Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KETENTUAN REZEKI DARI ALLAH SWT Oleh: Qosim Abdullah D

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KETENTUAN REZEKI DARI ALLAH SWT Oleh: Qosim Abdullah D"— Transcript presentasi:

1 KETENTUAN REZEKI DARI ALLAH SWT Oleh: Qosim Abdullah D01209089

2 KETENTUAN REZEKI DARI ALLAH SWT
Standart Kompetensi Menerapkan al-Qur'an surat-surat pendek pilihan dalam kehidupan sehar-hari tentang ketentuan rezeki dari Allah Kompetensi Dasar Memahami isi kandungan QS Al-Quraisy dan Al-Insyiraah tentang ketentuan rezeki dari Allah Memahami keterkaitan isi kandungan QS al-Quraisy dan al-Insyiraah tentang ketentuan rezeki dari Allah dalam kehidupan Menerapkan isi kandungan QS al-Quraisy dan al-Insyiraah tentang ketentuan rezeki dari Allah dalam kehidupan

3 Memahami Isi Kandungan Surah Quraisy
Artinya: ”Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Kakbah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

4 Penjelasan Surah Quraisy
Kebiasaan orang quraisy yang menjalankan perekonomian dengan berdagang Ayat 1 Menceritakan perjalanan orang quraisy dalam berdagang Ayat 2 Ayat 3 Allah mengingatkan orang Quraisy supaya bersyukur dengan rezeki yang telah diberikan-Nya Ayat 4 Allah memberi alasan mengapa manusia diperintahkan untuk taat kepada Allah

5 Memahami Isi Kandungan Surah Al-Insyirah
Artinya: “Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu? Dan Kami telah menghilangkan dari padamu bebanmu, yang memberatkan punggungmu? Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

6 Penjelasan Surah Al-Insyirah
Ayat 1 → Allah menghibur kepada Nabi Muhammad dalam memperjuangkan agama Islam dengan segala cobaan yang diterima Ayat 2-3 → perjuangan Nabi Muhammad semkin berat sehingga seakan-akan membuat tulang beliau menjadi bungkuk memikulnya Ayat 4 → Allah memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad Ayat 5-6 → Allah memberikan motivasi kepada Nabi Muhammad bahwa perjuangannya nanti aakan membuahkan hasil Ayat 7 → Allah memerintahkan agar setelah selesai satu urusan tidaklah berdiam diri Ayat 8 → Allah menjelaskan bahwa keberhasilan usaha terletak pada keridhoan Allah

7 Hubungan Q.S Quraisy dan Al-Insyirah
Keduanya berisi tentang pemberiaan Allah yang telah menyediakan rezeki untuk kebutuhan manusia Keduanya berisi tentang rezeki yang diberikan Allah kepada makhluknya banyak macamnya QS Quraisy menjelaskan rezeki dari Allah akan diperoleh dengan usaha manusia. Sedangkan QS Al-Insyirah menjelaskan manusia hrus pandai memanfaatkan waktu untuk mencari rezeki

8 Menerapkan Kandungan QS Quraisy dan Al-Insyirah dalam Kehidupan
Banyak bersyukur Tidak bermalas-malasan Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk kegiatan sesuai dengan petunjuk agama Berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mencari rezeki Allah Berusaha agar tidak melanggar norma agama Memanfatkan hasil untuk kepentingan agama

9 SOAL Siapakah kaum Quraisy itu?
Jelaskan makna yang terkandung dalam surat quraisy ayat 3 ! Sebutkan beberapa pemberian Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang terdapat pada Surah Al-Insyirah ayat 4 ! Apakah Surah Quraisy dengan Surah Al-Insyirah saling berkaitan ? Jelaskan ! Berilah contoh perilaku yang mencerminkan akhlak yang terdapat pada Surah Quraisy danSurah Al-Insyirah !

10 JAWABAN Kaum Quraisy adalah sekelompok orang pada zaman Nabi Muihammad SAW, menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi serta memusuhinya. Allah mengingatkan orang Quraisy supaya bersyukur dengan rezeki yang diberikan dengan cara memanfaatkan sesuai dengan yang diperintahkan Allah a. Nama Nabi Muhammad disejajarkan dengan Allah dalam kalimat syahadat b. Seseorang tidak dianggap beriman bila tidak beriman kepada Nabi Muhammad c. Nabi Muhammad dijadikan suri tauladan/paanutan bagi seluruh umat manusia d.Semua umat Islam senantiasa menucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad Ya, a. keduanya berisi tentang pemberiaan Allah yang telh menyediakan rezeki untuk kebutuhan manusia, b.Keduanya berisi tentang rezeki yang diberikan Allah kepada makhluknya banyak macamnya a. Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk kegiatan sesuai dengan petunjuk agama, tidak bermalas-malasan, banyak bersyukur, berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mencari rezeki Allah

11


Download ppt "KETENTUAN REZEKI DARI ALLAH SWT Oleh: Qosim Abdullah D"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google