Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ROH KUDUS. Tanda atau Lambang Roh Kudus 1.A ir (lambang kelahiran kembali) 2.U rapan (melambangkan pemberian kekuatan baru) 3.A pi (lambang keberanian.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ROH KUDUS. Tanda atau Lambang Roh Kudus 1.A ir (lambang kelahiran kembali) 2.U rapan (melambangkan pemberian kekuatan baru) 3.A pi (lambang keberanian."— Transcript presentasi:

1 ROH KUDUS

2

3 Tanda atau Lambang Roh Kudus 1.A ir (lambang kelahiran kembali) 2.U rapan (melambangkan pemberian kekuatan baru) 3.A pi (lambang keberanian sebagai saksi Kristus) 4.A wan dan Sinar (lambang kehadiran Allah) 5.M aterai (melambangkan milik Allah selamanya) 6.T angan (lambang pemberian Roh Kudus) 7.J ari (lambang karya Tangan Allah) 8.M erpati (lambang pembabtisan)

4 Karya –Karya Roh Kudus  Membawa Bahasa Saling Pengertian  Membawa Persatuan dan Persekutuan  Menimbulkan Keberanian  Membawa Pembaharuan

5 Karunia Roh Kudus Dalam Tradisi Gereja, ada 7 Karunia Roh Kudus, yakni: 1.R oh Kebijaksanaan  membantu kita mengenal perkara-perkara Allah dan melihat segala sesuatu menurut “kaca mata Allah”. 2.R oh Pengertian  membantu kita untuk mengenal keagungan Karya Allah dalam hidup kita dan mengenal Kebenaran Allah.

6 3.R oh Nasehat  membantu kita untuk menilai dan mengambil keputusan secara tepat serta memilih jalan yang paling aman dan sesuai Kehendak Allah. Berkat Roh ini, keputusan kita tidak berdasarkan emosi dan hawa nafsu. 4.R oh Keperkasaan  membantu kita kuat dalam iman dan berani menanggung resikonya. 5.R oh Pengenalan  membantu kita mengenal Tuhan dan diri kita sendiri.

7 6.R oh Takut akan Allah  mengajarkan kita untuk menghormati Allah dengan penuh cinta dan menghidari dosa. 7.R oh Kesalehan  menyembuhkan hati kita yang keras agar semakin terbuka untuk mencintai Allah dan sesama


Download ppt "ROH KUDUS. Tanda atau Lambang Roh Kudus 1.A ir (lambang kelahiran kembali) 2.U rapan (melambangkan pemberian kekuatan baru) 3.A pi (lambang keberanian."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google