Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

The Year of New Opportunities 2014 Power Identity by : Pdm.Ir.Yohanes Hanakata MPM Winter of Right Happenings Winter of Right Happenings X-XII’2014 Mat.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "The Year of New Opportunities 2014 Power Identity by : Pdm.Ir.Yohanes Hanakata MPM Winter of Right Happenings Winter of Right Happenings X-XII’2014 Mat."— Transcript presentasi:

1 The Year of New Opportunities 2014 Power Identity by : Pdm.Ir.Yohanes Hanakata MPM Winter of Right Happenings Winter of Right Happenings X-XII’2014 Mat 2:6 Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari padamulah akan bangkit seorang pemimpin, yang akan menggembalakan umat-Ku Israel." Mat 2:10 Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Mat 2:2 dan bertanya-tanya: "Di manakah Dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang- Nya di Timur dan kami datang untuk menyembah Dia. compass

2 Mik 5:1 Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari padamu akan bangkit bagi-Ku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. 3 Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan TUHAN, dalam kemegahan nama TUHAN Allahnya; mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi,

3  perjalanan Orang Majus dari timur, majus adalah julukan yang diberikan oleh orang orang Babilonia ( Irak ) atau Persia ( Iran ). Media Persia untuk mereka yang dikatagorikan sebagai Orang Bijak, Guru, Para Imam, Tabib, Astrologi dan para tukang ramal, bila ditinjau dari persembahan yang dibawa yaitu Emas, Mur,dan Kemenyan sebagai peneguhan tetang asal orang Majus yang berjarak 1600 km, dengan berkendaraan Onta dengan kecepatan 4km / jam akan mencapai jarak tempuh 40 hari termasuk istirahat, tidak termasuk pencarian dan kunjungan ke Raja Herodes. : BUDAYA AGAMA LINTAS : BUDAYA AGAMABANGSAPEMERINTAHAN/KERAJAAN ILMU PENGETAHUAN/ASTRONOMI SPIRITUAL Mat.8:26-29 NATURAL & SUPRA NATURAL King of Universe

4 by : Pdm.Ir.Yohanes Hanakata MPM Isa 9:5 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. 6) Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan TUHAN semesta alam akan melakukan hal ini.

5 Wonderful Counsellor Joh 14:6 Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku. Joh_8:12 Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-Nya: "Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup."

6 "Hai Yesus... Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa Engkau: Yang Kudus dari Allah." (Markus 1:24; 5:7) Bilamana roh-roh jahat melihat Dia (Yesus), mereka jatuh tersungkur di hadapan-Nya dan berteriak: "Engkaulah Anak Allah. (Markus 3:11;Mat.8:29) The mighty God

7 Mat_12:28 Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Mat 8:27 Dan heranlah orang-orang itu, katanya: "Orang apakah Dia ini, sehingga angin dan danaupun taat kepada-Nya?"

8 Joh 11:25 Jawab Yesus: "Akulah kebangkitan dan hidup; barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, Joh 3:16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. The everlasting Father

9 Isa_7:14 Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda: Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki- laki, dan ia akan menamakan Dia Imanuel. Mat_1:23 "Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel" --yang berarti: Allah menyertai kita. The Prince of Peace.

10 Mat 4:23 Yesuspun berkeliling di seluruh Galilea; Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. 24 Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Siria dan dibawalah kepada-Nya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka.

11


Download ppt "The Year of New Opportunities 2014 Power Identity by : Pdm.Ir.Yohanes Hanakata MPM Winter of Right Happenings Winter of Right Happenings X-XII’2014 Mat."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google