Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

2 September Catur Sriherwanto Pelajaran dari kisah TITANIC

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "2 September Catur Sriherwanto Pelajaran dari kisah TITANIC"— Transcript presentasi:

1 2 September 2014 - Catur Sriherwanto Pelajaran dari kisah TITANIC
Keajaiban Air Pelajaran dari kisah TITANIC

2

3 Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya (seraya) berkata: "Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan (bukankah) sungai-sungai ini mengalir di bawahku; maka apakah kamu tidak melihat(nya)? Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan (perkataannya)? Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya?“ Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya (dengan perkataan itu) lalu mereka patuh kepadanya. Karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Maka tatkala mereka membuat Kami murka, Kami menghukum mereka lalu kami tenggelamkan mereka semuanya (di laut), dan Kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian. (QS. Az Zukhruf, 43:51-56)

4 (Seraya) berkata:"Akulah tuhanmu yang paling tinggi
(Seraya) berkata:"Akulah tuhanmu yang paling tinggi.„ Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut (kepada Tuhannya). (QS. An Naazi ‘aat, 77:24-26)

5

6

7 Informasi mengenai Titanic
Pembuatan: 22 Maret 1909 Pelayaran pertama & terakhir: 10 April 1912 Tenggelam: 14 April 1912 ton besi Perahu skoci = setengah total penumpang 1316 Penumpang 3 kapal Titanic, Olympic, Gigantic Practically Unsinkable

8

9 Titanic Mengulang Kisah Fir‘aun

10

11

12 Rute Pelayaran Titanic

13

14

15

16

17

18 Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu adalah lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan (lebih banyak) bekas-bekas mereka di muka bumi, maka Allah mengazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan mereka tidak mempunyai seorang pelindung dari azab Allah. (QS. Al Mu’min, 21)

19 - air & kehidupan-

20 HUJAN 'ROTI BURGER'

21 ? mengapa air tidak dikirim ke daratan dalam bentuk ini

22 x air terjun bongkahan es air hujan 1 2 3
/L/>, Tanaman rusak, tanah terkikis

23 2 3 4 5 6 1 bentuk air hujan

24 diameter dalam milimeter
Philipp Lenard diameter dalam milimeter Burger-bun shape (bentuk roti burger)

25

26

27 kecepatan butiran air hujan saat menumbuk tanah =  8 - 10 km/jam
benda berukuran & berbobot sama dengan butiran air hujan kecepatan butiran air hujan saat menumbuk tanah =  km/jam awan terendah berke- tinggian  m kecepatan benda menumbuk tanah  558 km/jam  155 m/detik dampaknya setara dengan 1 kg benda yg jatuh dari ketinggian 15 cm

28 The Raindrop Man Si Manusia Pemburu Butiran Air Hujan
Wilson A. Bentley

29 Besar volume dibandingkan butiran awan (x lebih besar)
Ragam ukuran butiran air hujan Jenis butiran Garis tengah (mm) Besar volume dibandingkan butiran awan (x lebih besar) Butiran awan 0,012 1 Butiran besar awan 0,1 579 Butiran kabut 0,5 72,300 Butiran gerimis 1,2 1,000,000 Butiran hujan 3,0 15, 600,000 Butiran besar hujan 6,0 125,000,000


Download ppt "2 September Catur Sriherwanto Pelajaran dari kisah TITANIC"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google