip Ibadah dan syariat islam

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Bab 1 Prinsip Ibadah dan syariat islam"— Transcript presentasi:

1 Bab 1 Prinsip Ibadah dan syariat islam

2 Materi Pembahasan Bab 1 =) SYARIAT Pengertian Syariat Prinsip-prinsip Syariat Islam Tujuan Syariat islam =) IBADAH Pengertian Ibadah Dasar hukum ibadah Prinsip-prinsip ibadah Manfaat ibadah

3 I. SYARI’AT =) Pengertian Syari’at
Menurut bahasa, syariat artinya jalan menuju tempat pengairan atau jalan lurus yang harus diikuti. Menurut istilah, syariat artinya hukum-hukum dan tata aturan Allah yang ditetapkan bagi hamba-Nya untuk diikuti.

4 =) Prinsip-prinsip syariat islam
Tidak memberatkan,seperti firman allah dalam surah albaqoroh ayat 185: يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {185 Artinya :..”Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak mengehendaki kesukaran bagimu” Meminimalisir beban Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum Memperhatikan kemaslahatan umat

5 =) Tujuan Syariat Islam
Menurut prof.Dr.H.Suparman beliau memaparkan bahwa tujuan Syari’at islam adalah mengatur kehidupan manusia baik sebagai makhluk individu atau pun makhluk sosial. Menurut Asywadie Syukur menjelaskan bahwa tujuan Syari’at islam adalah sebagai menciptakan kemaslahatan umat sehingga tercipta rasa keadilan yang merata dan umat manusia dapat merasakan hidup damai. Menurut prof.Dr.Mukhtar yahya dia menuturkan bahwa tujuan islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat dan menghilangkan hal yang membuat madharat umat.

6 II. IBADAH =) Pengertian ibadah
Menurut bahasa, Ibadah berasal dari bahsa Arab ‘abdu yang berarti hamba. Menurut istilah, ibadah adalah segala amal atau perbuatan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah, dengan sesama manusia maupun dengan alam yang dijalankan untuk mendapat ridhai Allah Swt.

7 =) Dasar hukum ibadah Dasar hukum ibadah dapat kita lihat di dalam alqur’an Surat Az-Zariyat : 56 : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾   Artinya :   “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (56)”

8 =) Prinsip-prinsip ibadah
Dalam beribadah setiap muslim harus yakin bahwa Allah adalah dekat dengan hambanya.firman Allah dalam surah al baqoroh ayat 186: Artinya : “Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamau mengenai Aku maka (beritahu kepada mereka): sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hampir (kepada mereka) Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaKu. Maka hendaklah mereka menyahut seruanKu (dengan mematuhi perintahKu), dan hendaklah mereka beriman kepadaKu supaya mereka menjadi baik serta betul.”

9 =) Manfaat ibadah Memperoleh Ridho Allah,dengan kesadaran dan pengamalan akan kehadirat-Nya dalm hidup,akan menghasilkan ketulusan untuk berbuat sesuatu guna memperoleh “perkenan” atau ridhonya. Merasa dekat dengan Allah ,setiap saat ia beraudiensi dengan mengerjakan shalat dan berfikir hadiratnya. Mensyukuri nikmat Allah, ia benar-benar merasakan betapa besarnya nikmat Allah yang dianugrahkan kepada dirinya

10 WASSALAM,,,,,


Download ppt "Bab 1 Prinsip Ibadah dan syariat islam"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google