Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

TAKWA. A.PENGERTIAN, KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP TAKWA  Takwa adalah Sikap mental seseorang yang selalu ingat dan waspada terhadap sesuatu dalam rangka.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "TAKWA. A.PENGERTIAN, KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP TAKWA  Takwa adalah Sikap mental seseorang yang selalu ingat dan waspada terhadap sesuatu dalam rangka."— Transcript presentasi:

1 TAKWA

2 A.PENGERTIAN, KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP TAKWA  Takwa adalah Sikap mental seseorang yang selalu ingat dan waspada terhadap sesuatu dalam rangka memelihara dirinya dari noda dan dosa,selalu berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar,pantang berbuat salah dan melakukan kejahatan terhadap orang lain,diri sendiri dan lingkungannya

3  Ruang lingkup takwa dalam makna memelihara meliputi empat jalur hubungan manusia yaitu  (1)hubungan manusia dengan Allah  (2)hubungan manusia dengan hati nurani atau dirinya sendiri  (3)hubungan manusia dengan sesama manusia  (4)hubungan manusia dengan lingkungan hidup.

4 B.HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALLAH  Takwa kepada Allah,Tuhan Yang Maha Esa adalah melaksanakan segala perintah dan menjauhi semua larangan- Nya.  Ketakwaan atau pemeliharaan hubungan dengan Allah,Tuhan Yang Maha Esa itu,dapat dilakukan antara lain sebagai contoh:dengan (1)beriman kepada Allah,Tuhan Yang Maha Esa menurut cara-cara yang diajarkan-Nya untuk melalui wahyu yang sengaja diturunkan-Nya untuk menjadi petunjuk dan pedoman hidup manusia;(2)beribadah kepada- Nya.(3)mensyukuri nikmat-Nya dengan jalan menerima,mengurus,memanfaatkan semua pemberian Allah kepada manusia;(4)bersabar menerima cobaan Allah dalam makna tabah,tidak putus asa ketika mendapat musibah atau menerima bencana;(5)memohon ampun atas segala dosa dan tobat dalam makna sadar untuk tidak lagi melakukan segala perbuatan jahat atau tercela.

5 C.HUBUNGAN MANUSIA DENGAN HATI NURANI ATAU DIRINYA SENIDIRI  Hubungan manusia dengan dirinya sendiri disebutkan cara-caranya didalam ayat- ayat takwa dan dicontohkan dengan keteladanan Nabi Muhammad.Dintaranya dengan senantiasa berlaku: (1)sabar,(2)pema’af,(3)adil,(4)ikhlas,(5)ber ani (6)memegang amanah,(7)mawas diri,dan (8)mengembangkan semua sikap yang terkandung dalm akhlak atau budi pekerti yang baik.

6 D.HUBUNGAN MANUSIA DENGAN SESAMA MANUSIA  Hubungan manusia dengan sesama manusia lain dalam masyarakat dapat dipelihara,antara lain dengan: (1) tolong- menolong;bantu-membantu; (2) suka mema’afkan kesalahan orang lain; (3) menepati janji; (4) lapang dada;dan (5) menegakkan keadilan dan berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain.

7 E.HUBUNGAN MANUSIA DENGAN LINGKUNGAN HIDUP  Hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya dapat dikembangkan,antara lain dengan memelihara dan menyayangi binatang dan tumbuh- tumbuhan,tanah,air,dan udara serta semua alam semesta yang sengaja diciptakan Allah untuk kepentingan manusia dan makhluk lainnya.

8 selesai


Download ppt "TAKWA. A.PENGERTIAN, KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP TAKWA  Takwa adalah Sikap mental seseorang yang selalu ingat dan waspada terhadap sesuatu dalam rangka."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google