Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Living the Afterlife memetakan hidup dari titik akhirnya.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Living the Afterlife memetakan hidup dari titik akhirnya."— Transcript presentasi:

1 Living the Afterlife memetakan hidup dari titik akhirnya

2 Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau bahkan seperti orang yang sekedar lewat (HR Bukhari)

3 orang asing atau sekedar lewat Mereka memahami bahwa mereka pergi hanya sementara Mereka tidak merasa senang dengan keadaan safarnya Mereka menyadari bahwa semua akan mereka tinggalkan Mereka merindukan berkumpul kembali pada tempat asalnya

4 Kehidupan dunia adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi seorang kafir (HR. Muslim)

5 kehidupan dunia Letakkan kehidupan dunia itu dalam gengaman tangan anda, jangan letakkan dunia didalam hati anda -Umar Ibnu Khattab-

6 Tidaklah dunia bila dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya semisal salah seorang dari kalian memasukkan sebuah jarinya ke dalam lautan Maka hendaklah ia melihat apa yang dibawa oleh jari tersebut ketika diangkat? (HR Muslim) harga dunia

7 Manusia zaman ini hidup dengan umur rata-rata 70 tahun Rasulullah Muhammad 63 tahun lamakah perantauan ini? apakah ini termasuk masa yang lama?

8

9 lama perantauan kita Allah bertanya: "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab: "Kami tinggal (di bumi) sehari atau setengah hari, maka tanyakanlah kepada (malaikat) yang menghitung Allah berfirman: "Kamu tidak tinggal (di bumi) melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui (TQS al-Mu’minuun [23] : 112-114)

10 lama perantauan kita Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi hari (an-Naazi’aat [79] : 46)

11 lama perantauan kita Dan (ingatlah) akan hari (yang di waktu itu) Allah mengumpulkan mereka, (mereka merasa di hari itu) seakan-akan mereka tidak pernah berdiam (di dunia) hanya sesaat di siang hari, (di waktu itu) mereka saling berkenalan. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk (TQS Yunus [10] : 45)

12 padang masyhar Bagaimana keadaan kalian jika Allah mengumpulkan kalian di suatu tempat seperti berkumpulnya anak-anak panah di dalam wadahnya selama 50.000 tahun dan Dia tidak menaruh kepedulian terhadap kalian? (HR Hakim dan Thabrani) Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Rabb dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun (TQS al-Ma’arij [70] : 4)

13 maka perantauan Anda dan saya dibandingkan relativitas waktu di padang masyhar hanyalah terasa selama 2 menit 1 detik lama perantauan kita

14 Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati (TQS al Anbiya [21] : 35) Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukan(nya) (TQS Yunus (10) : 49)

15 Manusia itu seakan-akan dikepung oleh 99 macam sebab kematian jika kesemua itu gagal mengenainya dia pasti tidak bisa mengelak dari usia tua (HR Tirmidzi) pemutus kenikmatan

16 Ini adalah manusia dan ini adalah ajalnya yang mengelilinginya Ini, adalah kejadian-kejadian yang mengancam jika yang satu luput darinya, maka dia akan dikenai oleh yang lain Dan ini, adalah angan-angannya racun panjang angan-angan (HR Bukhari)

17 racun panjang angan-angan Kebodohan Hamba Cinta Dunia

18

19

20 wahai hamba Allah swt. kemanakah tujuan Anda?

21 …Dan tidak seorang pun mengetahui apa yang akan diusahakannya esok hari… (TQS Luqman [31] : 34) Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) (TQS al-Hasyr [59] : 18) our time is limited

22 afterlife mapping

23 take the chance Allah swt. telah memberikan keistimewaan dalam setiap zaman dan tempat bagi muslim yang mempercayai janji-Nya untuk meraih kemuliaan dan berusaha mencapai ridha-Nya

24 Bismillahirahmaanirahiim, Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mendengar aku Felix Siauw, hambamu yang lemah dan faqir dengan izin dan pertolongan-Mu Insya Allah akan meratakan Jakarta dengan Islam!

25 mapping our afterlife

26 mari berbagi


Download ppt "Living the Afterlife memetakan hidup dari titik akhirnya."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google