Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KJ 021 : 1 - 2 “ HARI MINGGU, HARI YANG MULIA ” Syair dan Lagu: A. E. Wairata (+/- 1953)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KJ 021 : 1 - 2 “ HARI MINGGU, HARI YANG MULIA ” Syair dan Lagu: A. E. Wairata (+/- 1953)"— Transcript presentasi:

1 KJ 021 : “ HARI MINGGU, HARI YANG MULIA ” Syair dan Lagu: A. E. Wairata (+/- 1953)

2 3 2 | > 7 6 | 6 5. ’ ' Ha- ri Minggu, ha- ri yg mu - li - a, 6 1> | | 3.. ’ ' ‘ i - tu ha - ri Tu - han- ku. KJ Bait 1 BERSAMA

3 3 2 | > 7 1> | 2> 6. ’ ' I - a ba- wa ra- sa ba- ha - gi - a 7 6 | | 1.. { ‘ masuk da - lam ha - ti - ku. KJ Bait 1 BERSAMA Refrein

4 1 3 | > 6 | 5 5. ’ ' Ha- ri Minggu, ha- ri Tu- han, 1 3 | | 2.. ’ ' ha- ri su - ci dan te- duh. KJ Refrein BERSAMA

5 1 3 | > 6 | 5 5. ’ ' Ha- ri Minggu, ha- ri Tu- han, 1> 1> | 2> 2> 7. 7 | 1>.. ’ } ha- ri su - ci dan te - duh. KJ Refrein BERSAMA

6 3 2 | > 7 6 | 6 5. ’ ' Ha- ri Minggu, ha- ri is - ti - ra- hat 6 1> | | 3.. ’ ' ‘ ba- gi ba- dan yg le - tih. KJ Bait 2 BERSAMA

7 3 2 | > 7 1> | 2> 6. ’ ' Firman Tu- han tu-run ba-wa nikmat 7 6 | | 1.. { ‘ un-tuk ha - ti yg se- dih. KJ Bait 2 BERSAMA Refrein

8 1 3 | > 6 | 5 5. ’ ' Ha- ri Minggu, ha- ri Tu- han, 1 3 | | 2.. ’ ' ha- ri su - ci dan te- duh. KJ Refrein BERSAMA

9 1 3 | > 6 | 5 5. ’ ' Ha- ri Minggu, ha- ri Tu- han, 1> 1> | 2> 2> 7. 7 | 1>.. ’ } ha- ri su - ci dan te - duh. KJ Refrein BERSAMA


Download ppt "KJ 021 : 1 - 2 “ HARI MINGGU, HARI YANG MULIA ” Syair dan Lagu: A. E. Wairata (+/- 1953)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google