Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MUNCULNYA KERAJAAN MATARAM ISLAM.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MUNCULNYA KERAJAAN MATARAM ISLAM."— Transcript presentasi:

1 MUNCULNYA KERAJAAN MATARAM ISLAM

2 Pada awal perkembangannya Mataram disibukkan oleh pembangunan legitimasi kekuasaan
(bandingkan dengan munculnya Kasultanan Demak, Pajang, Banten, Cirebon, Kalinyamat) Mengapa ..???

3 Dinasti Mataram Bukan Keluarga Raja
Konsep kekuasaan Jawa: Raja bukan Trahing Kusuma, rembesing Madu, Wijining Atapa, Tedhaking andana Warih, ??? Keluarga petani: Ki Ageng Sela  petani yg rajin; arti kata Ki dan Ageng; Kata-kata penantang Trunajaya (Raja Mataram iku dak umpamakke tebu; pucuke meneh yen legiyo, sanadjan bongkote biyen adem wae, sebab raja trahing wong tetanen, angor macula wae bari angono sapi)

4 Usaha melegitimasi kekuasaan
Cerita Tutur Jawa : Pemanahan dan Penjawi Punya Jasa Besar pada Pajang PEMANAHAN: MATARAM + ALAS MENTAOK (HUTAN) PENJAWI : PATI (KOTA) LEGENDA PENYADAP NIRA dari GIRING (peg Sewu, Gn Kidul) Manipulasi pengumpulan gelar (Panembahan, Raden, Mas, sunan, Sultan, Sayidin Panatagama, Senopati, Amangku Bumi, Amangku Rat, Hamengku Bumi, Hamengku Buwono, Kalifatullah, dll) Contoh: “Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana Senopati Ing Alaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping X Ing Ngayogyakarta Hadiningrat” Membuat gelar baru yang kirannya terjadi karena kesalahan Banyaknya bupati yg tdk mau tunduk Memunculkan banyak mitos mistis Membuat Silsilah (yang unik)

5 KEMUNCULAN MATARAM DIKAITKAN dg MITOS Ny RORO KIDUL & PENGUASA MERAPI
Labuhan di Pantai Selatan (Kanjeng Ratu Kidul) > > Labuhan di Gn Merapi (Kyai Sapujagad Cs & Ratu Sekar Kdaton) > Labuhan di Gn Lawu (Kanjeng Sunan Lawu) Kayangan, Dlepih, Wonogiri (Sang Hyang Permoni) Ada tempat Pertemuan Khusus dg Ratu Selatan (Panggung Sangga, Ambarukmo, Pelabuhan Ratu) Cerita tentang Tarian Bedaya (1 Penari)

6 SILSILAH UNIK ………

7 Nabi Adam Nabi Syis Sang Hyang Nur Cahya Sang Hyang Nur Rasa Sanghyang Wening Sanghyang Tunggal Betara Guru Batara Sambo Batara Brama Batara Maha Dewa Batara Wisnu Dewi Sri Arjuna Abimayu Parikesit Jayabaya Gatayu R. Panji dg Galuh Candra Kirana Kuda Lelean R. Sesusuh Hayam Wuruk Brawijaya Bondan Kejawan Ki Getas Pendawa Ki Ageng Sela Ki Ageng Ngenis Ki Gede Pemanahan Panembahan Senopati

8 Silsilah garis pangiwo dan panengen
N Muhammad Syech Wali Lanang Brawijaya S Giri I Bondan Kejawan S Giri II Getas Pendawa P A Saba + Ny A Saba K Ageng Sela Juru Martani – Putri + Pemanahan (Sutowijaya) Senopati

9 Keturunan Bidadari Nawangwulan + Jaka Tarub Brawijaya V + Wandan
Nawangsih Bondan Kejawan Getas Pendawa Ki Ageng Sela Ki Ageng Pemanahan Panembahan Senopati

10 Lintas Sejarah Akhir Perang Pajang Vs Jipang
1577 Kota Gede Selesai Dibangun 1583/1584 Pemanahan Wafat Digantikan Senopati

11 Persiapan Tindakan Senopati Menyusun Kekuatan
Membangun Tembok Keliling (selesai 1592/1593) atas bantuan Senopati dari Kediri yg Berselisih dg Surabaya Membujuk Bupati Bagelen an Kedu utk tidak Mengirim Upeti pada Pajang Tidak “Sowan” (sebo) Menggagalkan pelaksanaan hukuman mati terhadap keluarga Tumenggung Mayang (ipar Senopati Mataram, karena kesalahan R. Pabelan yg berani menggagnggu Puteri Raja

12 PERKEMBANGAN PERISTIWA
Sultan Hadiwijaya Mengirim Pasukan Sultan Pajang Wafat (diganti Arya Panggiri  Diusir P. Benawa (kerjasama dg Senopati)  P. Benawa Menyerahkan Pajang pada Senopati 1588 Mataram Merdeka (Panembahan Senopati Ing Alaga Sayidin Panatagama Kalifatullah)

13 Tantangan Para Bupati Lain dan Ambisi P. Senopati
Para Bupati tak memberi pengakuan Wilayah yg dpt dikuasai: Jipang, Pati, Kudus, Jepara, Kedu, Bagelen, Demak, Grobogan. Perluasan Wilayah ke Timur: @ Surabaya (didamaikan S. Giri) @ Madiun (perkawinan Romantis) @ Kediri (memanfaatkan perselisihan Ki Jalu dan Senopati)

14 Penentangan menunjukkan P
Penentangan menunjukkan P. Senopati tdk mendapatkan Pengakuan dr penguasa bawahan Demak dan Pajang (dianggap tdk sah) Para Bupati lain merasa sederajat

15 Senopati berkuasa 13 tahun (1588 – 1601):
Kuasai Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur Walau secara militer berhasil, beliau tidak mendapat pengakuan dari penguasa-penguasa lain Menunjuk Mas Jolang (P. Sedyo Ing Krapyak) anak dari Garwa Padmi (Putri dari Pati) sbg pengganti Dimakamkan di Kota Gede Pegeseran Kekuasaan Mataram yg Unik

16 Pembinaan Gung-Binatara Mataram
Membuat Silsilah politik (yang unik)  trahing kusuma, rembesing madu, wijining atapa, tedhaking andhana warih. (Panembahan, Raden, Mas, sunan, Sultan, Sayidin Panatagama, Senopati, Amangku Bumi, Amangku Rat, Hamengku Bumi, Hamengku Buwono, Kalifatullah, dll) Memusatkan kekuasaan Mengawasi berjalannya pemerintahan Meningkatkan militer dan penakhlukkan daerah Budaya kraton Pusaka kraton Manipulasi pengumpulan gelar (Panembahan, Raden, Mas, sunan, Sultan, Sayidin Panatagama, Senopati, Amangku Bumi, Amangku Rat, Hamengku Bumi, Hamengku Buwono, Kalifatullah, dll) “Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana Senopati Ing Alaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping X Ing Ngayogyakarta Hadiningrat” Memunculkan banyak mitos mistis

17


Download ppt "MUNCULNYA KERAJAAN MATARAM ISLAM."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google