Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PKJ 285 “ BILA BADAI HIDUP MENERPAMU ” Syair dan Lagu:

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PKJ 285 “ BILA BADAI HIDUP MENERPAMU ” Syair dan Lagu:"— Transcript presentasi:

1 PKJ 285 “ BILA BADAI HIDUP MENERPAMU ” Syair dan Lagu:
1 1 PKJ 285 “ BILA BADAI HIDUP MENERPAMU ” Syair dan Lagu: Bonar Gultom (Gorga) (1972) Berdasarkan Yesaya 54:10 1

2 Bi - la ba - dai hi - dup me - ner-pa-mu
| | | | Bi - la ba - dai hi - dup me - ner-pa-mu | | | | dan co- ba - an pun datang mengganggu, 2 2 PKJ 285 BERSAMA 2

3 ha- nya sa - tu jan - ji ha - rap-an-mu;
| | | | ha- nya sa - tu jan - ji ha - rap-an-mu; 0 5< | | | | ya, janji Tu - han-mu, pegang teguh. 3 3 PKJ 285 BERSAMA 3

4 Bi - ar gunung-gu- nung pun ber-an-jak,
| | | | Bi - ar gunung-gu- nung pun ber-an-jak, | | | | ser - ta bu - kit- bu - kit pun ber- gon-cang, 4 4 PKJ 285 BERSAMA 4

5 ka - sih dan se - ti - a da - ri Tuhan
| | | | ka - sih dan se - ti a da - ri Tuhan 0 5< | | | { ‘kan melindung- i - mu, te- tap teguh. 5 5 PKJ 285 BERSAMA 5

6 Pegang se - la - lu jan-ji Tuhan,
| | > | | Pegang se - la - lu jan-ji Tuhan, | | > | | jangan lepaskan, walau siang a-tau malam; 6 6 PKJ 285 BERSAMA 6

7 e-nyah-lah ta- kut a-tau bimbang:
| | > | | e-nyah-lah ta- kut a-tau bimbang: | | | | | | Tuhanlah pe-mi - lik hidup-mu, hidup-mu. 7 7 PKJ 285 BERSAMA 7

8 Bi - ar gunung-gu- nung pun ber-an-jak,
| | | | Bi - ar gunung-gu- nung pun ber-an-jak, | | | | ser - ta bu - kit- bu - kit pun ber- gon-cang, | | | | ka - sih dan se - ti a da - ri Tuhan 8 8 PKJ 285 BERSAMA 8

9 ‘kan melindung- i - mu, te- tap te-duh,
0 5< | | | | ‘kan melindung- i - mu, te- tap te-duh, 0 5< | | | } ‘kan melindung- i - mu, te- tap te-duh. 9 9 PKJ 285 BERSAMA 9


Download ppt "PKJ 285 “ BILA BADAI HIDUP MENERPAMU ” Syair dan Lagu:"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google