Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KJ 467 : “ TUHANKU, BILA HATI KAWANKU ” Syair: C. Battersly

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KJ 467 : “ TUHANKU, BILA HATI KAWANKU ” Syair: C. Battersly"— Transcript presentasi:

1 KJ 467 : 1 - 3 “ TUHANKU, BILA HATI KAWANKU ” Syair: C. Battersly
Disesuaikan oleh Charles H. Gabriel (1934) Terjemahan: E. L. Pohan Shn. (1963) Lagu: Charles H. Gabriel ( )

2 Tu - han - ku, bi- la ha - ti ka - wan - ku
5 | 3> > > | ' Tu - han - ku, bi- la ha - ti ka - wan - ku 1> | > | ' ter - lu - ka o- leh tingkah u - jar - ku, 2 2 KJ Bait 1 BERSAMA

3 dan ke - hendak-ku ja- di pan - du - ku,
5 | 3> > > > > > | 4> > ' dan ke - hendak-ku ja- di pan - du - ku, | > > | 1> } am - pun i - lah. 3 3 KJ Bait 1 BERSAMA

4 Ji - ka - lau tu- tur-ku tak se - me - na
5 | 3> > > | ' Ji - ka - lau tu- tur-ku tak se - me - na 1> | > | ' dan a - ku to- lak orang ber - ke - sah, 4 4 KJ Bait 2 BERSAMA

5 pi - kir - an dan tu- tur-ku ber - ce - la,
5 | 3> > > > > > | 4> > ' pi - kir - an dan tu- tur-ku ber - ce - la, | > > | 1> } am - pun i - lah. 5 5 KJ Bait 2 BERSAMA

6 Dan ha - ri i - ni a - ku ber - sem-bah
5 | 3> > > | ' Dan ha - ri i - ni a - ku ber - sem-bah 1> | > | ' ser - ta pa- da-Mu, Ba-pa, ber - se - rah, 6 6 KJ Bait 3 BERSAMA

7 be - ri - kan da-ku ka-sih- Mu mes - ra.
5 | 3> > > > > > | 4> > ' be - ri - kan da-ku ka-sih- Mu mes - ra. | > > | 1> } A min, a - min. 7 7 KJ Bait 3 BERSAMA


Download ppt "KJ 467 : “ TUHANKU, BILA HATI KAWANKU ” Syair: C. Battersly"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google