Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Penggolongan ahli waris  Bilateral 1. Dzul Faraidh 2. Dzul Qarabat 3. Mawali  Patrilineal 1. Dzul Faraidh 2. Ashabah a. Ashabah Binafsihi b.Ashabah Bilghairi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Penggolongan ahli waris  Bilateral 1. Dzul Faraidh 2. Dzul Qarabat 3. Mawali  Patrilineal 1. Dzul Faraidh 2. Ashabah a. Ashabah Binafsihi b.Ashabah Bilghairi."— Transcript presentasi:

1 Penggolongan ahli waris  Bilateral 1. Dzul Faraidh 2. Dzul Qarabat 3. Mawali  Patrilineal 1. Dzul Faraidh 2. Ashabah a. Ashabah Binafsihi b.Ashabah Bilghairi c.Ashabah Maalghairi 3.Dzul Arham

2 Ayat-ayat kewarisan QIV: 7  Bagi Laki Laki ada hak bagian dari harta peninggalan Ibu Bapaknya  Bagi Laki Laki ada hak bagian dari harta peninggalan Aqrabun (Kerabatnya)  Bagi Perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan Ibu Bapaknya  Bagi Perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan Aqrabun (Kerabatnya)

3 Q.IV: 11 a. Anak laki laki : anak perempuan = 2:1 b. Dua Orang anak perempuan atau lebih = bersekutu dalam 2/3 c. Satu orang anak perempuan = 1/2

4 d. Ibu dan Bapak, jika pewaris ada anak = masing-masing 1/6 e. Jika pewaris tidak ada anak, Ibu = 1/3 (Bapak bagian sisa / Dzul Qarabat) f. Jika Pewaris tidak ada anak, tetapi ada saudara, Ibu = 1/3

5 Q.IV : 12 a. Suami, pewaris tidak ada anak = ½ b. Suami, pewaris ada anak = ¼ c. teori kewarisan d. Isteri, pewaris tidak ada anak = ¼ (bersekutu) e. Isteri Pewaris ada anak = 1/8 (bersekutu) f. teori kewarisan

6 g. Seorang saudara laki-laki/ perempuan = 1/6 h. Dua orang atau lebih saudara laki-laki atau perempuan = bersekutu dalam 1/3

7 Q.IV: 33 a. Mawali Anak b. Mawali saudara c. Mawali tolan seperjanjian

8 Q.IV: 176 a.Pengertian kalalah : Mati punah, tanpa meninggalkan walad Bilateral Tidak mempunyai anak,baik laki-laki Maupun perempuan Patrilineal 1. Tidak Mempunyai anak laki-laki 2. Ayah sudah meninggal

9 b. Seorang saudara perempuan = ½ c. Seorang saudara laki-laki = seluruh harta (Dzul qarabat) d. Dua orang saudara perempuan atau lebih = bersekutu dalam 2/3 e. Ada saudara laki-laki dan perempuan = 2:1

10 Penggunaan QIV.12.g.h DAN Q.IV : 176  Bilateral 1. Q.IV : 12 g.h = Jika bapak masih hidup 2. Q.IV: 176 = Jika Bapak sudah meninggal  Patrilineal 1. Q.IV : 12 g.h = Jika saudara seibu 2. Q.IV: 176 = Jika saudara seayah atau kandung


Download ppt "Penggolongan ahli waris  Bilateral 1. Dzul Faraidh 2. Dzul Qarabat 3. Mawali  Patrilineal 1. Dzul Faraidh 2. Ashabah a. Ashabah Binafsihi b.Ashabah Bilghairi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google